שאלון קודגורו 2 – שלב ב'

רשומה רגילה

1. מהירות מעבד נמדדת ב:

 1. קמ"ש
 2. מגה ביית
 3. מה"ץ
 4. ביט לשניה

2**. האם התוכנית הבאה, בהנתן קלט שלם, רצה זמן סופי?

program loop;
var i:integer;
begin
	readln(i);
	while (i<>1) do
		if odd(i) then i:=3*i+1
		else i:=i div 2
end.

ולחובבי C (אותה השאלה):

main()
{
	int i;
	scanf("%d",&i);
	while (i!=1)
		i = (i&1)? 3*i+1 : i/2;
}
 1. השאלה עדיין פתוחה, אין תשובה סגורה
 2. סיום מובטח בעבור קלטים חיוביים בלבד
 3. קיים קלט טבעי עבורו התוכנית לא תסתיים
 4. בגלל שInteger חסום ב16 ביט, תמיד תסתיים

3. * מה עושה הקטע הבא?

x:=R; y:=0; d:=0;
while (x>=y) do begin
	p(x,y); y:=succ(y);
	d:=d+y+y-1;
	if (d>=x) then begin
		x:=pred(x); d:=d-x-x-1
	end
end

ולחובבי C (אותה השאלה):

 x=R;
y=0;
d=0;
while (x > =y) {
	p(x,y);
	y++;
	d+=y+y-1;
	if (d> =x) {x--; d-=x+x+1;}
	}
 1. מצייר קשת ללא כפל
 2. מחליק קמטים ללא מחיקה
 3. מחשב אינטגרל ללא קירוב
 4. מוצא גרף ללא נקודת שבת

תיקון יש להוסיף לקטע הבא (בתוך הסוגריים?)4. איזה

 if (   ) then x:=0
else for i:=1 to 50 do
	x:=(a/x+x)/2;

ולחובבי C (אותה השאלה):

 if (	) x=0;
else for (i=0; i<50; i++) x=(a/x+x)/2;
 1. a&gt x
 2. x<=0
 3. a<=0
 4. x&gt a

התיקון בשאלה הקודמת, איזה מקרי ישאר בעייתי?5. בהנחת

 1. x=0
 2. a=0
 3. a=0 ו x&gt 0
 4. x=0 ו a&gt 0

6. ומה עושה הקטע?

 1. מחשב שורש ריבועי
 2. מגריל מספר מקרי
 3. ממצע סדרת מספרים
 4. מוצא איבר מינימלי

7. איך מחשבים ב-PASCAL את X בחזקת Y (גם בשפת C זו אותה התשובה?)

 1. x^y
 2. x**y
 3. exp(y*ln(x))
 4. power(x:y)

8. למה משמשים פורטים 110,53,80 (בהתאמה) ?

 1. pop3,http,smtp
 2. http,dns,pop3
 3. ssl,dns,bbs
 4. http,smtp,telnet

9. מדוע הקצב של כרטיס קול הוא מעל 40 קילו ביט לשניה?

 1. כיוון שהשמע של האוזן מגיע ל20 קה"צ
 2. מותאם לקצב השמיעה של כלבים (40 קה"צ)
 3. בהתאם לכמות הזיכרון במחשב
 4. בגלל קצב השעון של PC מקורי (77.4 מה"ץ)

10. בשני ליולי שנת 1996, הוצא פטנט מספר 5,333,051 על שיטה לדחיסת מידע.

הפטנט מדבר על תוכנה שמסוגלת לדחוס כל קובץ שהוא בביט אחד. האם זה שימושי?

 1. כן, שימושי לדחיסה של רעש
 2. לא, הטענה בלתי אפשרית
 3. לא, כל תוכנות הכיווץ מכווצות יותר
 4. כן, ההמצאה תחסוך שטח דיסקים

11. מה יראה יראה בתוכנית טלויזיה צילום של מסך מחשב VDT לעומת LCD.

 1. LCD ירצד, VDT לא
 2. VDT ירצד, LCD לא
 3. שניהם ירצדו
 4. שניהם לא ירצדו

12. בסרט "הרשת" מופיעה כתובת IP 23.75.345.200. של מי הכתובת?

 1. כתובת שמורה למיקרוסופט
 2. כתובת לא חוקית
 3. כתובת מפיקי הסרט
 4. הכתובת עדיין פנויה

13. מה הערך של ]a[20 אחרי הקטע בשפת C הבא?

for (i=0; i<20; i++) a[i] = i;


 1. 0
 2. 20
 3. 19
 4. אי אפשר לדעת

14. למה משמש port21?

 1. גרפיקה (D3)
 2. דואר (SMTP)
 3. קבצים (FTP)
 4. אתרי WEB

15. מה מהבאים איננו חברת מחשבים:

 1. CDC
 2. GMC
 3. SGI
 4. IBM

16. מה זה FAT ?

 1. Free Access Telephone
 2. Frogs and Turtles
 3. File Allocation Table
 4. First Address Time

17. * הקטע הבא אמור לחשב מכפילה של שני מספרים דו ספרתיים.

il:=i mod 10; ih:=i div 10;
jl:=j mod 10; jh:=j div 10;
kl:=(il*jl+10*jl*ih+10*jh*il) mod 100;
kh:=(jl*ih+jh*il) div 10 + jh*ih;
mult:=100*kh+kl

ולחובבי C (אותה השאלה):

il = i%10; ih = i/10;
jl = j%10; jh = j/10;
kl=(il*jl+10*jl*ih+10*jh*il)%100;
kh=(jl*ih+jh*il)/10 + jh*ih;
mult = 100*kh+kl;

מה הסיכוי (באחוזים) שהתוצאה תהיה נכונה?

 1.  0
 2. 50
 3. 84
 4. 100

18. CGI זה:

 1. טכניקה לכתיבת דפי HTML
 2. טכנולוגיה להרצת קוד בצד השרת
 3. מעבד מרכזי להאצת גרפיקה
 4. העברת קבצים בינאריים על HTTP

19. ההבדל בין Java לJavaScript הוא:

 1. ;JavaScript&nbsp הוא קוד Java שנכתב דף HTML
 2. ;JavaScript&nbsp הוא גירסת ה Java של Microsoft
 3. ;Java&nbsp ו JavaScript הן שפות שונות לחלוטין
 4. ;JavaScript&nbsp היא הרחבה של Java ל Perl

20. הייצוג של המספר 2- כמילת מחשב (word) הוא:

 1. fffe בהקסה-דצימלית
 2. 100000000010 בבינארית
 3. 100002 באוקטלית
 4. כל התשובות נכונות

;DLL .21&nbsp הוא:

 1. Downloadable Long Library
 2. Dynamic Linked Library
 3. Dr. Leroys Library
 4. Data List Library

UDP .22 הוא פרוטוקול:

 1. Connectionless
 2.  Connection oriented
 3.  Object Oriented
 4. תלוי בPORT

23. פרוטוקול Ethernet פותח בעיקרו ע"י חברת:

 1. Microsoft
 2. Novell
 3. Xerox
 4. IBM

לכל מחשב שמחובר לרשת יש כתובת MAC – מה פירוש MAC?.24

 1. קיצור של Macintosh
 2. More Amplitude Current
 3. Media Access Control
 4. Machine Administered Computation

25. מה גודל כתובת MAC של Ethernet?

 1. 32 ביט
 2. 48 ביט
 3. 10 אוקטטים
 4. 2 בייט

26. כמה פעמים בשבוע מתלכדים מחוגי הדקות והשעות?

 1. 1440
 2. 168
 3. 167
 4. 154

27. מה הן ראשי התיבות של RISC?

 1. Reduced Instruction Set Computer
 2. Really Intelligent Super Computer
 3. מחשב קטן (מופיע במחשבונים)
 4. Realstone Intel Super Conductor

28. מהן ראשי התיבות של SCSI?

 1. Semi Critical Stream Internet
 2. Small Computer Systems Interface
 3. Scalable Computer Side Implementation
 4. Source Code Security Integration

telnet עובד, אבל ping לא פועל. מה יכול להיות ההסבר?.29

 1. קיר אש חוסם
 2. הפסקת חשמל
 3. סיסמא קצרה מדי
 4. נתב נפל

30. מי מהבאות איננה שפת תכנות?

 1. JAVA
 2. PYTHON
 3. LaTeX
 4. PERL

MASTER-SLAVE .31 הוא מושג המתייחס ל:

 1. מסכים
 2. דיסקים קשיחים
 3. עכברים
 4. כרטיסי רשת Ethernet

JAVA המקבלת כקלט תוכנית Y בשפת JAVA וקלט X עבורה,32. * האם ניתן לכתוב תוכנית מחשב ב

ומחשבת האם Y תעצר או לא כשתרוץ על X?

 1. לא, השאלה היא בלתי ניתנת להכרעה
 2. כן, אבל יקח הרבה זמן לכתוב אותה
 3. כן, למרות שייקח לה המון זמן לרוץ
 4. לא ניתן לכתוב תוכנית JAVA שרצה על תוכנית ב JAVA

33. מה עושה פקודת du ב Unix?

 1. מחשבת שימוש בדיסק (disk usage)
 2. מוחקת משתמש וספריותיו (delete user)
 3. מתרגמת גופן differential unicode) PC)
 4. בודקת תקינות רשת (download upload)

נחליף את כרטיס הקול במחשב באחד שיש בו WaveTable?34. איזה מהפורמטים הבאים יישמע אחרת אם

 1. Real Audio
 2. mod
 3. CD-Audio
 4. midi

35. מה מהבאים איננו משמש להאצה גרפית?

 1. double buffering
 2. Page flipping
 3. Fire wall
 4. Dirty Rectangles

36. איך מייצגים 625 בבסיס 25 ?

 1. אי אפשר.
 2. 011000100101
 3. 6.25
 4. 100

37. בתוכנה לבדיקת ביצועים מוצגת תמונה של gradient שחור -> כחול. במצב שבו המסך מראה
8-bit
צבעים התמונה נראית יותר טוב מאשר כאשר הוא מראה bit-16 צבעים – איך זה יכול להיות?

 1. המסך פגום – חלק מהפיקסלים שרופים
 2. אין מספיק זיכרון לכרטיס המסך
 3. ב bit-8 היו יותר גווני כחול
 4. ב bit-16 (בשיטת CMYK) יש 4 ביטים לצבע

38. פתחתי ב- notepad קובץ טקסט באנגלית שנכתב על unix. מה יקרה?

 1. הקובץ לא ייפתח
 2. windows יוציא הודעת שגיאה
 3. לא יוצג כלום
 4. השורות יתחברו אחת לשניה

39. מה יקרה בהרצת התוכנית הבאה:

 int main()
{
	return main();
}
 1. תחזיר אפס
 2. הודעת שגיאה
 3. תלוי בקלט
 4. תרוץ לנצח

40. בלוחות אם רבים ניתן להגדיר מהירות מעבד ידנית. כאשר מעלים את המהירות הפנימית ולא את המכפיל חיצוני מעל המהירות הבסיסית (האצה), איזה חלק במחשב משפיע מאוד על הצלחה או כישלון בהאצה?

 1. זכרון
 2. קשר דיסקים
 3. בקר SCSI
 4. USB

41. מה הדרך הנפוצה ביותר ליישום מגבלות על שליחת הודעות בפורום אינטרנט?

 1. ה ISP של הגולש מספק פרטים אישיים עליו
 2. היישום רץ בJAVA ומוריד פרטים ממחשב הגולש
 3. שימוש ב Cookie, או רישום IP או Session
 4. שימוש ב MAC של המחשב דרך ה BackBone

42. איזה מן הבאים אינו מעבדX86

 1. Permedia
 2. K5
 3. WinChip
 4. K6-3

43. כדי למצוא איבר בעץ בינארי ממויין בעל n איברים צריך לעבור במקרה הגרוע על:

 1. n איברים
 2. (log(n איברים
 3. (nlog(n איברים
 4. <n2</sup איברים

44. מה קורה אם גוררים טקסט מWORD-2000 לשולחן העבודה?

 1. הודעת שגיאה מלווה בצליל
 2. ייווצר קובץ המכיל את הטקסט
 3. יפתח דפדפן לחיפוש הטקסט
 4. הטקסט יכתב על השולחן

45. פקודת שפת המכונה של INC WORD PTR [AX]" 80×86" עושה:

 1. מגדילה באחד את התא ש AX מצביע עליו
 2. מגדילה בשתיים את התא ש AX מצביע עליו
 3. מגדילה בשתיים את AX
 4. מגדילה באחד את AX

 46. מה זה Open Source?

 1. ברז פתוח בגרף זרימה
 2. קוד תוכנה מפורסם בגלוי
 3. כשפים לזימון שדי מלחמה
 4. שיטת שיווק בלתי חוקית

לקבל 35 כסכום של חמש הטלות של זוג קוביות:47. מה הסיכוי

 1. 0
 2. 0.07
 3. 0.5
 4. 1

48. קטע התוכנית הבא פותר את השאלה הקודמת:

 for i:=-5 to 60 do
	for t:=0 to 10 do
		a[i,t]:=0;
for t:=1 to 10 do
	for j:=1 to 60 do
		for k:=1 to 6 do
			a[j,t]:=a[j,t]+a[j-k,t-1];

ולחובבי C (אותה השאלה):

 for (i= -5; i < =60; i++)
	for (t=0; t < =10; t++)
		a[i][t] = 0;
for (t=1; t < =10; t++)
	for (j=1; j < =60; j++)
		for (k=1; k < =6; k++)
			a[j][t] += a[j-k][t-1];

אבל חסר בו איתחול של:

 1. a[35,5]
 2. a[5,35]
 3. a[0,0]
 4. a[10,35]

49. שצריך להיות מאותחל כ:

 1. 5
 2. 0
 3. 1
 4. i

50. והיכן תוחזר התוצאה ?

 1. a[0,0]
 2. a[0,0]/610
 3. a[35,10]/610
 4. a[5,35]

51. מה ממערכות ההפעלה איננה של Microsoft ?

 1. dos 6.2
 2. NetBSD
 3. Win-me
 4. NT

52. בעבר זכרון היה:

 1. יקר יותר
 2. מועט יותר
 3. איטי יותר
 4. כל התשובות נכונות

53. מה זה Power Point?

 1. טכנולוגית לייזר רב עצמה
 2. מיקרו מעבד (CPU) מהיר
 3. אלגוריתם לחידוד תמונה דיגיטלית
 4. תוכנת מחשב להכנת מצגות

54. מה זה VPN?

 1. Very Poor Nation
 2. Virtual Private Network
 3. Voltaire Plato Nitsche
 4. Visual Port Node

55. מה זה טרנזיסטור?

 1. טכניקת יוגה עתיקה
 2. רכיב אלקטרוני בסיסי
 3. שיטת שינוע חללית
 4. שפת תכנות יעילה

56. מה גדול יותר: טרה-מיקרון או קילו-מייל?

 1. טרה-מיקרון
 2. קילו-מייל
 3. שווים
 4. תלוי האם מייל ימי או יבשתי

 57. האם ג'יגה ביט (Giga bit) נכנס לתקליטור (CD Rom?)

 1. לא
 2. כן
 3. רק אחרי דחיסה
 4.  רק במהירות x24 ומעלה

 58. איך אפשר להפוך אות קטנה לגדולה בASCII?

 1. C += 32 (להוסיף 32 בבסיס 10)
 2. c |= 0x20 (לבצע OR עם 20 בבסיס 16)
 3. C ^= 040 (לבצע XOR עם 40 בבסיס 8)
 4. כל התשובות נכונות

מה היחס בין שני איברים עוקבים בסדרת פיבונאצ'י?.59 

 1. יחס הזהב : 618.1 בערך
 2. 2
 3. שורש 2
 4. היחס הקסום: 732.1 בערך

 60. איזו סדרה יכול הקטע הבא לחשב?

 for i:=3 to n do a[i] := a[i-1]+a[i-2];

ולחובבי C (אותה השאלה):

 for (i=3; i < =n; i++) a[i] = a[i-1]+a[i-2];
 1. סדרת פיבונאצ'י ,…1,1,2,3,5,8
 2. סדרת לוקאס ,…1,3,4,7,11,18
 3. סדרה קבועה
 4. כל התשובות נכונות

 61. מה עושה הקטע הבא?

 for i:=1 to n do b[a[i]] := i;

ולחובבי C (אותה השאלה):

 for (i=0; i < n; i++) b[a[i]] = i;
 1. ממיין רשימה
 2. הופך תמורה
 3. מחשב אינטגרל
 4. משכפל מערך

האם ניתן לחבר עכבר חיצוני למחשב נישא עם עכבר פנימי?.62 

 1. רק בלינוקס
 2. בשום מקרה לא
 3. אפשר לחבר
 4. רק אלחוטי

 63. האם ניתן לשמוע מוזיקה על מחשב?

 1. לא
 2. רק עם מודם
 3. רק עם רמקול חיצוני
 4. כן

 64. מה עושה הקטע הבא?

 s:=0;for i:=1 to 3141 do s := s + sin(i/1000)/1000;

ולחובבי C (אותה השאלה):

 for (s=i=0; i<3141; i++) s += sin(i/1000.0)/1000;
  1. מצייר מעגל
  2. מחשב אינטגרל
  3. ממיין רשימה
 1. כל התשובות נכונות

 65. בסוף הקטע הקודם s מכיל:

 1. אינטגרל (sin(x מאפס עד π
 2. -cos(π)+cos(0)
 3. 2
 4. כל התשובות נכונות

 66. קובץ VBS הוא

 1. Very Bad Sign
 2. Visual Basic Script
 3. Violet Blue Silver
 4. Variable Background Sound

 67. שעת סרט וידאו דחוסה ב MPEG-2 תופסת בערך

 1. קילו ביית
 2. מגה ביית
 3. ג'יגה ביית
 4. טרה ביית

 68. מקור השם Sniffer הוא

 1. שם חברה שהפך גנרי, כמו מקרר פריג'דר
 2. שם ספר שהפך מושג, כמו רובינזון קרוזו
 3. שם סרט שהפך למורשת, כמו המערב הפרוע
 4. שם אדם שהפך מפורסם, כמו לורד סנדוויץ'

 

69. ** כמה מספרים שלמים n קיימים עבורם
n2 ו-n3 ביחד מכילים את כל הספרות, כל ספרה בדיוק פעם אחת?

 1. 0
 2. 1
 3. 3
 4. אינסוף

70. הפקודה RCL בשפת מכונה של x8680 היא:

 1. . ReCaL stack
 2. . Rotate through Carry Left
 3. . ReCalibrate Loop
 4. . Random Counter Load

 71. אחרי ביצוע פקודת האסמבלי Push Sp

 1. SP יקטן ו IP יקטן
 2. SP יקטן ו IP יגדל
 3. SP יגדל ו IP יקטן
 4. SP יגדל ו IP יגדל

 72. שני קטעי הקוד הבאים

 I)	x := A - - B;
II)	x := A + B;

ולחובבי C (אותה השאלה):

 I)	x = A - - B;
II)	x = A + B;

עושים

 1. תמיד אותו הדבר
 2. בדר"כ אותו הדבר
 3. בדר"כ דברים שונים
 4. תמיד דברים שונים

 73. והמקרה החריג הוא:

 1. A=0
 2. B שלילי
 3. B = A
 4. אין מקרה כזה

 74. מה זה SPAM?

 1. דואר זבל
 2. רכיב חומרה
 3. שחקן מעולה
 4. כל התשובות נכונות

 75. למה משמשת סיומת JPG?

 1. ריח
 2. קול
 3. ווידאו
 4. תמונה

* "כל-המבקר חולה, נוטל 60/1 חוליו" (תלמוד בבלי ,מסכת נדרים, פרק ל"ט).76 

אחרי ששישים אנשים מבקרים בזה אחר זה חולה, כמה יוותר מחוליו?

 1. 1/2 
 2. 1/e 
 3. 1-1/e 
 4. ;e&nbsp (בסיס הלוגריתם הטבעי בערך 2.718)

 77. מה מייצרת חברת Check Point?

 1. קירות אש ומוצרי הגנה
 2. מנופים גדולים ומשאיות כבדות
 3. מחשבים מהירים ומסכים שטוחים
 4. תוכנות בדיקה למעגלים מודפסים

 78. מה פירוש IBM?

 1.  ראשי התיבות של המקימים – Itsik Beni Moshiko
 2.  על שם אחווה אוניברסיטאית – Iota Beta Mu
 3.  תוכנית אלופת העולם בשח – Intelligent Blue Mind
 4.  עוד מימי מכונות הכתיבה – International Business Machines

 79. מה זה COTS?

 1. Commercial Off The Shelf 
 2. Copy Of The Same 
 3. Clean On The Ship 
 4. Coffe Or Tea Sugar 

 80. מה זה IRC?

 1. מס הכנסה
 2. פרוטוקול Chat
 3. מחבר תת-אדום
 4. שלמים מרוכבים

 81. למה משמש Port 25?

 1. גרפיקה
 2. דואר
 3. FTP
 4. Web

מה הקשר בין פקודות שפת המכונה של SHR AX,1" 80×86," ו "p>?"ADD AX,AX>.82 

 1. אין הבדל בכלל
 2. לרוב אותו הדבר
 3. כמעט תמיד שונה
 4. תלוי בסוג המעבד

83. מה עושה פקודת שפת המכונה של MOV AX,BX" 80×86?"

 1. מעבירה את תוכן BX לתוך AX
 2. מעבירה את תוכן AX לתוך BX
 3. מאפסת את AX ו BX
 4. מחליפה בין תוכן AX לתוכן BX

כתיבת תגובה