שאלון קודגורו 4 – שלב א'

רשומה רגילה

1 .באיזה שיטת דחיסה משתמשים ב BMP?

 1. Huffman
 2. LZW
 3. RLE
 4. לא משתמשים בכיווץ

2 .כיצד תראה המילה הכפולה x123456780 בזיכרון במעבד של אינטל x8680?

 1. 403:0x56 402:0x78 401:0x12 400:0x34
 2. 403:0x78 402:0x56 401:0x34 400:0x12
 3. 403:0x12 402:0x34 401:0x56 400:0x78
 4. 403:0x21 402:0x43 401:0x65 400:0x87

3 .מהו Watchdog?

 1. רכיב שמתערב במקרה של כשל "(תקיעה)" לצורך שחרור
 2. הסייען של מיקרוסופט (כלב, אינשטיין, מהדק נייר, )…
 3. מערכת לגילוי חדירות למחשבים (IDS)
 4. ממשק משתמש חזותי למשתמשי VB

4 .למה משמש IRQ3?

 1. אין IRQ שמספרו 3
 2. מודיע על סיום גישה לדיסקים
 3. Reserved
 4. משמש ליציאה סריאלית

5. * מה עושה פונקצית C הבאה:

int f(int x) {return(((((x>>15)&1)^1)-1)|1);}      

 1. הפונקציה לא תלויה ב x (מחזירה ערך קבוע)
 2. מעלה את x בריבוע (במספר unsigned)
 3. מחזיר את הסימן של x (1 אם x חיובי, אחרת 1)-
 4. הופך את סדר הביטים של x (אם x שלילי)

6 .מה ההבדל בין שתי ההצהרות הבאות בשפת ++C?

class A { char* p;};      

struct B { char* p;};      

 1. אין הבדל, אחד struct והשני class
 2. אחד מהן לא חוקי בגרסאות ישנות של ++C
 3. צורת הגישה למשתנים
 4. הגודל של המחלקה יותר גדול

7 .מה הן ראשי התיבות של PIC?

 1. Position-Independent-Code
 2. Programmable-Interrupt-Controller
 3. Personal-Internal-Computer
 4. Portable-Image-Constructor

8 .איזה רזולוציה נקראת Mode12h במחשבי PC?

 1. 320x200x256
 2. 640x480x256
 3. 640x480x16
 4. 25×80

9 .מה ההבדל בין selector ו segment במחשבי PC IBM?

 1. שם חלופי לאותו הדבר
 2. segment הוא חלק מ track ו selector הוא חלק מ sector בכונן קשיח
 3. selector הוא אינדקס למערך של descriptors וsegment מציין כתובת
 4. ב segment Mode Protected לא קיים וselector כן קיים

10 .פורט x2010 משמש ל:

 1. DMA
 2. Blaster Sound
 3. Keyboard
 4. Joystick

11 .בכמה IRQs מערכת ההפעלה יכולה להשתמש במחשב PC+(386?)

 1. 7
 2. 15
 3. 16
 4. מערכת ההפעלה לא יכולה להשתמש ב IRQ

12 .איך ניתן לפנות לעכבר מסוג PS2 במחשב PC?

 1. דרך ה Controller Keyboard
 2. אי אפשר לפנות לעכבר
 3. לפנות ישירות דרך פורט x430
 4. דרך ההתקן של PS2 שנמצא על לוח האם

13 .מה יהיה הפלט בקטע הבא:

int* buf = (int *)malloc(5);      

printf("%d", sizeof(buf));      

 1. 20
 2. 5
 3. 10
 4. 4

14. * מה תדפיס תוכנית C הבאה:

char* str = "Codeguru!";      

printf("%c", *(char *)((long *)((char*)(str)+1)+1));      

 1. 'c'
 2. '!'
 3. 'd'
 4. 'u'

15 .מה עושה הקוד הבא (אינטל x8680:)

jmp short $ – 2      

 1. מבצע Reboot
 2. קופץ למקום אקראי בקוד
 3. לא מבצע דבר
 4. לולאה אינסופית

16 .איך כותבים לתוך קובץ את ה -stderr שתוכנית פולטת בדוס?

 1. prog.exe >! error.txt
 2. prog.exe >> error.txt
 3. prog.exe | error.txt
 4. prog.exe 2> error.txt

17 .כמה רצים, לכל היותר, אפשר לשים על לוח שח בלי שאף שניים מהם לא יאימו זה על זה?

 1. 8
 2. 14
 3. 16
 4. 64

18 .מה זה Base64?

 1. בסיס סיני סודי
 2. אלגוריתם גרפי מהיר
 3. אתר אינטרנט של מתכנתים
 4. שיטת קידוד לקבצים בינאריים

19. * כמה LED ים דולקים בממוצע בשעון שעות ודקות? כדוגמא, בשעה ארבע ותשע דקות אחר הצהריים יש 6+6+6+2=20 קווים דולקים.

 1. 14
 2. 18.4
 3. 21
 4. 27.8

20 .מה זה Scheduler?

 1. מחשב חדשני להפעלת משימות מתוזמנות
 2. לוח שנה ממוחשב למשתמשים רבים
 3. מנגנון לחלוקת זמן בין מטלות
 4. אלגוריתם לפתרון בעיית הסוכן הנוסע

21 .מהי חותמת הזיהוי של קובץ Java-Class?

 1. אין חותמת לקובץ
 2. 0XCAFEBABE
 3. 0X00C0FFEE
 4. "JavaClass"

22. * מה עושה הפונקציה הבאה:

unsigned char f(unsigned char a){
  a = ((a<<4) & 0xF0 | (a >> 4) & 0x0F);
  a = ((a<<2) & 0xCC | (a >> 2) & 0x33);
  a = ((a<<1) & 0xAA | (a >> 1) & 0x55);
  return &a;
}
 1. מחשבת את a-
 2. מאפסת את a
 3. הופכת את הסיביות
 4. מסופרת ביטים דלוקים ב a

23 .כשנותנים הרשאות גישה לקובץ ב unix, באיזה בסיס ספירה מייצגים את ההרשאה?

 1. דצימלי
 2. הקסדצימלי
 3. אוקטלי
 4. בינארי

24 .מה זה OLE?

 1. Object-Linking-and-Embedding
 2. Out-Look-Express
 3. Only-Long-Extension
 4. Outer-Light-Energy

25 .מה היא גרסת בטא?

 1. גרסא מיושנת/לא תקינה
 2. גרסא נסיונית/בבדיקות
 3. גרסא מעודכנת/תקינה
 4. גרסא עתידית/בתכנון

26 .מה זה DRP?

 1. Delta-Random-Path
 2. Disaster-Recovery-Plan
 3. Dot-Raw-Plot
 4. Disc-Reset-Power

27 .מהו סכום השורות =(עמודות) של ריבוע קסם 4 על 4 המכיל את המספרים מאחת עד שש-עשרה?

 1. 16
 2. 34
 3. 32
 4. 65536

28 .מה יחס הצלעות של מלבן עבורו לחצי מלבן יש יחס דומה?

 1. 707.0 בערך
 2. 414.1 בערך
 3. שורש 2
 4. כל התשובות נכונות

29. * מה יותר גדול: 999 או 999?

 1. 999
 2. 999
 3. שווים
 4. תלוי בבסיס הספירה

30 .על איזה אוגר משפיע הפקודה cwde (אינטל x8680?)

 1. ah
 2. dx
 3. eax
 4. cr

31. ** מה האיבר הבא בסדרה x43,0x6f,0x64,0x65,0x47,0x75,0x720?

 1. 0x43
 2. 71
 3. 114
 4. 0x75

32 .האם ב Java וב #C משתנה מסוג int ממומש באותה הדרך?

 1. ב Java צריך להשתמש ב integer
 2. ב Java הוא אובייקט וב #C הוא משתנה בגודל 32 סיביות
 3. ב #C הוא אובייקט וב Java הוא משתנה בגודל 32 סיביות
 4. אין הבדל, בשני השפות הוא ממומש בתור אובייקט

33 .האם הזיכרון(שמוצבע ע"י x) בסוף התוכנית יהיה משוחרר?

void free_proxy(char *p){ free(p);}      

main(int argc, char* argv[]){ char* x = malloc(48); free_proxy(x);}      

 1. כן
 2. לא
 3. תלוי במספר הפרמטרים
 4. תלוי במצב הזיכרון הנוכחי

34 .איך נגדיר בשפת C מצביע שלא ניתן לשנות את התוכן שהוא מצביע עליו?

 1. char * const ptr;
 2. char const * ptr;
 3. static char * ptr;
 4. const char const *ptr;

35 .סיב אופטי עובד באמצעות:

 1. גלי רדיו
 2. אור
 3. מוליכות חשמלית
 4. זרימת מים

36 .כמה בתים יש בביט?

 1. 8
 2. 11
 3. אין בביט אף בית
 4. 7

37 .כמה צבעים יש במסך EGA?

 1. 4
 2. 16
 3. 256
 4. 1024

38 ".אריה במדבר" זה:

 1. באג נפוץ
 2. שיטת חיפוש בינארי
 3. מחשב על רב עוצמה
 4. משחק סימולציה

39 .מה זה Counter-Strike?

 1. מנגנון אנטי-וירוס חדש
 2. משחק מחשב מקוון
 3. אגודה נגד האקרים
 4. קיר אש מתקדם

40. * מה עושה הפונקציה בקוד C הבא:

int a(int x){ if (x == 1) return(x++); return x +!a(x-1);}      

 1. מחשבת עצרת
 2. מחזירה 0
 3. מחזירה 1-
 4. מחזירה את x

41 .מדוע מעבדי Celeron הם פחות טובים ממעבדי רגילים באותו תדר שעון?

 1. יש להם זיכרון מטמון מופחת
 2. הם מיוצרים בישראל
 3. יש להם מנגנון Line Pipe מנוון
 4. הם מבצעים פחות פעולות בכל פעימת שעון

42 .מה זה MMX?

 1. הרחבת סט פקודות התומכות באפליקציות מולטימדיה
 2. שיטת הצפנה ישנה (Moving-Many-Xor)
 3. קוד לתיקון שגיאות (Multiply-Minor-Xray)
 4. שם קיצור לסרט מקס הזועם 10

43 .מהם ראשי התיבות DSP?

 1. Digital-Signal-Proccesor
 2. Dual-Side-Printing
 3. Don`t-Shoot-Please
 4. Dynamic-Service-Pack

44 .מהו יחס הדחיסה של MP3 ב Kbps128 (בקירוב?)

 1. 1:2
 2. 1:10
 3. 1:100
 4. 1:500

45 .מה זה PALM-PILOT?

 1. כינוי לאנשים שמטיסים מזל"טים
 2. שם של כרטיס מסך משוכלל
 3. תוכנת שירטוט לגרפיקאים
 4. מחשב נישא זעיר

46 .מהי שיטת החיבור המהירה ביותר לאינטרנט?

 1. MODEM
 2. T3
 3. ADSL
 4. ISDN

47. * להטלת שתי קוביות יש 21 אפשרויות שונות (בלי חשיבות לסדר,) כמה תוצאות הטלה שונות (ללא חשיבות לסדר) יש לשש קוביות?

 1. 36
 2. 462
 3. 23328
 4. 46656

48 .מה זה DVD?

 1. Digital-Versatile-Disc
 2. Dolby-Video-Data
 3. Dream-VoiceD
 4. Dont-Violate-Data

49. * מה זה x5a,0x59,0x5b,0x58,0xb8,0x01,0x00,0xc2,0x02,0x000?

 1. נגטיב של חתול
 2. כתובת IpV6
 3. סוף של שגרה
 4. מספר פיבונאצ'י

50 .מה ערכו של Y לאחר ביצוע קוד C הבא:

int x = 0x1234;char y = *(char *)&x;      

 1. 0x12
 2. 0x34
 3. לא ניתן לדעת
 4. תלוי מעבד(Little/Big-Endian)

51 .כמה זה שורש של 1?-

 1. -1
 2. המספר המרוכב i
 3. (pi) sin
 4. כל התשובות נכונות

52 .כמה מיקרונים מעוקבים יש בגרם מים?

 1. מליון (מגה)
 2. מיליארד (ג'יגה)
 3. טריליון (טרה)
 4. קוודריליון (פטה)

53. * כמה צלעות יש לקוביה ארבע ממדית?

 1. 4
 2. 16
 3. 32
 4. 64

54 .מה עושה הקטע הבא?

loop forever {delay(d-w);open();delay(w);close()}      

 1. פותח מאגר נתונים
 2. מפעיל ממטרות יומית
 3. מייצר צפצוף עולה
 4. מצייר גרף צבעוני

55 .בשאלה הקודמת, מה משמעות w?

 1. אורך הכבל
 2. זמן ההשקיה
 3. תדר ראשוני
 4. רוחב המסך

56 .איזו יחידת מידה באה מייד אחרי ג'יגה?

 1. מגה
 2. טרה
 3. זטה
 4. גאמה

57 .מה עושה הקטע הבא?

loop forever      

if t() > t0 then c() else h()      

 1. חישוב שורש
 2. סיבוב מישור
 3. בקר מזגן
 4. שעון מעורר

58 .בשאלה הקודמת, מה משמעות t0?

 1. נקודה התחלתית
 2. זווית צפייה
 3. ערך רצוי
 4. זמן היעד

59. * בהינתן x,y מספרים טבעיים (שלמים חיוביים,) מה עושה הקטע הבא?

while (x > 0) {      

x = x-1      

y = y+1}      

 1. מוסיף את x אל y
 2. מחסר את y מ x
 3. מאפס את y
 4. כל התשובות נכונות

60 .מה עושה קטע C הבא:

for (i=0; i=0; i=0) i=printf("%s\n","CodeGuru");      

 1. יעצור מייד, בלי לעשות כלום
 2. יסיים אחרי הדפסה אחת
 3. יתקע בלולאה אינסופית
 4. יריץ פקודה בלתי חוקית ויעוף

61 .מה ההבדל בשפת C בין a=5 לבין a=5?

 1. אין כל הבדל
 2. אחד מהם לא חוקי
 3. תלוי בטיפוס של a
 4. אין שום קשר

62. * מה ידפיס קטע הקוד הבא בשפת :C

#define add1(a) a+1      

printf("%d",add1(17<<1));      

 1. 23
 2. 35
 3. 68
 4. 70

63 .מה יעשה קטע הקוד הבא בשפת :C

for (i=0; i<100; i++);      

printf("CodeGuru\n");      

 1. לא ידפיס כלום
 2. ידפיס שורה אחת
 3. ידפיס מאה שורות
 4. ידפיס מאה ואחת שורות

64 .מהו ה-Descriptor הראשון שנמצא בטבלת ה GDT (מחשב IBM עם מעבד אינטל?)

 1. Null
 2. Video-address
 3. Mapped-DMA
 4. BIOS-data-area

65 .כשתוכנית כתובה במודל Tiny יש לה:

 1. מקטע בגודל KB64 לנתונים ועוד מקטע בגודל KB64 לקוד
 2. מקטע אחד לקוד, נתונים, וזיכרון דינאמי בגודל של MB1
 3. מקטע אחד בגודל לא קבוע למחסנית ועוד מקטע בגודל KB64 לקוד ולנתונים
 4. מקטע אחד בגודל KB64 לקוד, נתונים, זיכרון דינאמי ומחסנית

66 .מהו הגודל הסטנדרטי של MBR Sector של דיסקט בבתים?

 1. 256
 2. 512
 3. 1024
 4. 4096

67 .מה מוגדר ע"פ ההגדרה הבאה בשפת C?

char* (*ptr)(char *, int);      

 1. מצביע לפונקציה שמקבלת שלושה פרמטרים: מצביע מסוג ,char מצביע מסוג char וint
 2. מצביע מסוג char שעושה הסבה למצביע מסוג int char
 3. מצביע לפונקציה שמקבלת שני פרמטרים: מצביע מסוג char ו int ומחזירה מצביע מסוג char
 4. מצביע לפונקציה שמחזירה מערך בגודל int וערך מסוג char

68 .ע"פ הקוד הבא בשפת ++C איזה מהמתודות הבאות תיקרא:

class A{public:virtual void f() {}};
class B : public A{void f() {}};
void (A::*pmf)() = &A::f;
A *a = new B;
(a->*pmf)();
delete a;
 1. A::f
 2. B::f
 3. לא ניתן לדעת
 4. תלוי במימוש הקומפיילר

69. * מה יהיה ערכו של AX לאחר ביצוע הקוד הבא בשפת אסמבלי x8680?

0: call $ + 3      

1: pop ax      

2: sub ax, 3      

 1. הערך 3
 2. AX לא ישתנה כלל
 3. הערך הקודם שלו ועוד שלוש
 4. ה IP של שורה 1 בזמן ריצה

70 . נתונים 12 כדורי זהב, ברדיוסים של 12,…,4,3,2,1 אינטש' (משקלו הסגולי של זהב 2.19 גרם לסמ"ק.) האם ניתן לחלקם לשתי קבוצות שוות משקל?

 1. לא, כי 54.2 איננו מספר שלם
 2. לא, כי !12 איננו חזקת 2
 3. כן, 12,11,10,3,2,1 מול 4,5,6,7,8,9
 4. כן, יש פתרון

71 .איך פותרים את המשוואה הבאה?

a = x^(b + c ln(x))      

 1. משוואה ריבועית בלוג X
 2. מעבר על כל האפשרויות
 3. על ידי עצים בינארים
 4. אין פתרון אנליטי

72 .מה ההבדל ב Win32API בין הפונקציה PostMessage ל SendMessage?

 1. אין הבדל – שני שמות שונים לאותה פונקציה
 2. Post לא מחכה לתשובה, ו Send כן מחכה
 3. Send נועד לשימוש באסמבלי, ו Post בשפת C
 4. אין בכלל פונקציה בשם PostMessage

73 .איזה מן המתודות של מחלקה A תקרא כשיוצרים את b לפי ההגדרה הבאה בשפת ++C?

A c;      

A b = c;      

 1. Copy-Constructor
 2. Assignment-Operator
 3. Default-Constructor
 4. Untrivial-Constructor

74 .כמה עמודים יש בתקן הרשמי של פרוטוקל האינטרנט (IP?)

 1. 25
 2. 23
 3. 45
 4. 67

75 .איזה מבין התוכנות הבאות תעדיף לממש באמצעות UDP ולא TCP?

 1. העברת שיחת טלפון ע"ג רשת האינטרנט
 2. שליחת קובץ דחוס בשעות הלילה
 3. שליחת דף אינטרנט במקביל לתמונות שבתוכו
 4. תשובות 2 ו 3 נכונות

76 .בפרוטוקול TCP נשלח ACK כאשר,

 1. אחרי קבלת חבילת TCP
 2. תלוי בגודל החלון (Size Window)
 3. תלוי לפי איזה RFC הוגדר המימוש
 4. כל חמש שניות

77 .קיבלת חבילת UDP שה checksum שלה הוא אפס, מה מהבאים נכון:

 1. לא יתכן ששדה ה checksum הוא אפס
 2. כנראה שלא חושב checksum כלל
 3. תקלה בשליחת החבילה שמקורה בכרטיס הרשת
 4. סימן שקיר האש עצר את המידע

78 .מה ההבדל בין hub ל switch?

 1. אין הבדל, אלו רק שמות שונים למוצרים מקבילים
 2. Switch שולח ליעד בודד, ו hub שולח לכל המחשבים המחוברים
 3. Hub תומך בקצבים של עד 10 מגה-ביט, ואילו switch תומך בקצבים גבוהים יותר
 4. Hub תומך רק ב ,UDP בעוד ש switch תומך גם בפרוטוקול TCP

79 .לאיזה מטרה נרצה להעביר IP מעל IP?

 1. מצב זה אינו אפשרי
 2. לאבטחת המידע כאשר נתונה רשת ובה אחוז טעויות גבוה
 3. כשארצה לתקשר בין מערכות הפעלה זרות (למשל Windows ו Unix)
 4. כשארצה לחבר שני חלקים של רשת פנימית מעל רשת האינטרנט

80 .מהו סדר הפרוטוקולים ההגיוני מבין הבאים?

 1. PPP TCP IP HTTP
 2. IP TCP HTTP PPP
 3. PPP IP TCP HTTP
 4. IP TCP PPP HTTP

81 .ניסיתי לשלוח דוא"ל בעזרת POP3 והפעולה נכשלה, מדוע?

 1. אי אפשר לשלוח דוא"ל באמצעות פרוטוקול POP3
 2. ניסיתי לשלוח תווים שאינם טקסטואליים בתוך ההודעה
 3. POP3 משמש לשליחת דואר ברשתות פנימיות בלבד
 4. התקן משמש להעברת מוזיקת פופ בלבד

82 .מה נכון לגבי שני מחשבים שמחוברים ב":Null-Modem"

 1. מחוברים דרך BBS
 2. שהחיבור לא עובר דרך מרכזיית טלפון
 3. מחוברים דרך dev/null/
 4. שבלתי אפשרי להעביר מידע בינהם

83 .מהו MTU כשמדברים על רשתות?

 1. Move-to-UDP
 2. Maximum-Transfer-Unit
 3. Matrix-to-Unicode
 4. Metric-Temporary-United

84 .איזה מהפרוטוקולים הבאים אינו קיים?

 1. Smodem
 2. Zmodem
 3. Xmodem
 4. Hmodem

כתיבת תגובה