שאלון קודגורו 8 – שלב ב'

רשומה רגילה
3. Branch prediction מסייע:

 1. לצמצם Control hazards
 2. להוריד כמות interrupts
 3. לבצע מספר Branchים בפקודה אחת
 4. להעלים לחלוטין Instruction cache misses
4. (*) עליך להשתמש בשערים מסוג אחד בלבד על מנת לייצר מעגלים אשר יודעים לבצע פעולות: NOT, AND, XOR, וOR.
באיזה סוג שער תשתמש?

 1. XOR
 2. AND
 3. OR
 4. NOT
 5. NAND
5. מה משמעות הסיומת BAT?

 1. הגדרת מדפסות
 2. קולות ינשופים
 3. כלי נשק
 4. קובץ אצווה
6. Int 80h ל-Linux זה כמו:

 1. Int 21h ל-DOS
 2. Int 1h ל-Windows
 3. Int 0x80 ל-Windows
 4. Int 13h ל-DOS
7. שתי הפונקציות הבאות מוצאות מינימום במערך. איזו מהן עדיפה?
ב-C:

int min1(int [] arr, int first, int last)
{
	int m, i;
	m = arr[first];
	
	for (i = first + 1; i <= last; i++) {
		if (arr[i] < m) {
			m = arr[i];
		}
	}
	
	return m;
}
int min2(int [] arr, int first, int last)
{
	int m;
	
	if (first == last) {
		return arr[first];
	}
	
	m = min2(arr, first + 1, last);
	if (arr[first] < m) {
		return arr[first];
	}
	
	return m;
}
 1. שתיהן טובות באותה המידה
 2. הראשונה, כי השנייה עלולה לגלוש מהמחסנית
 3. השנייה, כי היא רצה מהר יותר עבור מערכים גדולים
 4. תלוי במהדר (קומפיילר)
8. מה זה DLL HELL?

 1. כינוי לבעיות תאימות וגרסאות בין ספריות הרצה ב- Windows
 2. וירוס שמדביק קבצי DLL שהיה נפוץ באינטרנט בשנת 2002
 3. כינוי לבאג ידוע בטעינה של קבצי DLL שלא תוקן עד היום
 4. שם של אחד מהספרים בסדרת Win32 Programming של Microsoft Press
9. איזה מהביטויים הנתונים נכון מבחינה לוגית? [A,B,C הנחות כלשהן]

 1. אם A גורם ל-B, אזי B מעולם לא יגרום ל-A
 2. אם A גורם ל-B, אזי B בהכרח גורם ל-A
 3. אם A גורם ל-B, ו-B גורם ל-C, אזי בהכרח C גורם ל-A
 4. אם A גורם ל-B, אזי B לא בהכרח גורם ל-A
10. איך מתכנתים DNS Lookup רגיל (תרגום שם ל- IP)?

 1. DnsHostnameToComputerName
 2. gethostbyname
 3. gethostbyaddr
 4. connect, ואז getpeername
11. איזה מבין הבעיות אופיינית לעבודה עם Heaps?

 1. פרגמנטציה
 2. Deadlock
 3. Page Fault
 4. בעיות סנכרון בין Processים שונים הניגשים לאותו Heap
12. כיצד ניתן להקטין בעיה זו?

 1. מנגנוני סנכרון מתאימים
 2. הקצאת מספר Heapים, כשבכל Heap מקצים זיכרון בגודל קבוע
 3. יצירת Thread ייעודי לטיפול ב- Heap
 4. הגדלת כמות זיכרון ה- RAM במחשב
13. אילו מהבאים אינו Interpreter לסקריפטים ב-Unix:

 1. bash
 2. expect
 3. grep
 4. perl
14. להלן הקלטה של שיחה בין שני מחשבים:

user code
331 Give me your password, please
Pass guru
230 Logged in successfully
TYPE I
200 Type is Image (Binary)
port 220,5,211,3,5,42
200 PORT command okay
RETR codeguru

באיזה פרוטוקול הם מתקשרים?

 1. SMTP
 2. POP3
 3. FTP
 4. HTTP
 5. SSL
 6. NFS
 7. SNMP
 8. ICMP
15. מה מהבאים אינו נכון לומר על Process?

 1. לכל Process מרחב זכרון משלו
 2. כל Process יכול להכיל כמה Threads, אבל כל Thread משויך לProcess בודד
 3. Process הינו סוג של Thread, שלא מתבצע בו Context Switch. (Uninteruptable thread)
 4. ניתן לתקשר בין Processים ע"י מנגנוני IPC
16. איזה מבין הבאים, לא התווסף לארכיטקטורות מחשב על מנת לנסות להאיץ ביצועים?

 1. Pipeline
 2. Cache
 3. DMA
 4. זיכרון וירטואלי
17. מה ההבדל בין טיפוס char לטיפוס varchar במסד נתונים?

 1. varchar מאפשר הגדרת גודל שונה עבור כל תו במחרוזת; char מגדיר גודל קבוע לכל תו
 2. char מייצג מחרוזת באורך קבוע, בעוד ש- varchar מייצג מחרוזת באורך משתנה
 3. בשמירה הפיזית של הנתונים char תמיד יתפוס מקום כגודל מקסימלי של המחרוזת, בעוד ש- varchar יתפוס מקום רק כאורך המחרוזת
 4. char הינו ייצוג ASCII בעוד ש- varchar הינו ייצוג Unicode
18. מה עושה DRIVESPACE?

 1. דחיסה שקופה
 2. יוצר מערכת קבצים וירטואלית בזיכרון
 3. מאפשר להריץ דברים עם הרשאות של Driver
 4. מסדר את המקום הפנוי על הדיסק הקשיח בסדר רציף
19. איזה ביטוי מתמטי מבטא הכי נכון את פעולת הOR בין שני משתנים, x וy?

 1. x*y-x
 2. x*y-y
 3. x+y-x*y
 4. modulo 2 (x*x+y*y)
20. מה זה chargen?

 1. איגוד תקינה אירופאי, אחראי בין השאר על RFCs
 2. מילה בגרמנית שפירושה "לתקוף"
 3. "change region", תוכנה שפורצת הגנה של כונן DVD
 4. שרת ששולח רצפי תוים בלולאה אינסופית
21. כיצד מוצאים את מספרי הטלפון השונים בטבלת SQL?

 1. select phone from table once;
 2. select distinct phone from table;
 3. select count(phone) from table;
 4. select phone unique from table;
22. איזה מהמאפיינים הבאים אינו מתקשר למעבד 80X86/8?

 1. תמיכה במצב עבודה Real Mode בלבד
 2. תמיכה במרחב זיכרון של 1MB בלבד
 3. קיים זיכרון מטמון פנימי בתוך ה CPU, וזיכרון מטמון חיצוני על לוח האם
 4. רוחב המילה של מעבד הוא שמונה סיביות בלבד. (אמנם 80X86 תמך ב- 16 סיביות, אך רק שמונה סיביות באו לידי ביטוי)
23. כאשר מריצים פקודת dir על שם קובץ שאינו קיים, מקבלים את ההדפסה הבאה:

 Volume in drive C is Codeguru
 Volume Serial Number is C001-C0DE
 Directory of C:
File Not Found

לאיזה Standard file descriptors נשלחת ההדפסה?

 1. STDOUT
 2. STDERR
 3. חלק ל-STDOUT, וה-File Not Found ל-STDERR
 4. חלק ל-STDOUT, וה-File Not Found תמיד נשלח למסך (Con)
 5. הכל תמיד נשלח למסך
24. מה משמעות המילה השמורה fixed ב- NET.?

 1. הכרזה על משתנה שערכו קבוע ולא יכול להשתנות
 2. הכרזה על משתנה שה-GC לא יכול להזיז בזיכרון
 3. הכרזה על בלוק קוד שלא ניתן לבצע לו JIT
 4. אף אחת מהתשובות לא נכונה
25. באיזו שנה הציגו את ה PC הראשון עם GUI?

 1. 1980
 2. 1986
 3. 1981
 4. 1978
26. לפניך הקטע הבא:

MOV DX, 0F8FAH
MOV CX, 1
MOV BX, 1EA0H
MOV AX, 0B8B8H
INC AX
INC AX

עליך להוסיף פקודת אסמבלי אחת בלבד בסוף הקטע, על מנת לגרום לערך שבAX להיות 4040H בסוף הריצה. איזה פקודה לא תוכל לבצע זאת?

 1. ADD
 2. SUB
 3. MUL
 4. XOR
 5. LOOP
27. באיזה אלגוריתם סביר שנשתמש כדי לממש תוכנית פשוטה שמשחקת שח-מט?

 1. Minimax
 2. Prim
 3. חיפוש בינארי
 4. Fuzzy-Logic
28. איך ניתן לשנות שם של קובץ בעזרת ה- Win32 API?

 1. קריאה לפונקציה MoveFile
 2. קריאה לפונקציה RenameFile
 3. קריאה לפונקציה CreateFile עם פרמטר מתאים
 4. אין דרך מסודרת – יש לקרוא את הקובץ, לכתוב אותו מחדש בשם אחר, ולמחוק את העותק המקורי
29. איזה מבין המדדים הבאים על שימוש בCache יעיד על הביצועים הכי טובים?

 1. Hit rate גבוה, Miss rate נמוך, וMiss time גבוה
 2. Hit rate גבוה, Miss rate נמוך, וMiss time נמוך
 3. Hit rate נמוך, Miss rate גבוה, וMiss time נמוך
 4. Hit rate נמוך, Miss rate גבוה, וMiss time גבוה
30. היכן עבדה האישה הראשונה בעולם שזכתה ב"פרס נובל למחשבים"?

 1. מיקרוסופט
 2. י.ב.מ.
 3. אלאדין
 4. מכון ויצמן למדע
31. איזה מבין הפעולות הבאות לא ניתן לבצע בUser mode?

 1. חלוקה ב-0
 2. שינוי ה Program Counter(Instruction Pointer)
 3. קריאה לפסיקת תוכנה
 4. שינוי טבלת הפסיקות
32. מהו ה-Source Port שממנו שרת FTP סטנדרטי שולח הודעות?

 1. 21
 2. 20
 3. 2121
 4. 1024
33. כאשר קובץ מסומן כ-suid, מה זה אומר לגביו?

 1. שהמשתמש שמריץ אותו מקבל את ההרשאות של המשתמש שלו שייך הקובץ
 2. שרק משתמש ה-Root יכול לקרוא את הקובץ
 3. שהקובץ הוא קובץ Device מיוחד המפנה לממשק פיסי במערכת
 4. שהקובץ בלתי ניתן למחיקה רגילה
34. מה מבצע הקטע קוד הבא?

not dx
not cx
not bx
neg ax
sbb bx, FFFFH
sbb cx, FFFFH
sbb dx, FFFFH
 1. ספירת כמות הביטים הדולקים ב-4 האוגרים ax-dx
 2. NOT למספר בן 64 ביט
 3. שלילה למספר בן 64 ביט
 4. Sign extension ממספר בן 16 ביט למספר בן 64 ביט
 5. בדיקת ה-Parity של מספר בן 64 ביט
35. על איזה אובייקט לא ניתן לבצע select ב unix?

 1. socket
 2. pipe
 3. file
 4. posix semaphore
36. בחר את תקן התקשורת היוצא דופן:

 1. 802.11
 2. 802.15
 3. 802.3
 4. 802.16
37. ישנם אתרים שכשאתה מגיע אליהם ממנוע חיפוש (לדוגמא Google), ידגישו את המילים שאותם חיפשת במנוע החיפוש. איך אותם אתרים יודעים מה חיפשת, למרות שהם לא קשורים למנוע החיפוש?

 1. משתמשים בעמודים מיוחדים במנועי חיפוש שנותנים מידע על מי חיפש מה
 2. מתשאלים את ה- browser שלך באמצעות JavaScript
 3. משתמשים ב- Referrer Header
 4. תשובות ב' וג' נכונות
38. מהי מטרת קובץ ה-shadow ב-Unix?

 1. להפריד את Hash ססמאות המשתמשים מקובץ ה-passwd, כך שמשתמשים רגילים אינם יכולים לקרוא קובץ זה
 2. עותק Mirror של קובץ הססמאות, למקרה שימחק בטעות
 3. קובץ בלתי נראה למשתמשים רגילים המכיל את ססמאות המשתמשים במערכת
 4. גיבוי לקבצי מערכת ההפעלה
 5. העתקת הBIOS מהROM לRAM
39. מה יחזיר הקוד הבא?

public boolean getBoolean() {
	try {
		return true;
	} finally {
		return false;
	}
}
 1. true
 2. false
 3. תיזרק RuntimeException
 4. הקוד לא מתקמפל
40. מה הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם משתמשים שבאופן קבוע מוחקים קבצים קריטיים וצריכים אותם בחזרה תוך מספר דקות תוך איבוד שינויים מינימלי?

 1. שימוש ב- incremental backup לטייפ גיבוי כל כמה שעות
 2. שימוש ב- shadow copies המתרעננים כל כמה שעות
 3. סקריפט המעתיק את הקבצים הקריטיים למקום בטוח כל מספר שעות
 4. שימוש ב- RAID
41. מה המקבילה ב- DOS לתוכנית GREP של מערכת ההפעלה UNIX?

 1. FIND
 2. GREP
 3. FC
 4. COM
42. מהי ההגדרה הבאה?

char *c();
 1. מצביע למערך תווים
 2. מצביע לפונקציה שמחזירה תו
 3. פונקציה שמחזירה מצביע לתו
 4. כל התשובות נכונות
43. לפניך קטע קוד:

MOV AX, 0xF00D
PUSH AX
PUSH SP
MOV AX, SP
POP SP
PUSH AX
MOV CX, _____
GetOverHere:
POP SP
LOOP GetOverHere

איזה ערך ניתן לשים ב – CX על מנת שבסיום הריצה SP יכיל את הערך 0xF00D?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. אין ערך כזה
44. ברצונך לשלוח הודעת Ethernet אשר תגיע לכל המחשבים בLAN.
לאיזה כתובת MAC עליך לשלוח אותה?

 1. FF-FF-FF-FF-FF-FF
 2. 00-00-00-00-00-00
 3. 80-00-00-00-00-00
 4. אי אפשר לשלוח הודעה כזו: ב Ethernet, בניגוד לIP, אין תמיכה בMulticast וBroadcast
45. איך נבדוק איזו חברה (AMD, Intel וכו') יצרה את המעבד שעליו התוכנית רצה, בזמן-ריצה?

 1. פקודת IN
 2. פקודת INT FF
 3. פקודת CPUID
 4. פקודת MOV (מכתובת קבועה)
46. מה האורך המקסימלי של המחרוזת שתוחזר ע"י הפקודה מהשאלה הקודמת?

 1. 12 (מוחזר ב-3 רגיסטרים של 32 ביט)
 2. 512 (מוחזר מצביע ל- sector המכיל את המחרוזת)
 3. 4096 (מוחזר מצביע ל- page המכיל את המחרוזת)
 4. אין מגבלה על האורך, מוחזר מצביע זיכרון חופשי
47. אם נבצע העתקה של דיסק המכיל מערכת הפעלה Windows XP ונשנה את שם המחשב ואת סיסמת ה- administrator בעותק, ייתכן שתהיה אפשרות להיכנס מהמחשב המקורי לעותק דרך הרשת בהרשאות administrator גם בלי לדעת את סיסמת administrator החדשה. מדוע?

 1. בכל מערכת מוגדר משתמש LocalSystem, והוא נשמר בהעתקה עם אותה סיסמה, כך שאפשר להשתמש בו כדי להיכנס
 2. למרות שסיסמת administrator שונתה, ה- SID של המשתמש נשאר זהה בהעתקה
 3. יצירת GUID מבוססת על כתובת ה- MAC של כרטיס הרשת, ומכיוון שה- MAC הועתק יש סיכוי ש- GUID -ים ייוצרו בצורה זהה בשתי התחנות
 4. הזדהות בין מחשבים מתבצעת באמצעות כתובות ממשקי התקשורת, ומכיוון שאלו עברו בהעתקה המחשב המועתק "יסמוך" אוטומטית על המקורי כי הוא חושב שזה הוא עצמו
48. מה משותף ל DF, ECN ו SYN?

 1. כולם דגלי TCP/IP
 2. כולם מסייעים במניעת עומס ברשת
 3. כולם משתמשים באסמבלי מיועל בכל המימושים
 4. אין משותף לשלושה
49. להלן קטע קוד ב-#C:

delegate void functions();
static void f1() {
	Console.WriteLine("1");
}
static void f2() {
	Console.WriteLine("2");
}
static void Main(string args[]) {
	functions fs=new functions(f1);
	
	fs+=f2;
	fs();
}

מה יודפס על המסך בעת הרצת הקוד הנ"ל?

 1. המספר 1, ומתחתיו המספר 2
 2. המספר 1 בלבד, ב-delegates רגילים לא ניתן לקרוא ליותר מפונקציה אחת
 3. המספר 2, ההצבה השניה דורסת את ההגדרה הראשונה בגלל שמדובר ב-delegates רגילים
 4. לא ניתן לקבוע את סדר הריצה של הפונקציות ולכן אי אפשר לדעת באיזה סדר יופיעו ההדפסות על המסך
50. כמה קלידים יש בפסנתר?

 1. 64 לבנים ו-32 שחורים
 2. 52 לבנים ו-36 שחורים
 3. 38 שחורים ו-44 לבנים
 4. 86 קלידים סה"כ
51. דני בונה מערכת פורומים לאתר האינטרנט שלו. הוא רוצה למנוע XSS, מה הוא יכול לעשות?

 1. לא להשתמש בCascading style sheets בכלל
 2. להחליף את התווים < ו > ב&gt ו-&lt במערכת שליחת ההודעות
 3. להגביל את זמן החיים של ה-cookies הנשלחים אל הלקוחות בכניסה למערכת
 4. למנוע הכנסת תווים מיוחדים לשאילתות SQL
52. איפה בדיסק נשמר המידע שבתיקיית PROC?

 1. בתוך /mnt/proc
 2. בסקטור השלישי של הדיסק הראשון
 3. תלוי בהגדרות ה mount לפי קובץ ה /etc/fstab
 4. המידע איננו שמור על הדיסק, אלא מיוצר בזמן ריצה על ידי הקרנל
53. אם נרצה לזייף הודעת e-mail לכתובת של חבר שכתובתו somebody@example.com, כיצד נדע מה כתובת שרת הדואר הנכנס?

 1. לפי הסטנדרט, הכתובת היא mail.example.com
 2. נסתכל בכותרות של הודעה נכנסת כלשהי מאותו חבר, שם רשום שם השרת שלו
 3. נחפש רשומת MX לדומיין
 4. אין דרך חד-משמעית לדעת את כתובת השרת
54. קוטרו של חרצן דובדבן הוא סנטימטר; עובי הציפה הוא סנטימטר; פי כמה, בערך, גדול נפח הציפה מנפח הגלעין?

 1. פי 0.1
 2. פי 1
 3. פי 5
 4. פי 25
55. ב-Java, אם מממשים מחדש את equals(), איזו עוד מתודה צריך לממש?

 1. hashCode()
 2. clone()
 3. toString()
 4. אף אחת
56. באיזה מערכת הפעלה 2GB העליונים של מרחב הכתובות משותפים לכל התהליכים?

 1. Win98
 2. Win2K
 3. WinXP
 4. WinNT
57. מה מאפשרת הפונקציה WaitForSingleObject?

 1. לחכות עד שתהליך כלשהו שרץ ברקע יסתיים
 2. לחכות עד שתסתיים שליחת מידע ברשת
 3. לחכות פרק זמן ידוע מראש
 4. כל התשובות נכונות
58. מה ההבדל בין xchg ax,bx לבין xchg bx,ax?

 1. מספר הבתים
 2. האוגר שמתאפס
 3. הסימן של ax
 4. אין הבדל
59. מה מהבאים מהווה סיבה לכך שמימושים רבים של quicksort נעזרים בrandom?

 1. ע"מ להקטין את הסיכון במקרה של קלט ממוין מראש
 2. ע"מ להקל על האלגוריתם במקרה של קלט גדול
 3. ע"מ שהפלט יהיה שונה גם עבור קלטים זהים
 4. משיקולי יעילות, רנדום מאפשר קבועים קטנים יותר
60. בתור לקוח של תוכנה, איזה שלב בדיקות סביר להניח שיהיה באחריותך?

 1. Unit Testing
 2. Code Review
 3. Regression testing
 4. Site Acceptance Tests
 5. Integration Tests
 6. Static code analysis
61. מה המשמעות המקובלת של "מרחק שש" ברשתות?

 1. טווח מירבי של "שן כחולה" הוא שישה מטרים
 2. זמן חיים מירבי של חבילת תקשורת הוא שש שניות
 3. כל שני אנשים מחוברים דרך לכל היותר שישה חברים
 4. לרשת טיפוסית יש שישה מרכיבי קשירות
62. ניתן לממש RTTI בC++ באמצעות:

 1. const_cast
 2. dynamic_cast
 3. reinterpret_cast
 4. static_cast
63. Data hazard קורה כאשר:

 1. יש נסיון לגשת לאזור זכרון שאיננו ממופה לCache
 2. יש נסיון לגשת לאזור זכרון וירטואלי שאיננו ממופה לRAM
 3. יש קפיצה לאזור בקוד שאיננו בCache
 4. יש הוראה התלויה בתוצאה של הוראה אחרת, שטרם הושלם ביצועה בPipeline
64. פונקציות ה- Interlocked של Windows מאפשרות לעדכן משתנים בצורה Thread-Safe. כיצד הן ממומשות?

 1. ע"י קריאה לפונקציה של ה- Kernel, הדואגת לסנכרון ה- Threads
 2. ע"י נעילת פסיקות ו- Context Switches, עד שתושלם הפעולה
 3. ע"י Mutex המגן על המידע
 4. באמצעות פקודות אסמבלי מיוחדות של המעבד המתבצעות בצורה אטומית
65. בהינתן טבלאות Person ו- Car, מה המשמעות של הרצת השאילתה הבאה בתוך transaction?

INSERT INTO Person (TeudatZehut, Name) VALUES (12345678, ‘Arik’);
INSERT INTO Car (OwnerTeudatZehut, CarNumber) VALUES (12345678, 2388841);
 1. שתי השאילתות יורצו בפעולה אטומית אחת, כך שאין סיכוי שמשתמש אחר יתערב בטבלאות תוך כדי
 2. אם השאילתה השנייה תיכשל, הראשונה תבוטל
 3. אין משמעות מאחר ואין מספר פעולות על אותה טבלה
 4. לא ניתן להריץ שאילתות על מספר טבלאות בתוך transaction אחד
66. איזה מבין הבאים איננו מאפשר לתקשר בין תהליכים הנמצאים על מחשבים שונים?

 1. Sockets
 2. Named Pipes
 3. DCOM
 4. הודעות WM_COPY
67. להלן קטע קוד:

int *x=new int[100];
int *p=x;
*p++=*p++=1;
for (int i=2; i<100; p++){
	*p=p[-1]+p[-2];
}

מה יכיל המערך x לאחר הריצה שלו?

 1. סדרה חשבונית עולה, אשר איבר הקידום שלה נמצא ב-x[2]
 2. כל האיברים יכילו את הערך 1
 3. שני האיברים הראשונים יכילו את הערך 1, כל היתר את הערך 0
 4. סדרת פיבונצ'י
68. Windows Vista הציגה את UAC. איזו מהאפשרויות הבאות מהווה תוצאה ישירה של UAC?

 1. קפיצת חלונות שמבקשים מהמשתמש לאשר ביצוע פעולות שדורשות הרשאות גבוהות מההרשאות הנוכחיות שלו
 2. Windows Messages יכולים להישלח בין desktopים שונים
 3. אלא אם למשתמש יש כרטיס גרפי טוב, חלק גדול מזמן הCPU מוקדש לחישוביים גרפיים
 4. חברים בקבוצת הAdministrators לא מורשים לטעון דרייברים חתומים
69. איזה כתובת יוצאת דופן?

 1. 100.0.0.1
 2. 194.2.5.1
 3. 201.0.1.211
 4. 230.0.1.1
70. איך ניתן לפתור את בעיית היהלום בC++?
בהינתן המחלקות istream ו-ostream היורשות מ-stream, ו-iostream יורשת מ-istream וגם מ-ostream:

 1. לעבור לג'אווה, אין פיתרון בC++
 2. להגדיר את הירושה של istream ו-ostream כוירטואלית
 3. להגדיר את הירושה של iostream כוירטואלית
 4. להגדיר את שלושת הירושות המצויינות ב-ב' ו-ג' כוירטואליות
71. AJAX יכול לעזור לנו ב:

 1. סינכרון חיבורי XML ב-Java
 2. הצגה גרפית של עץ ב-XML
 3. יצירת עמוד web בעל תוכן דינאמי המתעדכן מהשרת
 4. עיצוב עמוד web בעזרת גירסאות CSS חדשות ופורמט SVG
72. רשמת את המילה 0xBADF00D לכתובת 0xDEADBEEF
כשקראת מהכתובת 0xDEADBEEE, קיבלת את הערך 0xBADF00E
מה יכול להיות הגורם לכך?

 1. תמיד נשמר גיבוי למידע שאתה רושם בזכרון בכתובת קרובה
 2. Parity bit מקולקל
 3. הצלבה של קווים בData bus, וקיצור של קווים בAddress bus
 4. חיבור תמידי של הLSB בData bus ל-1
 5. אין לי מושג, אבל לך תקנה מחשב חדש
73. מפת קרנו מסייעת לך:

 1. למצוא מימוש יעיל של פונקציה בוליאנית
 2. לנווט בGoogle Earth
 3. לבחור מה סוג הFlip flop שבו צריך להשתמש
 4. לחשב פעולות אריתמטיות על מספרים בינאריים
74. מה עושה הקטע הבא:

for (i=0; i<10; i++);
  putchar('-');
 1. מדפיס עשרה מקפים
 2. מדפיס תשעה מקפים
 3. מדפיס מקף אחד
 4. מחשב את היקף המעגל
75. להלן קוד ++C:

class A {
public:
	A() {};
	A(const A& a) {cout<<"in copy cons"<<endl; }
	A(const A* a) {cout<<"in simple function"<<endl; }
};
void main() {
	A a;
	A b(&a);
}

מה יודפס לאחר הרצת הקוד הבא?

 1. in simple function
 2. in copy cons
 3. שגיאת קומפילציה, הקומפיילר לא יכול להבין לאיזו מבין הבנאים להתייחס
 4. אף אחת מהתשובות אינה נכונה
76. האם ה-containerים של STL מסוגלים להתמודד עם אובייקטים נטולי קונסטרקטור דיפולטי?

 1. כן, הזיכרון לא מוקצה מראש בהינתן אובייקט כזה
 2. לא, זה היה אפשרי אם הזיכרון לא היה מוקצה מראש, אך זה נוגד את אלגוריתמי הקצאת הזיכרון בהם משתמשים ה-containerים.
 3. כן, באמצעות placement new
 4. כן, באמצעות set_new_handler
77. איך שרת אינטרנט יכול לבנות סטטיסטיקות לגבי הדפדפנים של המשתמשים שלו?

 1. לפי הUser-Agent שלהם
 2. בעזרת שאילתה מיוחדת של פרוטוקול http
 3. הוא יכול להציג דפים עם קוד DHTML שיעבוד נכון רק בIE ולערוך סטטיסטיקה ע"פ מספר המיילים הזועמים שמגיעים למערכת
 4. המידע הזה נשלח כחלק מפרוטוקול PPPoE
78. אם חיפוש יעיל של מחרוזת בת 10 תווים בתוך קובץ של ג'יגה ביית לוקח שלושת רבעי השעה, כמה צריך לקחת חיפוש דומה של מחרוזת בת מאה תווים בתוך קובץ של 1 טרה ביית?

 1. שעה
 2. יום
 3. חודש
 4. שנה
79. (*) הקוד הבא עוזר לחשב קבוע מתמטי מסויים. איזהו?

srand(time(NULL));
a=250;
cnt=0;
for (int i=0 ; i<31337 ; i++){
	int n=(rand()%(a*2))-a;
	int m=(rand()%(a*2))-a;
	if (n*n+m*m<=a*a){
		cnt++;
	}
}
 1. PI
 2. e
 3. phi (חתך הזהב)
 4. i
80. קיבלת חלון שגיאה בWindows שאומר:

The system has detected an IP address conflict with another system on the network.
Network operations on this system may be disrupted as a result. 
More details are available in the system event log. 
Consult your network administrator immediately to resolve the conflict.

איך Windows יודע לזהות קונפליקט כזה?

 1. ניתוח הודעות ARP העוברות ברשת
 2. ניתוח הודעות DHCP העוברות ברשת
 3. הוא קיבל הודעת ICMP עם Type 15(Address conflict)
 4. הוא שלח הודעת Ping, אבל לא קיבל תשובה. מכאן הוא מסיק שהתשובה הגיעה למחשב אחר
81. מה המספר הבא בסדרה:
2,3,6,7,8,12,13,16

 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
82. איזה מבין הבאים איננו אובייקט Kernel ב- Win32?

 1. Critical Section
 2. File
 3. Mutex
 4. Semaphore
 5. Thread
 6. Process
 7. Event
 8. Pipe
83. המשמעות לנ"ל היא ש:

 1. לא צריך לבצע ring transition בעת שימוש באובייקט
 2. לא ניתן לחלוק את האובייקט בין processים שונים
 3. לא ניתן להשתמש ב- WaitForMultipleObjects על האובייקט
 4. תשובות א-ג נכונות
 5. אף תשובה אינה נכונה
84. מה גדול יותר מאה עצרת או מאה בחזקת מאה?

 1. מאה עצרת
 2. מאה בחזקת מאה
 3. שווים
 4. תלוי בבסיס הספירה
86. בחיבור בינארי רגיל חיברתי שתי ספרות עשרוניות המקודדות בקוד BCD אך התוצאה יצאה שגויה. מה עליי לעשות על מנת לתקן אותה?

 1. לחסר 0101b
 2. להפוך לייצוג המשלים ל-2
 3. לחבר 0110b
 4. השגיאה שונה בכל חיבור של שתי ספרות שונות
87. נתונה הפונקציה f:

int f(int x) return x^(x>>1);

איזו g מקיימת את התכונה: g(f(x))==x לכל x?

 1. int g(int x){
  	for (int i=16 ; i ; x^=x+i , i>>=1);
  	return x;
  }

 2. int g(int x){
  	for (int i=16 ; i ; x^=x>>i , i>>=1);
  	return x;
  }

   

 3. int g(int x) return x^(x<<1);
 4. int g(int x){
  	for (int i=0 ; i<=16 ; x^=x>>i , i<<=1);
  	return;
  }
88. מה שם הקידוד שבו משתמשים על מנת לספור שורות ועמודות במפת קרנו?

 1. Hamming
 2. Gray
 3. Manchester
 4. NRZ
89. הגדרת משתנה גלובלי לא מאותחל. באיזה section של ה- EXE/DLL משתנה זה ישב?

 1. bss
 2. code
 3. text
 4. data
90. (*) מה השטח המירבי של ספה שיכול לעבור בפינת זוית ישרה של שני מסדרונות ברוחב מטר?

 1. לכל היותר 1.5 מ"ר
 2. בדיוק 1 מ"ר
 3. לכל הפחות 2 מ"ר
 4. לכל היותר 2.1 מ"ר
91. (**) נגדיר שפה חדשה – שפת החומוס-צ'יפס-סלט:
לרשותך מצביע בודד, נקרא לו p, המצביע בכל פעם על בית בודד, כאשר פקודות השפה מבצעות פעולות שונות על המצביע.
הנח כי בתחילת התכנית כל הזכרון מאופס ל-0.
להלן פירוט הפעולות השונות בשפה:
סלט – הגדלת המצביע p ב1.
כרוב – הקטנת המצביע p ב1.
חומוס – הגדלת הערך שנמצא במיקום בזכרון שאליו מצביע p.
צ'יפס – הקטנת הערך שנמצא במיקום בזכרון שאליו מצביע p.
חריף – קפוץ קדימה למילת ה"טחינה" המקבילה אם הערך שאליו מצביע p הוא 0.
טחינה -קפוץ אחורה למילת ה"חריף" המקבילה אם הערך שאליו מצביע p הוא לא 0.
פיתה – הדפס את תוכן התא אליו מצביע p (מתייחס לp כאל char בAscii).
פלאפל – קלוט מהמשתמש תו, ושים אותו במקום שאליו מצביע p. אם הגעת לסוף הקלט, שים 0.

המקבילה בשפת C לפקודות הללו מתואר כאן:

סלט – p++
כרוב – p–
חומוס – (*p)++
צ'יפס – (*p)–
חריף – while(*ptr){
טחינה – {
פיתה – putchar(*p)
פלאפל – *p = getchar()
שים לב כי מטרת פקודות הטחינה-חריף היא ליצור לולאות, בדומה ללולאות הWhile בשפת C.
כמו כן, לכל פקודת חריף חייבת להיות פקודת טחינה מתאימה.
הפקודות בשפה מבוצעות שורה שורה, למעט פקודות החריף-טחינה, אשר משנות את הFlow של התוכנית.
לפניך קטע קוד בשפת חומוס-צ'יפס-סלט. מעברי השורות והרווחים הם למטרות קריאות בלבד, והמהדר מתעלם מהם.
מה ידפיס קטע הקוד?
חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס
חריף
סלט חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס
סלט חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס
סלט חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס
כרוב כרוב כרוב צ'יפס
טחינה
סלט חומוס פיתה
סלט סלט חומוס פיתה
כרוב חומוס פיתה חומוס פיתה
כרוב חומוס חומוס חומוס חומוס פיתה
סלט סלט חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס חומוס פיתה
צ'יפס צ'יפס צ'יפס פיתה
חומוס חומוס חומוס פיתה

92. האם ניתן לממש בשפת חומוס-צ'יפס-סלט קטע קוד הקולט מספרים וממיין אותם?

  1. לא, אין פקודת השוואה בשפה
  2. לא, מיון דורש יכולת העתקה / החלפה בין בתים
 1. כן, אבל אך ורק אם נוסיף פקודה נוספת – חמוצים, אשר מבצעת swap בין ערך תא בזכרון לערך שנמצא ישר אחריו
 2. כן, כי חומוס-צ'יפס-סלט היא Turing complete

כתיבת תגובה