שאלון קודגורו 8 – שלב א'

רשומה רגילה
1. איזהו המחשב הראשון שהצליח להביס אלוף עולם בשחמט?

 1. Microsoft XBOX
 2. IBM Deep Blue
 3. Chinook
 4. Hydra
 5. Intel 80786
 6. X3D Fritz
2. כיצד נייצג את המספר 50-(עשרוני) בשיטת המשלים ל2 (8 סיביות)?

 1. CEH
 2. 80
 3. AFH
 4. B0H
3. אם num = 4 מה יהיה הפלט של הקוד הבא?

switch(num)
{
	case '4':
		printf("code ");
		break;
	case 4:
		printf("guru ");
		break;
	default:
		printf("rulez ");
		break;
}
 1. code
 2. code guru rulez
 3. guru
 4. rulez
 5. guru rulez
 6. code rulez
4. בC++, מה מבצעים new ו-delete על מחלקה?

 1. קוראים לconstructor ול-destructor שלה
 2. הקצאה/שחרור זיכרון בגודל המתאים למחלקה
 3. גם הקצאה/שחרור זיכרון, וגם קריאה לctor ול-dtor
 4. new מבצע את שתי הפעולות (הקצאה וקריאה לctor), בעוד delete משחרר את הזיכרון בלבד
5. מהם ראשי התיבות של אפיק AGP?

 1. Accelerated Graphics Port
 2. Accessible Geometric Port
 3. Applied Global Port
 4. Argonomic Gothic Port
6. מה מהבאים הינו מערכת עם דרישות Hard real time?

 1. מערכת בקרת בלמים ברכב
 2. תוכנת התקנה מבוססת MSI
 3. תוכנת עיבוד גרפיקה (כמו Photoshop)
 4. מעבד תמלילים
7. נתונה הכתובת הבאה הרשומה בבסיס הקסאדצימלי: A9
כיצד תיקרא הכתובת הנ"ל בבסיס בינארי?

 1. 10110011
 2. 10100101
 3. 10101001
 4. 10011010
8. מה ידפיס הקוד הבא (Java)?

public void testStrings() {
	String a = "10";
	String b = "" + "0123456789".length();
	
	System.out.println("a and b are equal: " + a == b);
}
 1. false
 2. a and b are equal: true
 3. a and b are equal: false
 4. 10
9. הודעות ICMP Echo הן למעשה:

 1. הודעות PING
 2. הודעות ARP
 3. הודעת Embedded Communication Host Octet
 4. הודעות קינפוג מנגנון הניתוב
10. מי יותר גדול: סינוס של 30 מעלות, או קוסינוס של 30 מעלות?

 1. הסינוס, כי מחשבים במעלות ולא ברדיאנים
 2. הקוסינוס, כי 30 קטן מ-45
 3. שווים, (משולש שווה צלעות)
 4. תלוי בכיוון הזווית
11. מהו FreeDOS?

 1. אגודה אשר שמה לה למטרה להפסיק את השימוש בעולם ב-DOS לאלתר.
 2. פרוייקט אשר שם לו למטרה לספק מימוש מלא ואלטרנטיבי ל-MS-DOS של מייקרוסופט.
 3. אפליקציה שהייתה קיימת בעבר ותפקידה היה לפנות זיכרון שאינו בשימוש.
 4. פרוייקט ההמשך של OpenDOS.
12. מה יוצא דופן?

 1. MFC
 2. XML
 3. ATL
 4. dotNET
13. לכמה מחיצות (Partitions) ניתן לחלק דיסק קשיח וכיצד?

 1. 7 מכל הסוגים
 2. 4 Primary ו 4 Extended
 3. 4 Primary, מתוכם כל אחת יכולה להיות Extended
 4. תלוי בתוכנת ניהול הדיסקים
14. מהי ברירת המחדל עבור הרשאות גישה לmember ב – class?

 1. Public
 2. Protected
 3. Private
 4. אי אפשר לציין member ללא הרשאות גישה
15. איזה מהקבצים הבאים תחת /proc מצביע ל process הנוכחי?

 1. myself
 2. me
 3. current
 4. self
16. העלאת תדר שעון המערכת תגרום ל:

 1. האצת המערכת והגדלת צריכת ההספק
 2. האצת המערכת והקטנת צריכת ההספק
 3. האטת המערכת והגדלת צריכת ההספק
 4. האטת המערכת והקטנת צריכת ההספק
17. בתכנות Windows, מה זה WM?

 1. Wireless Modem
 2. Windows Mobile
 3. Wide Masking
 4. Window Message
18. הוירוס "Code Red", שהתפרץ באינטרנט בשנת 2001, מתחבר לכתובת 198.137.240.91, ושולח אליה 0x18000 בתים באמצעות 0x18000 קריאות לפונקציה send עם בית אחד בכל קריאה.
למה הוירוס מנסה לשלוח בית אחד בכל פעם?

 1. אי-אפשר לשלוח יותר מ-1.5K אחרת
 2. כדי שהשרת המותקף יאלץ להתמודד עם overhead של הרבה TCP headers
 3. כדי לא להיתקל בבעיות routing
 4. כדי שיהיה יותר קשה לזהות אותו
19. איך אוכל לבדוק בקלות האם הוירוס, מהשאלה הקודמת, פעיל במחשב שלי כרגע?

 1. באמצעות ping
 2. באמצעות tracert
 3. באמצעות netstat
 4. באמצעות nslookup
20. מה ההבדל בין ODBMS ל-RDBMS?

 1. ODBMS כתוב ב-.NET בעוד ש-RDBMS כתוב בשפת C.
 2. ב-RDBMS עושים שימוש ב-SQL בעוד שב-ODBMS משתמשים ב-XQuery.
 3. RDBMS מאפשר שמירת נתונים בצורה שטוחה לטבלאות והגדרת קשרים ביניהן בעוד ש-ODBMS מאפשר שמירת אובייקטים בלבד.
 4. ODBMS הוא תקן קנייני של חברת אורקל בעוד ש-RDBMS נוצר ע"י משרד ההגנה האמריקני.
21. בסביבת .NET, באפשרותי לקבל עבור מחלקה כלשהי את רשימת הפונקציות שהיא חושפת. איזו תכונה מאפשרת לי לעשות זאת?

 1. polymorphism
 2. serialization
 3. run-time type information (RTTI)
 4. reflection
22. למה משמשת האפליקציה tee ב-*nix?

 1. נעזרת בכוח החישוב של מחשבים מסביב לעולם כדי לפתור בעיה הקשורה במחלות קצב לב.
 2. מעתיקה ל-STDOUT ולקובץ את כל מה שהיא מקבלת ל-STDIN.
 3. כותבת את האות t לקובץ כמספר הפעמים שניתנו לה כפרמטר.
 4. אף תשובה אינה נכונה.
23. מה גורם לבעיה בתוכנית הבאה (C++)?

cout << "0.03 - 0.02 = ";
double answer;
cin >> answer;
	
double a = 0.18;
double b = 5.0;
double c = 3.6;
if (answer == a/(b*c)) {
	cout << "correct!" << endl;
} else {
	cout << "wrong :( the correct answer is: " << a/(b*c) << endl;
}
 1. ההשוואה בין doubleים
 2. השימוש בcin לקליטת double
 3. ההמרה האוטומטית ל-float
 4. פעולת החילוק על double
24. איזה מבין הזכרונות הבאים איננו ניתן למחיקה?

 1. PROM
 2. SDRAM
 3. SRAM
 4. EEPROM
25. ב-bash, איך אפשר להשתמש ב variable כ"מצביע"?

 1. $#var
 2. ${!var}
 3. eval $$var
 4. $*var
26. הדפסתי קובץ טקסט על המסך אבל הקובץ גדול מדי מכדי להיכנס למסך ולא הספקתי לקרוא את כולו.
כיצד אפשר לפתור בעיה זו?

 1. אוסיף את הפרמטר /p בסוף הפקודה.
 2. אוסיף את הפרמטר /w בסוף הפקודה.
 3. אוסיף את הסופית |more לפקודה.
 4. אוסיף את הסופית &more לפקודה.
27. מה זה WAMP?

 1. כינוי גנאי למשתמש מתחיל באינטרנט
 2. Windows, Apache, MySQL, PHP
 3. גרסת Open Source נפוצה של Photoshop
 4. קיצור מקובל של Winamp
28. מה ידפיס הקוד הבא (Java)?

public void calcInts() {
	BigInteger i = BigInteger.TEN;
	i.add(BigInteger.TWO);
	i.add(BigInteger.ONE);
	System.out.println("Total sum: " + i);
}
 1. 13
 2. 12
 3. 10
 4. 11
29. Flip flop הינו:

 1. רכיב זכרון.
 2. מעגל המורכב משערים לוגיים.
 3. יחידת בסיס בהרכבת אוגרים(Registers)
 4. כל התשובות נכונות.
30. מה היתרון המושג בעבודה במצב Protect Mode?

 1. כל משתמש יכול לקרוא רק את הקבצים שלו
 2. מונע כתיבה לדיסקטים על מנת להגן מפני וירוסים
 3. משפר מהירות ריצה של אפליקצייה ע"י כך שמאפשר הרצת ישום יחיד בלבד
 4. כל ישום מוגן מפני יתר הישומים
31. מה תפקידה של פונקציה AH=0Dh בפסיקה 21h?

 1. Disk Reset
 2. Program Terminate
 3. Console Output
 4. לא קיימת פסיקה כזו
32. עמודי אינטרנט בעברית יכולים להיות מקודדים בכמה שיטות.
במודל 7 השכבות, באיזו רמה מדובר?

 1. ראשונה
 2. שלישית
 3. חמישית
 4. שישית או שביעית
33. מה יוצג לאחר הרצת הקוד הבא?

for(int i=0;i<3;i++)
{
cout << i << " ";
continue;
cout << 7 << " ";
break;
for(int j=0;j<1;j++)
cout << 5 << " ";
}
 1. 0 7 5 1 7 5 2 7 5
 2. 0 7 1 7 2 7
 3. 0 1 2
 4. אף תשובה אינה נכונה
34. איזו מהפקודות הבאות לא תדפיס את קובץ הטקסט 1.txt למסך?

 1. Type 1.txt
 2. Echo 1.txt
 3. Copy 1.txt con
 4. print /d:con 1.txt
35. מה עושה קטע הקוד הבא (winapi):

lib = LoadLibrary(MY_LIB);
proc = GetProcAddress(MY_LIB, MY_PROC);
proc();
 1. מריץ process מספרייה
 2. מבצע context switch יזום
 3. מריץ פונקציה מ-DLL
 4. מריץ פונקציה מ-interface של אובייקט COM
36. נתונה מערכת צירופית שתפקידה לחסר את הרצף הבינארי 010111 מהרצף הבינארי 101100. מה יהיה מוצא המערכת?

 1. 10101
 2. 101000
 3. 10111
 4. 10110
37. מה עושה רכיב ה Scheduler?

 1. מתזמן בין התהליכים שבמצב idle במערכת ההפעלה
 2. בוחר לאילו תהליכי מערכת ההפעלה להקצות זמן מעבד
 3. מתזמן גיבויים ופעולות נפוצות החוזרות על עצמן
 4. מבצע סינכרון בין שעון מערכת ההפעלה לבין שעון החומרה
38. מה גודל כתובת הIP בהודעות IPv6?

 1. 10 בתים
 2. 16 בתים
 3. 4 בתים
 4. 6 בתים
39. איזו טכנולוגיה מאפשרת לי להתעדכן בקלות על חדשות באתר אינטרנט?

 1. RSS
 2. AJAX
 3. DHTML
 4. newsgroups
40. לפי חוק מור, כמות הטרנזיסטורים במעגלים משולבים(Integrated circuits) מכפילה את עצמה:

 1. כל פעם שאינטל מוציאים מעבד חדש
 2. כל 18-24 חודשים
 3. כל 6 חודשים
 4. כל 3 שנים.
 5. כל פעם שהמעבד משנה קידומת(למשל במעבר מ386 ל486)
41. בwinapi, מה ההבדל בין PostMessage ל-SendMessage?

 1. PostMessage שולח הודעה למספר חלונות, בעוד SendMessage שולח הודעה לחלון יחיד.
 2. SendMessage לא מוגבל למחשב עליו הוא רץ, יש לו שקיפות לרשת המקומית.
 3. ישנן מספר הודעות אשר ניתן לשלוח רק באמצעות PostMessage, כיון שהוא רץ תחת הרשאות גבוהות יותר.
 4. PostMessage הוא אסינכרוני, לעומת SendMessage שהוא סינכרוני.
42. הזדהות מול דומיין Active Directory עלולה להיכשל כאשר הזמן המקומי על ה- DC שונה בהרבה מהזמן על התחנה המנסה להזדהות. מדוע?

 1. ניתן להתחבר לדומיין רק כאשר אזור הזמן (יחסית ל- GMT) זהה בשתי התחנות.
 2. הפרוטוקולים בשימוש בהזדהות מול הדומיין תלויים בזמן כחלק מההזדהות.
 3. זהו מנגנון הגנה למניעת קונפליקטים בסנכרון קבצים כאשר שעוני התחנות בדומיין שונים בהרבה.
 4. הפרשי הזמנים מונעים משכבת ה- TCP ליצור חיבור.
43. מה ידפיס הקוד הבא בהרצת main?

public class C {
	public void C() {
		name = "john";
	}
	
	public String toString() {
		return name;
	}
	
	private String name = "doe";
	
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println(new C());
	}
}
 1. john
 2. doe
 3. כלום
 4. תלוי בגירסת הjava
44. נתונה רשימה דו-מקושרת ממוינת. כמה זמן יארוך חיפוש בה במקרה הגרוע?

 1. לוגריתמי, כי אפשר לבצע חיפוש בינארי ברשימה ממוינת
 2. לינארי, כי מבנה הרשימה מחייב לעבור על כולה במקרה הגרוע
 3. ריבועי, כי צריך להשוות את האיברים משני הכיוונים
 4. לינארי, כי יתכן בחיפוש בינארי שאותו האיבר מופיע כמה פעמים
45. איזה פונקציה בWin32 מאפשרת להורות על מחיקת קובץ שתתבצע אחרי הRestart הבא?

 1. MoveFileEx
 2. DeleteFile
 3. DeleteFileEx
 4. SHFileOperation
46. איזה מהזכרונות הבאים אינו שייך למשפחת זיכרונות RAM?

 1. SRAM
 2. LRAM
 3. EDO-RAM
 4. BEDO-RAM
 5. SDRAM
 6. RDRAM
47. בחר את השפה היוצאת דופן:

 1. Brainfuck
 2. Ook
 3. SPOON
 4. Lisp
48. מה עושה

grep "codeguru" -c1 | wc -l
 1. מעתיק את כל הקבצים ששמם מכיל codeguru
 2. סופר את כמות המופעים של המילה codeguru בקובץ מסוים
 3. סופר את כמות הקבצים בהם מופיעה המילה codeguru
 4. מדפיס את רשימת הקבצים בהם מופיעה המילה codeguru
49. מה ההבדל בין GET ל-POST בפרוטוקול HTTP?

 1. POST נועד לשליחת מידע לשרת בעוד GET נועד לקבלת מידע.
 2. POST נועד לקבלת מידע לשרת בעוד GET נועד לשליחת מידע.
 3. אין הבדל בין POST ל-GET.
 4. POST נחשב פחות מאובטח מאשר GET.
50. מה עושה קטע הקוד הבא:

pushfd
pop eax
xor eax, MASK
push eax
popfd
 1. כלום, pushfd ו-popfd לא קשורות ל-push ו-pop ומבטלות זו את זו
 2. ביצוע XOR ב-floating point stack
 3. toggle ל-flags עפ"י הערך של MASK
 4. תמיד זורק exception (אלא אם MASK=0) – אסור לשנות את ערך הרגיסטר
51. איזה פעולה יוצאת דופן?

 1. runlevel 6
 2. reboot
 3. int 80h; function – 58h
 4. killall kernel
52. בהינתן טבלת Person המכילה עמודת Name(varchar(255)), המכילה שם האדם, ועמודת BirthYear(int) המכילה את שנת הלידה של האדם, מה עושה שאילתת ה- SQL הבאה?

SELECT (Person.BirthYear / 10) * 10, count(Person.*)
FROM Person
GROUP BY ((Person.BirthYear / 10) * 10)
 1. השאילתה תחזיר שגיאה מאחר ו- Person.Name לא מופיע בפונקציית aggregate.
 2. השאילתה תחזיר את שמות האנשים מחולקים לפי שנת לידה.
 3. השאילתה תחזיר את כמות האנשים שנולדו בכל שנה.
 4. השאילתה תחזיר את כמות האנשים שנולדו בכל עשור.
53. מה יודפס לאחר הרצת הקטע:

int x=65, *p = &x;
printf("%x_%d", p, *p);
 1. תהיה שגיאת גישה לזכרון
 2. MemoryAddress_65
 3. לא יודפס דבר, הקוד לא אמור להתקמפל
 4. 65_*65
54. מה ההבדל העיקרי בין שרת פרוקסי לבין נתב מודרני?

 1. פרוקסי מסנן תקשורת לפי פורט, ואילו נתב רק לפי כתובת IP
 2. נתב פועל בשכבת הרשת ומתחתיה, ואילו פרוקסי פועל מעליה
 3. נתב מסנן את התקשורת שעוברת דרכו, ואילו פרוקסי נועד לחבר לרשת מחשבים רבים דרך מחשב אחד (NAT)
 4. נתב הוא stateful, ואילו פרוקסי הוא stateless
55. למה משמשת הפונקציה ftok ביוניקס?

 1. מאפשרת למשתמשים שונים באותו מחשב או רשת לתקשר אחד עם השני בדרך תיכנותית
 2. מחפשת מחרוזת בתוך מחרוזת שנייה ומפרידה אותה ע"פ ה- token
 3. מחזירה מזהה ייחודי לאפליקציה על קובץ או משאב לצורכי IPC
 4. מבצעת המרה של משתנה מטיפוס float למחרוזת המייצגת אותו
56. ב-C++, מתי כדאי להגדיר את ה-destructor כוירטואלי?

 1. כאשר מחלקה אחרת יורשת מהמחלקה
 2. כאשר נעשה שימוש במחלקה במספר threadים במקביל
 3. כאשר זורקים exception מה-destructor
 4. כאשר משלבים קוד אסמבלי במחלקה
57. מהו השימוש הנפוץ ביותר בCounting Semaphore?

 1. סימון קטע קוד מסוים כמוגן מפני Interrupts
 2. הגבלת גישה למשאב כלשהו לThread בודד
 3. הגבלת גישה למשאב כלשהו למספר Threads
 4. ספירת כמות הSemaphores בשימוש של Thread מסוים
58. סדר את הפקודות בסדר הנכון עפ"י פרוטוקול SMTP:

 1. MAIL, RCPT, DATA, HELO
 2. HELO, MAIL, RCPT, DATA
 3. HELO, MAIL, DATA, RCPT
 4. DATA, MAIL, RCPT, HELO
59. בסביבת .NET, אילו מהאובייקטים הבאים ידרוש ממני לסגור אותו ידנית (באמצעות Dispose לדוגמא), ולא כדאי לסמוך על ה- garbage collector לעשות את זה?

 1. System.Xml.XmlDocument
 2. System.Reflection.Assembly
 3. System.IO.File
 4. System.String
60. ברצוני ליירט הודעות המכוונות לחלון מסוים. כיצד לא אעשה זאת?

 1. Subclassing
 2. Windows Hook
 3. API hook לGet Message
 4. API hook לPost message
61. מה יודפס לאחר הרצת הקוד הבא?

int i = 5;
do {
	printf("%d ", (--i)--);
} while(i>=2 && i < 5);
 1. לא יודפס כלום – הוא לא יכנס ללולאה
 2. לא יודפס כלום – הוא יכנס ללולאה אינסופית
 3. לא יודפס כלום – שגיאת קומפילציה.
 4. 4 3 2 1
 5. 4 3 2
 6. 4 2 1
 7. 4 2
62. גלשתי לכתובת http://test.com, שם קיבלתי cookie המשויך לדומיין test.com. באילו מהאתרים הבאים ה- cookie לא יהיה ניתן לקריאה?

 1. http://www.test.com
 2. http://spyware.test.com/help/about.mspx
 3. http://test.com.advertisements.com
 4. http://me:myself@members.test.com
63. איך משתמשים ב-trap mode כדי לבצע single step?

 1. פונקציית single step רשומה ב-TEB – Thread Environment Block
 2. override ל-int 1
 3. override ל-int 3
 4. אי אפשר, trap mode משמש בכלל ל-exception handling
64. איזה מהבאים אינו אלגוריתם חיפוש או מציאת מסלול בגרפים?

 1. DFS
 2. Dijkstra
 3. Bellman-Ford
 4. Kruskal
65. אני מתכנת תוכנית המתקשרת בפרוטוקול מבוסס TCP, שבו בתחילת כל הודעה מופיע האורך שלה ב-2 בתים.
בניסוי שעשיתי, קרתה תקלה:
כששלחתי הודעות גדולות, החל מגודל מסויים (בסביבות 1-2 קילובייט) הן תמיד גרמו לצד המקבל להדפיס הודעת שגיאה "אורך לא חוקי". בצד השולח לא היתה שגיאה.
מה הבעיה?

 1. חריגה מהגבול האפשרי לגודל הודעה עפ"י הפרוטוקול
 2. ההודעה התפצלה בצד השולח או בדרך, ולא אוחדה בצד המקבל
 3. אמנם ניתן לשלוח, אך לא ניתן לקבל הודעות בגודל כזה ב-TCP
 4. השליחה הצליחה, אבל אחד מה-routers במסלול לא תומך בהודעות מעל 1K, לכן הקבלה נכשלה
66. תיקנתי את הבעיה מהניסוי הקודם, ונתקלתי בבעיה אחרת.
כששלחתי הודעות קטנות, לפעמים חלק מהן "הלכו לאיבוד", ולפעמים ראיתי זבל על המסך (כלומר, הודעות הגיעו שגויות או חלקיות). בצד השולח לא היתה שגיאה.
מה הבעיה?

 1. ההודעות אוחדו בצד השולח, ולא פוצלו בצד המקבל
 2. הודעה קטנה נחשבת לחסרת תוכן משמעותי ולכן העדיפות שלה נמוכה יותר מבחינת מערכת ההפעלה
 3. שגיאה ב-CRC או איבוד ביטים (packet loss) גרם להודעות להגיע שגויות או להיקטע
 4. ההודעות נשלחו בו-זמנית והתערבבו זו בזו, יש לבצע סנכרון תהליכים
67. מה ההבדל בין POP3 ל- IMAP4?

 1. ב- POP ההודעות נשמרות רק על התחנה המקומית, בעוד ב- IMAP ההודעות נשמרות רק על השרת.
 2. ב- IMAP ישנו מנגנון הזדהות חזק בהרבה יותר ולכן הוא בטוח יותר.
 3. ב- IMAP ניתן לסנכרן מספר תיקיות בין הלקוח לשרת.
 4. POP ניתן לשימוש דרך firewall בעוד IMAP לא מיועד לכך.
68. על מנת לממש Half Adder באיזה שערים עליי להשתמש (בכל שער רק פעם אחת)?

 1. And, Or, Not
 2. Xor, Not.
 3. Nand, Or.
 4. Xor, And.
69. בדרכי לבגדד, בירת עיראק, פגשתי בחור בדרכו מן הבירה.
הבחור הוביל סוס, על הסוס היו 6 כלובים, בכל כלוב היו 14 תרנגולות ו-12 אפרוחים.
בעודי ממשיך בדרכי, תהיתי כמה זוגות רגליים הלכו לבגדד?

 1. 156
 2. 3
 3. 1
 4. 159
70. נתונות שתי הפונקציות הבאות:

int f(int n) { return ++n; }
int f(unsigned int n) { return --n; }

מה יודפס לאחר השורה cout << f(2); ?

 1. לא יכולות להיות שתי פונקציות מאותו השם, Compiler error.
 2. 3
 3. 1
 4. 0
71. למה משמשת הפקודה LastDrive ב-MS-DOS?

 1. במידה ועברנו לכונן אחר, מאפשרת לחזור לכונן הקודם שבו היינו.
 2. לא קיימת פקודה כזו.
 3. עוברת לכונן האחרון (מסודרים בסדר לקסיקוגרפי) שמוגדר במערכת.
 4. קובעת את המספר המקסימלי של הכוננים שניתן לגשת אליהם.
72. האם בעץ-חיפוש בינארי, חיפוש תמיד מתבצע מהר (בזמן לוגריתמי)?

 1. כן, מבנה העץ מבטיח יכולת חיפוש בינארי על הקלט
 2. לא, יתכן שהעץ אינו מאוזן
 3. כן, כי בניית העץ מבטיחה איזון תמיד
 4. לא, חיפוש בעץ-חיפוש רץ בזמן לינארי
73. Multithreading מאפשר:

 1. המשך ניצול של המעבד בזמן שThread תקוע על פעולת IO
 2. מאפשר למעבד לבצע בכל מחזור שעון מספר פעולות כמספר הThreads (כמו במעבדי Dual core)
 3. ניצול יעיל יותר של זכרון הCache
 4. הקטנת כמות הזמן המבוזבז על Context switchים
74. ניסיתי להתחבר לשרת FTP גם במצב active וגם במצב passive, ושניהם לא עבדו: הצלחתי לשוטט בעץ הספריות, אך לא להוריד קבצים או לראות רשימת קבצים. מה הבעיה?

 1. ככל הנראה בעיה ב-login
 2. שני הצדדים מאחורי NAT או firewall
 3. ככל הנראה בעיה ב-routing
 4. ב-FTP אין מצב passive
75. עליך לבנות מעגל על מנת לבדוק האם מספר הביטים הדלוקים במשתנה כלשהו הוא זוגי. באיזה שער תשתמש לשם כך?

 1. XOR
 2. OR
 3. AND
 4. NOT
76. באיזה אוגר מועבר הReturn Value בקריאה לפונקציות בC?

 1. AX
 2. BX
 3. CX
 4. DX
 5. הReturn code לא מועבר באוגר, אלא על ה Stack
77. באיזה כלי נשק לא יכול קוסם (Mage) במשחק עולם אמנות הלחימה (World of Warcraft) להשתמש?

 1. מטה (Staff)
 2. פגיון (Dagger)
 3. אלה (Mace)
 4. חרב (Sword)
78. האם פרוטוקול TFTP נחשב פרוטוקול אמין תקשורתית?

 1. כן, כי עבור כל הודעה שנשלחה, מצפים ל-ACK.
 2. לא, כי כל עיקרון הפרוטוקול הוא שהוא מאוד מהיר ואינו מחכה לתשובות.
 3. לא, כי רק עבור כל 5 הודעות נשלח ACK על ההודעה האחרונה.
 4. כן, כי עצם העובדה שמשתמשים ב-UDP מבטיחה אמינות.
79. נתון קוד הפייתון הבא:

f = file("/proc/cpuinfo")
for x in f.readlines()

מה יכיל המשתנה x בלולאה שהוגדרה לפני כן?

 1. כל שורה בקובץ שנפתח לקריאה.
 2. את ערך התו 'x' במידה ומופיע בקובץ – כך גם מוגדרת כמות האיטרציות שתתבצענה.
 3. את מספרי השורות בהן הופיע ערך התו 'x' בקובץ הנפתח – כך מוגדרת כמות האיטרציות.
 4. אף תשובה אינה נכונה – התחביר הנ"ל אינו תקין בפייתון.
80. מצא ריבוע של מספר טבעי שהוא מכפלה של ארבעה מספרים אי-זוגיים עוקבים:

 1. 9
 2. 81
 3. 4
 4. 25
81. הקטע הבא:

cmp ax, 1
sbb ax, ax
inc ax
 1. מקביל לקטע: ax = ax != 0 בשפת C.
 2. מבצע Sign extension ל ax
 3. שם 1 בax אם הוא שווה ל0, ו0 אם הוא שווה לערך אחר
 4. מחשב parity על ax
82. מה מהבאים יוצא דופן?

 1. Deadlock
 2. Race condition
 3. Starvation
 4. Page Fault
83. כתוב תוכנית אסמבלי 80X86 קצרה ככל האפשר לחשב את זוגיות מספר הסיביות הדלוקות באוגר AX.

כתיבת תגובה