שאלון קודגורו 5 – שלב ב'

רשומה רגילה

1. כיצד ניתן לגרום לתוכנית C לרוץ מהר יותר?

 • כתיבת חלקים ממנה בשפת מכונה
 • ייעול אלגוריתמי
 • מעבר מ – debug ל – release
 • כל התשובות נכונות

2. מתי יצא המשחק Half Life?

 • 1995
 • 1998
 • 2001
 • 2003

3. מה לא שייך:

 • Kazaa
 • Freeware
 • iMesh
 • eDonkey

4. מה התחיל את תופעת התוכנות השיתופיות :

 • Kazaa
 • download.com
 • matrix
 • napster

5. RTFM הוא:

 • פרוטוקול מייל בין אירופה לאמריקה
 • Reply Transatlantic Forwarder Manual
 • ראשי התיבות האמיתיים של ביל גייטס
 • Read the Fine Manual

6. ל – BSD ישנו שדון, כמו שללינוקס יש:

 • מלאך
 • פינגווין
 • תוכניתן
 • Microsoft

7. סמן/י את היחס יוצא הדופן:

 • LCD ? VRAM
 • Java ? C#
 • Itanium2 ? Power4
 • MPEG2 ? AVI

8. כיצד נצא מערוץ בפרוטוקול IRC ?

 • KICK ME
 • PART
 • LEAVE
 • CANCELJOIN

9. מה מבין הבאים לא הומצא במעבדות בל?

 • שפת C
 • שפת C++
 • שפת LISP
 • Unix

10. לינוס טורוולדס הוא:

 • מארגן אירוע הקוד-גורו
 • שבט בדואי
 • אבי מערכת לינוקס
 • כל התשובות נכונות

11. כמה כסף ישלח לך דונאלד קנות' אם תהיה הראשון למצוא טעות מסוימת בספר שלו?

 • 512 סנט (בבסיס אוקטלי)
 • 100111 סנט (בבסיס טרנארי)
 • 128 סנט (בבסיס הקסדצימלי)
 • 11111111 סנט (בבסיס בינארי)

12. מה מהבאים יוצא דופן?

 • NULL
 • NIL
 • None
 • void

13. מה היתה גרסת MS-DOS האחרונה שיצאה במערכת הפעלה נפרדת?

 • 6.22
 • 3.11
 • 98
 • OS/2

14. יוצא הדופן הוא:

 • Power5
 • Opteron
 • AthlonXP
 • Itanium2

15. למעבדים מודרניים הספק אנרגיה בתחום:

 • ננו-ואטים
 • מיקרו-ואטים
 • ואטים
 • קילו-ואטים

16. הסיבה העיקרית לשילוב DSP במערכות היא כדי:

 • לשלוט על שאר המערכות
 • לבצע חישובים על אותות דיגיטאליים
 • לחסוך בכסף היות ורכיבי DSP זולים ממעבדים כלליים
 • לבצע תקשורת אלחוטית ע"י האנטנות המובנות ב – DSP

17. טרנזיסטור הוא:

 • אנטנת תקשורת בתחום תדרי הרדיו
 • מגבר דיגיטאלי
 • מתג חשמלי
 • אל-מוליך

18. רוב הזיכרון על לוח האם הוא מסוג DRAM היות ו –

 • DRAM הוא בלתי-נדיף
 • DRAM מהיר מ – SRAM
 • SRAM בזבזני יותר בהספק בגלל הצורך בריענון
 • הודות לצפיפותו, הוא זול משמעותית מ – SRAM

19. השימוש הרב ביותר הטכנולוגיות OLAP יימצא קרוב לוודאי:

 • במערכות תוכנה הנדסיות
 • במערכות תוכנה ניהוליות ופיננסיות
 • במערכות תוכנה ביואינפורמטיות
 • במערכות תוכנה קריטיות

20. יוצא הדופן הוא:

 • DFS, כי הוא לא קשור לרשת
 • HFS, כי הוא לא קשור לגרפים
 • BFS, היא הוא לא שם של מדען
 • Dijkstra, כי הוא לא שם של אלגוריתם

21. איזה מהמושגים הבאים אינו קשור ישירות ל – HPC?

 • Grid
 • T-Flops
 • Condor
 • NAT

22. משמעותו של המושג NRE היא:

 • טכנולוגית מסכים חדשה המבוססת על ניאון
 • השקעה חד פעמית בפיתוח
 • אחת השיטות המיושמות בפילטרי SPAM
 • טכנולוגיית הצפנה משנות ה – 60

23. יוצא הדופן הוא:

 • AES
 • MD5
 • PHP
 • DES

24. מהם Ω, Θ, O?

 • חסם עליון, חסם צמוד, חסם תחתון
 • חסם עליון, חסם תחתון, חסם צמוד
 • חסם צמוד, חסם עליון, חסם תחתון
 • חסם צמוד, חסם תחתון, חסם עליון

25. איזה מהפעולות הבאות תמחק איבר x מ – MIN-HEAP?

 • DecreaseKeyTo(x, 0), ExtractMin()
 • IncreaseKeyTo(x, Inf), ExtractMax()
 • DecreaseKeyTo(x, -Inf), ExtractMin()
 • SwapKeys(x, root), ExtractRoot()

26. מה הגובה הצפוי של עץ חיפוש אליו הוכנסו איברים אקראיים (ללא פעולות איזון)?

 • ליניארי
 • לוגריתמי
 • שורשי
 • מעריכי

27. מיון טופולוגי אפשר לבצע על:

 • מפת גבהים
 • רשימת מטלות
 • מערך של שברים
 • מטריצה ריבועית

28. אם A היא מטריצה בוליאנית המייצגת גרף, מה מייצגת Ak?

 • אורכי מסלולים קצרים דרך קדקודים מהקבוצה {V1, …, Vk}
 • מספר מסלולים באורך k בין כל זוג נקודות
 • k קבוצות קשירות זרות עבור קדקודים מדרגות 1 עד k
 • מספר זוגות הקודקודים עבורם המרחק מתחלק ב – k

29. מה יקרה אם נריץ את האלגוריתם של דייקסטרה על גרף שיש בו קשתות בעלות משקל שלילי?

 • תיווצר בעיה רק אם קיימים מעגלים שליליים שניתן להגיע אליהם מנקודת המקור (ואז המסלול הקצר לנקודות מסוימות אינו מוגדר)
 • המסלולים שיימצאו עבור חלק מנקודות היעד עלולים לא להיות המסלולים הקצרים ביותר אליהן
 • האלגוריתם עלול להיכנס ללולאה אינסופית
 • תוך כדי ריצת האלגוריתם הוא עלול לחשב מסלול קצר ארוך מדי עבור נקודות יעד מסוימות, אבל מסלולים אלו יתוקנו עד סיום הריצה

30. בהתחשב בחוק מור, מה צפוי להיות שיעור הכיווץ הממוצע (באחוזים) של קבצים רנדומליים בשנת 2132?

 • 0
 • lg(2132-2004)
 • 20.04
 • 50

31. מה מהבאות היא פעולת עזר בסיסית המשמשת לאיזון עצים?

 • סיבוב
 • הזזה
 • שיקוף
 • הגדלה

32. איזה מבנה נתונים מזכיר הנחש מהמשחק "snake"?

 • Stack
 • Queue
 • Deque
 • Random-Access-Array

33. מה משמעות האמירה שהאלגוריתם רץ בזמן (Ω(n2?

 • לא יותר מריבועי
 • לא פחות מריבועי
 • בדיוק ריבועי
 • כל התשובות נכונות

34. מהו זמן הריצה שדרוש כדי לגלות האם קיימים שני מספרים בסדרת קלט של n איברים שסכומם זוגי?

 • O(1)
 • O(sqrt(n))
 • O(n)
 • O(n2)

35. המחרוזת iffff yoouuu wiiishhh upooon a staaaar
נדחסה: i*4f y*2o*3u w*3is*3h up*3on a st*4ar
באיזה שיטת דחיסה השתמשנו?

 • LZW
 • RLE
 • HUFFMAN
 • XDR

36. מה היא הצורה הגיאומטרית של המשוואה 3×2+y2=3?

 • אליפסה
 • עיגול
 • משולש
 • היפרבולה

37. בכמה דרכים יכולים עשרה אנשים סביב שולחן עגול ללחוץ ידיים מבלי לחצות ידיים?

 • 22
 • 32
 • 42
 • 1024

38. מה ספרת האחדות של מכפלת כל המספרים האי-זוגיים מאחת עד מאה?

 • 0
 • 1
 • 5
 • 9

39. בתקשורת סיריאלית (RS232) בין מחשבים, מתי נעדיף להשתמש בתווי XON/XOFF כאמצעי לויסות זרם המידע העובר בקו?

 • כשבקווים יש שיבושים
 • כשרוצים להגדיל את הקיבולת
 • כשרוצים לחסוך בחוטים בתוך הכבלים
 • כשמשתמשים בחוצצים (buffers) גדולים

40. מה מוגדר בתקני IEEE 802.11?

 • Wireless LAN
 • 10 Gigabit Ethernet
 • MAN – Metropolitan Area Networks
 • שימוש בסיבים אופטיים ברשתות תקשורת נתונים

41. המסמך RFC 1149 שיצא באפריל 1990 מציע תקן חדש להעברת הודעות IP בין שתי נקודות שאין ביניהן חיבור פיזי. מהו אמצעי התקשורת המוצע במסמך זה?

 • גלי אינפרה-אדום
 • גלי רדיו, FM
 • גלי קול אולטרא-סונים
 • יוני דואר

42. בהמשך לשאלה הקודמת – בניסוי הראשון לבדיקת הטכנולוגיה המוצעת במסמך, מה היה הזמן שלקח להודעות PING לעבור ולחזור?

 • בערך בין 20 ל – 40 נאנו-שניות
 • בערך בין 300 ל – 950 מילישניות
 • בערך בין 3000 ל – 6500 שניות
 • הניסוי כשל, ה – Ping לא חזר בכלל

43. על איזה ערך יכול להעיד הPING בניסוי?

 • Path Latency
 • Bandwidth
 • Throughput
 • Baudrate

44. איזה הודעה נשלח על מנת לבצע PING?

 • הודעת IP פשוטה, כאשר ה – Source הוא כמו ה – Destination (וכך ההודעה חוזרת לנקודת ההתחלה)
 • הודעת ICMP ECHO
 • הודעת SNMP GET-REQUEST לקבלת הערך של 1.3.6.1.4.6
 • הודעת IP עם ערך פרוטוקול של 23 (פרוטוקול PING)

45. SSL הוא:

 • משחק מתוך ה accessories\games
 • ששששש… באנגלית
 • Secure protocol
 • Super Sexy Lingerie

46. האם אפשר לממש שער NAND באמצעות שערי AND בלבד? ולהיפך?

 • כן, כן
 • כן, לא
 • לא, כן
 • לא, לא

47. אם g(x, y) = f(f(x,y), f(x,y)), מה לא יכול להיות?

 • f=AND, g=AND
 • f=NAND, g=NAND
 • f=NAND, g=AND
 • f=NOR, g=OR

48. מה המשמעות של:
0100001101101111011001000110010101000111011101010111001001110101

 • המספרבבינארית
 • קדימון למטריקס 4
 • המספר 8 בבסיס 4
 • CodeGuru

49. בספר "המדריך לטרמפיסט בגלקסיה", המחשב Deep thought קובע שהתשובה לשאלת כל השאלות היא 42. בספר ההמשך "המסעדה בקצה היקום" מתגלה ששאלת כל השאלות היא "כמה זה 6 כפול 9".
באיזה בסיס ספירה התשובה 42 היא אכן נכונה?

 • 11
 • 13
 • 14
 • הטענה שקרית. 6 כפול 9 לעולם יהיה גדול מ – 42

50. מה פרוש המחרוזת הבאה:
Q29kZUd1cnU=

 • הגדרה ב – win.ini
 • שם תחרות ב – Base64
 • תוכנית מיון ב – C++
 • התחלה של קובץ CPL

51. מה יהיה ערכו של המספר 3.141 (IEEE 754) בזיכרון בתור מספר ארוך (ulong)?

 • 0x4013f7cf
 • 0x3f00fa00
 • 0x40490625
 • 0x44a80798

52. נתון קטע הקוד הבא:

float a=12345678901234567890f, x=0;
for (x=0; x<a; x++);

 • הלולאה לא תסתיים לעולם
 • הלולאה תסתיים אחרי הרבה מאוד זמן
 • הלולאה לא תרוץ אפילו פעם אחת
 • משתנה מסוג float אינו יכול להכיל מספר גדול כ a

53. מה עושה קוד האסמבלי 80×86 הבא:

neg eax
not eax

 • מוסיף 1 ל – eax
 • מחסר 1 מ – eax
 • לא משנה את eax
 • ערך מוחלט ל – eax

54. כמה פקודות לפחות צריך בשביל לחשב באסמבלי 80486 את הביטוי:
y = 3x + 5

 • 1
 • 4
 • 5
 • 9

55. נתון כי AX מאופס. איזה פקודה מבין הפקודות הבאות היא הפקודה הכי קצרה אשר תאפס את DX?

 • MOV DX, AX
 • AND DX, 0
 • CWD
 • DAA

56. מה מבצע הקטע הבא?

CWD
XOR AX,DX
SUB AX,DX

 • מחבר את AX ו – DX תוך שימוש בפעולות לוגיות בלבד
 • מחשב מי יותר גדול מבין AX ו – DX
 • מבצע ערך מוחלט
 • מוצא את הממוצע של AX ו – DX

57. מה נכון לומר על הערך של AX לאחר הרצת הקוד הבא:

NEG AX
DEC AX
SBB BX,BX
XOR AX,BX

 • הערך ישתנה תמיד
 • הערך ישתנה עבור כמחצית מהערכים שניתן לשים ב – AX
 • הערך כמעט תמיד לא ישתנה
 • הערך תמיד לא ישתנה

58. איזה פקודה יותר קצרה מבחינת גודל בבתים: XOR AL, 0 או XOR DH, 0?

 • הראשונה בגלל שהאסמבלר מתרגם אותה לפקודה בגודל בית אחד
 • השנייה, בגלל שלא צריך את בית ה – ModR/M
 • הראשונה בגלל שלא צריך את בית ה – ModR/M
 • הראשונה בגלל שאי-אפשר לעשות פעולת XOR על אוגר בגודל 8 סיביות

59. מה קורה אם הפונקציה הבונה היחידה של מחלקה מוגדרת כ – private:

 • ייווצר default constructor
 • לא ניתן להגדיר פונקציה בונה כ – private
 • ניתן יהיה ליצור אובייקט מסוג זה רק מתוך פונקציה סטטית של אותה המחלקה
 • לא ניתן יהיה לרשת ממחלקה זו, ואי אפשר יהיה ליצור אובייקט מסוג זה בכלל

60. מה יודפס לאחר ביצוע קוד C הבא?

int arr[4] = {100,
132,
012,
412};
printf("%d", arr[2]);

 • 132
 • 12
 • 10
 • 4

61. איזה פונקציה מאפשרת להקצות זיכרון על גבי המחסנית בשפת C?

 • malloc
 • _alloca
 • calloc
 • אין כזה דבר

62. איזה מבין התכונות הבאות לא מובנית לתוך שפת Java?

 • הורשה
 • Interfaces
 • פונקציות סטטיות
 • הורשה מרובה

63. כיצד נשחרר מערך שהוקצה ב – C++ בעזרת new?

 • delete []
 • delete
 • free
 • הזיכרון משוחרר אוטומטית

64. איזה מבין השפות העיליות הבאות תומכת בפקודות האסמבלי ROL/ROR?

 • C++
 • Pascal
 • C#
 • אף תשובה לא נכונה

65. Lilo & Grub הם:

 • OS Loaders
 • שחקני קולנוע
 • דמויות ממאטריקס
 • תוכנות אינטרנט

66. איזה מבין הבאים הוא סדר פעולות נכון בעבודה עם אזור בזיכרון הווירטואלי בWin32?

 • Commit, Reserve, Decommit, Free
 • Commit, Reserve, Free
 • Decommit, Reserve, Commit, Free
 • Reserve, Commit, Free

67. בכמה מגה-בתים תומך FAT12 לכל היותר?

 • 8
 • 12
 • 16
 • 32

68. בכמה מגה-בתים תומך FAT16 לכל היותר?

 • 512
 • 1024
 • 2048
 • 4096

69. מה גודל ה – cluster הכי גדול ש – FAT32 תומך בו?

 • 4KB
 • 8KB
 • 32KB
 • 96KB

70. איזה פסיקה בלינוקס שקולה לפסיקה מספר 0x21 של DOS?

 • 0x10
 • 128
 • 7fh
 • $50

71. איזה פסיקה ב – DOS משמשת ל – IPX?

 • 0x14
 • 0x2f
 • 0x21
 • 0x7a

72. באיזה מהבאים Windows איננו משתמש כדי לבצע ring transition (מעבר מ – kernel mode ל – user mode)?

 • SYSENTER
 • SYSEXIT
 • INT 2E
 • INT 21

73. במקום Polling עדיף:

 • לדחוס את הדיסק
 • לבצע Multicast
 • לבצע החלטות בצורה מבוזרת
 • להשתמש במנגנון הפסיקות

74. נבצע profiling כדי:

 • לשפר את מהירות התכנית
 • לאפשר לכמה משתמשים להשתמש באותו מחשב
 • להשוות בין קבצים
 • להעתיק ולתייק קבצים

75. נשתמש ב – CCD כדי:

 • להאיץ גרפיקה
 • לשלוח אימייל
 • לצלם תמונות
 • להאריך את חיי הסוללה של PentiumM

76. Prescott:

 • היה ממציא דגול
 • היה שחקן בייסבול
 • הוא מיקרופרוססור חדש
 • הוא שם קוד לטכנולוגיה חדשה של מיקרוסופט

77. אנו רואים קשת בענן הודות ל –

 • תופעת אי הודאות
 • חוק סנל
 • גרביטציה
 • כל התשובות נכונות

78. נתונות שתי גיטרות, אחת באורך מטר והשנייה באורך מטר וחצי. גיטרה היכולה לנגן את כל הצלילים של שתי הגיטרות הראשונות צריכה להיות בעלת אורך:

 • חצי מטר
 • מטר
 • מטר וחצי
 • שלושה מטרים

79. השמים כחולים היות ו –

 • הים כחול
 • הקרינה הקוסמית מכיוון השמש כחולה
 • השכבה העליונה של האטמוספרה כחולה
 • פיזור האור הכחול המגיע מהשמש

80. הים כחול כי:

 • השמים כחולים
 • קרקעית הים כחולה
 • מתקיים חוק סנל
 • מי הים המלוחים כחולים

81. הכוכבים בשמים נוצצים היות ו –

 • הכוכבים לא נוצצים, זו אשליה אופטית של העין האנושית
 • מדי פעם מסתירים אותם גרמי שמים אחרים
 • לחץ האוויר באטמוספרה לא קבוע
 • עוצמת הכוכבים אינה קבועה בזמן

82. מה עושה קטע הקוד הבא?

mov cx, 1
start:
xchg ax, cx
test bx, bx
jz end
mov di, cx
shr bx, 1
sbb si, si
and di, si
add di, si
inc di
mul di
xchg ax, cx
mul ax
jmp start
end:

 • ריבוב שני אוגרים (על פי אוגר שלישי)
 • העלאה בחזקה
 • פרמוטציה ביטית של אוגר יחיד (לפי האינדקס הלקסיקוגרפי של הפרמוטציה)
 • אף תשובה אינה נכונה

83. ברשותך קערה ובה N כדורים. לכל כדור צבע אחר. בכל שניה נבחרים שני כדורים באקראי, הכדור השני נצבע בצבע של הכדור הראשון והם מוחזרים לקערה. תוך כמה שניות צפויים כל הכדורים להיות באותו הצבע?

כתיבת תגובה