שאלון קודגורו 5 – שלב ב'

רשומה רגילה

1. כיצד ניתן לגרום לתוכנית C לרוץ מהר יותר?

 • כתיבת חלקים ממנה בשפת מכונה
 • ייעול אלגוריתמי
 • מעבר מ – debug ל – release
 • כל התשובות נכונות

2. מתי יצא המשחק Half Life?

 • 1995
 • 1998
 • 2001
 • 2003

3. מה לא שייך:

 • Kazaa
 • Freeware
 • iMesh
 • eDonkey

4. מה התחיל את תופעת התוכנות השיתופיות :

 • Kazaa
 • download.com
 • matrix
 • napster

5. RTFM הוא:

 • פרוטוקול מייל בין אירופה לאמריקה
 • Reply Transatlantic Forwarder Manual
 • ראשי התיבות האמיתיים של ביל גייטס
 • Read the Fine Manual

6. ל – BSD ישנו שדון, כמו שללינוקס יש:

 • מלאך
 • פינגווין
 • תוכניתן
 • Microsoft

7. סמן/י את היחס יוצא הדופן:

 • LCD ? VRAM
 • Java ? C#
 • Itanium2 ? Power4
 • MPEG2 ? AVI

8. כיצד נצא מערוץ בפרוטוקול IRC ?

 • KICK ME
 • PART
 • LEAVE
 • CANCELJOIN

9. מה מבין הבאים לא הומצא במעבדות בל?

 • שפת C
 • שפת C++
 • שפת LISP
 • Unix

10. לינוס טורוולדס הוא:

 • מארגן אירוע הקוד-גורו
 • שבט בדואי
 • אבי מערכת לינוקס
 • כל התשובות נכונות

11. כמה כסף ישלח לך דונאלד קנות' אם תהיה הראשון למצוא טעות מסוימת בספר שלו?

 • 512 סנט (בבסיס אוקטלי)
 • 100111 סנט (בבסיס טרנארי)
 • 128 סנט (בבסיס הקסדצימלי)
 • 11111111 סנט (בבסיס בינארי)

12. מה מהבאים יוצא דופן?

 • NULL
 • NIL
 • None
 • void

13. מה היתה גרסת MS-DOS האחרונה שיצאה במערכת הפעלה נפרדת?

 • 6.22
 • 3.11
 • 98
 • OS/2

14. יוצא הדופן הוא:

 • Power5
 • Opteron
 • AthlonXP
 • Itanium2

15. למעבדים מודרניים הספק אנרגיה בתחום:

 • ננו-ואטים
 • מיקרו-ואטים
 • ואטים
 • קילו-ואטים

16. הסיבה העיקרית לשילוב DSP במערכות היא כדי:

 • לשלוט על שאר המערכות
 • לבצע חישובים על אותות דיגיטאליים
 • לחסוך בכסף היות ורכיבי DSP זולים ממעבדים כלליים
 • לבצע תקשורת אלחוטית ע"י האנטנות המובנות ב – DSP

17. טרנזיסטור הוא:

 • אנטנת תקשורת בתחום תדרי הרדיו
 • מגבר דיגיטאלי
 • מתג חשמלי
 • אל-מוליך

18. רוב הזיכרון על לוח האם הוא מסוג DRAM היות ו –

 • DRAM הוא בלתי-נדיף
 • DRAM מהיר מ – SRAM
 • SRAM בזבזני יותר בהספק בגלל הצורך בריענון
 • הודות לצפיפותו, הוא זול משמעותית מ – SRAM

19. השימוש הרב ביותר הטכנולוגיות OLAP יימצא קרוב לוודאי:

 • במערכות תוכנה הנדסיות
 • במערכות תוכנה ניהוליות ופיננסיות
 • במערכות תוכנה ביואינפורמטיות
 • במערכות תוכנה קריטיות

20. יוצא הדופן הוא:

 • DFS, כי הוא לא קשור לרשת
 • HFS, כי הוא לא קשור לגרפים
 • BFS, היא הוא לא שם של מדען
 • Dijkstra, כי הוא לא שם של אלגוריתם

21. איזה מהמושגים הבאים אינו קשור ישירות ל – HPC?

 • Grid
 • T-Flops
 • Condor
 • NAT

22. משמעותו של המושג NRE היא:

 • טכנולוגית מסכים חדשה המבוססת על ניאון
 • השקעה חד פעמית בפיתוח
 • אחת השיטות המיושמות בפילטרי SPAM
 • טכנולוגיית הצפנה משנות ה – 60

23. יוצא הדופן הוא:

 • AES
 • MD5
 • PHP
 • DES

24. מהם Ω, Θ, O?

 • חסם עליון, חסם צמוד, חסם תחתון
 • חסם עליון, חסם תחתון, חסם צמוד
 • חסם צמוד, חסם עליון, חסם תחתון
 • חסם צמוד, חסם תחתון, חסם עליון

25. איזה מהפעולות הבאות תמחק איבר x מ – MIN-HEAP?

 • DecreaseKeyTo(x, 0), ExtractMin()
 • IncreaseKeyTo(x, Inf), ExtractMax()
 • DecreaseKeyTo(x, -Inf), ExtractMin()
 • SwapKeys(x, root), ExtractRoot()

26. מה הגובה הצפוי של עץ חיפוש אליו הוכנסו איברים אקראיים (ללא פעולות איזון)?

 • ליניארי
 • לוגריתמי
 • שורשי
 • מעריכי

27. מיון טופולוגי אפשר לבצע על:

 • מפת גבהים
 • רשימת מטלות
 • מערך של שברים
 • מטריצה ריבועית

28. אם A היא מטריצה בוליאנית המייצגת גרף, מה מייצגת Ak?

 • אורכי מסלולים קצרים דרך קדקודים מהקבוצה {V1, …, Vk}
 • מספר מסלולים באורך k בין כל זוג נקודות
 • k קבוצות קשירות זרות עבור קדקודים מדרגות 1 עד k
 • מספר זוגות הקודקודים עבורם המרחק מתחלק ב – k

29. מה יקרה אם נריץ את האלגוריתם של דייקסטרה על גרף שיש בו קשתות בעלות משקל שלילי?

 • תיווצר בעיה רק אם קיימים מעגלים שליליים שניתן להגיע אליהם מנקודת המקור (ואז המסלול הקצר לנקודות מסוימות אינו מוגדר)
 • המסלולים שיימצאו עבור חלק מנקודות היעד עלולים לא להיות המסלולים הקצרים ביותר אליהן
 • האלגוריתם עלול להיכנס ללולאה אינסופית
 • תוך כדי ריצת האלגוריתם הוא עלול לחשב מסלול קצר ארוך מדי עבור נקודות יעד מסוימות, אבל מסלולים אלו יתוקנו עד סיום הריצה

30. בהתחשב בחוק מור, מה צפוי להיות שיעור הכיווץ הממוצע (באחוזים) של קבצים רנדומליים בשנת 2132?

 • 0
 • lg(2132-2004)
 • 20.04
 • 50

31. מה מהבאות היא פעולת עזר בסיסית המשמשת לאיזון עצים?

 • סיבוב
 • הזזה
 • שיקוף
 • הגדלה

32. איזה מבנה נתונים מזכיר הנחש מהמשחק "snake"?

 • Stack
 • Queue
 • Deque
 • Random-Access-Array

33. מה משמעות האמירה שהאלגוריתם רץ בזמן (Ω(n2?

 • לא יותר מריבועי
 • לא פחות מריבועי
 • בדיוק ריבועי
 • כל התשובות נכונות

34. מהו זמן הריצה שדרוש כדי לגלות האם קיימים שני מספרים בסדרת קלט של n איברים שסכומם זוגי?

 • O(1)
 • O(sqrt(n))
 • O(n)
 • O(n2)

35. המחרוזת iffff yoouuu wiiishhh upooon a staaaar
נדחסה: i*4f y*2o*3u w*3is*3h up*3on a st*4ar
באיזה שיטת דחיסה השתמשנו?

 • LZW
 • RLE
 • HUFFMAN
 • XDR

36. מה היא הצורה הגיאומטרית של המשוואה 3×2+y2=3?

 • אליפסה
 • עיגול
 • משולש
 • היפרבולה

37. בכמה דרכים יכולים עשרה אנשים סביב שולחן עגול ללחוץ ידיים מבלי לחצות ידיים?

 • 22
 • 32
 • 42
 • 1024

38. מה ספרת האחדות של מכפלת כל המספרים האי-זוגיים מאחת עד מאה?

 • 0
 • 1
 • 5
 • 9

39. בתקשורת סיריאלית (RS232) בין מחשבים, מתי נעדיף להשתמש בתווי XON/XOFF כאמצעי לויסות זרם המידע העובר בקו?

 • כשבקווים יש שיבושים
 • כשרוצים להגדיל את הקיבולת
 • כשרוצים לחסוך בחוטים בתוך הכבלים
 • כשמשתמשים בחוצצים (buffers) גדולים

40. מה מוגדר בתקני IEEE 802.11?

 • Wireless LAN
 • 10 Gigabit Ethernet
 • MAN – Metropolitan Area Networks
 • שימוש בסיבים אופטיים ברשתות תקשורת נתונים

41. המסמך RFC 1149 שיצא באפריל 1990 מציע תקן חדש להעברת הודעות IP בין שתי נקודות שאין ביניהן חיבור פיזי. מהו אמצעי התקשורת המוצע במסמך זה?

 • גלי אינפרה-אדום
 • גלי רדיו, FM
 • גלי קול אולטרא-סונים
 • יוני דואר

42. בהמשך לשאלה הקודמת – בניסוי הראשון לבדיקת הטכנולוגיה המוצעת במסמך, מה היה הזמן שלקח להודעות PING לעבור ולחזור?

 • בערך בין 20 ל – 40 נאנו-שניות
 • בערך בין 300 ל – 950 מילישניות
 • בערך בין 3000 ל – 6500 שניות
 • הניסוי כשל, ה – Ping לא חזר בכלל

43. על איזה ערך יכול להעיד הPING בניסוי?

 • Path Latency
 • Bandwidth
 • Throughput
 • Baudrate

44. איזה הודעה נשלח על מנת לבצע PING?

 • הודעת IP פשוטה, כאשר ה – Source הוא כמו ה – Destination (וכך ההודעה חוזרת לנקודת ההתחלה)
 • הודעת ICMP ECHO
 • הודעת SNMP GET-REQUEST לקבלת הערך של 1.3.6.1.4.6
 • הודעת IP עם ערך פרוטוקול של 23 (פרוטוקול PING)

45. SSL הוא:

 • משחק מתוך ה accessories\games
 • ששששש… באנגלית
 • Secure protocol
 • Super Sexy Lingerie

46. האם אפשר לממש שער NAND באמצעות שערי AND בלבד? ולהיפך?

 • כן, כן
 • כן, לא
 • לא, כן
 • לא, לא

47. אם g(x, y) = f(f(x,y), f(x,y)), מה לא יכול להיות?

 • f=AND, g=AND
 • f=NAND, g=NAND
 • f=NAND, g=AND
 • f=NOR, g=OR

48. מה המשמעות של:
0100001101101111011001000110010101000111011101010111001001110101

 • המספרבבינארית
 • קדימון למטריקס 4
 • המספר 8 בבסיס 4
 • CodeGuru

49. בספר "המדריך לטרמפיסט בגלקסיה", המחשב Deep thought קובע שהתשובה לשאלת כל השאלות היא 42. בספר ההמשך "המסעדה בקצה היקום" מתגלה ששאלת כל השאלות היא "כמה זה 6 כפול 9".
באיזה בסיס ספירה התשובה 42 היא אכן נכונה?

 • 11
 • 13
 • 14
 • הטענה שקרית. 6 כפול 9 לעולם יהיה גדול מ – 42

50. מה פרוש המחרוזת הבאה:
Q29kZUd1cnU=

 • הגדרה ב – win.ini
 • שם תחרות ב – Base64
 • תוכנית מיון ב – C++
 • התחלה של קובץ CPL

51. מה יהיה ערכו של המספר 3.141 (IEEE 754) בזיכרון בתור מספר ארוך (ulong)?

 • 0x4013f7cf
 • 0x3f00fa00
 • 0x40490625
 • 0x44a80798

52. נתון קטע הקוד הבא:

float a=12345678901234567890f, x=0;
for (x=0; x<a; x++);

 • הלולאה לא תסתיים לעולם
 • הלולאה תסתיים אחרי הרבה מאוד זמן
 • הלולאה לא תרוץ אפילו פעם אחת
 • משתנה מסוג float אינו יכול להכיל מספר גדול כ a

53. מה עושה קוד האסמבלי 80×86 הבא:

neg eax
not eax

 • מוסיף 1 ל – eax
 • מחסר 1 מ – eax
 • לא משנה את eax
 • ערך מוחלט ל – eax

54. כמה פקודות לפחות צריך בשביל לחשב באסמבלי 80486 את הביטוי:
y = 3x + 5

 • 1
 • 4
 • 5
 • 9

55. נתון כי AX מאופס. איזה פקודה מבין הפקודות הבאות היא הפקודה הכי קצרה אשר תאפס את DX?

 • MOV DX, AX
 • AND DX, 0
 • CWD
 • DAA

56. מה מבצע הקטע הבא?

CWD
XOR AX,DX
SUB AX,DX

 • מחבר את AX ו – DX תוך שימוש בפעולות לוגיות בלבד
 • מחשב מי יותר גדול מבין AX ו – DX
 • מבצע ערך מוחלט
 • מוצא את הממוצע של AX ו – DX

57. מה נכון לומר על הערך של AX לאחר הרצת הקוד הבא:

NEG AX
DEC AX
SBB BX,BX
XOR AX,BX

 • הערך ישתנה תמיד
 • הערך ישתנה עבור כמחצית מהערכים שניתן לשים ב – AX
 • הערך כמעט תמיד לא ישתנה
 • הערך תמיד לא ישתנה

58. איזה פקודה יותר קצרה מבחינת גודל בבתים: XOR AL, 0 או XOR DH, 0?

 • הראשונה בגלל שהאסמבלר מתרגם אותה לפקודה בגודל בית אחד
 • השנייה, בגלל שלא צריך את בית ה – ModR/M
 • הראשונה בגלל שלא צריך את בית ה – ModR/M
 • הראשונה בגלל שאי-אפשר לעשות פעולת XOR על אוגר בגודל 8 סיביות

59. מה קורה אם הפונקציה הבונה היחידה של מחלקה מוגדרת כ – private:

 • ייווצר default constructor
 • לא ניתן להגדיר פונקציה בונה כ – private
 • ניתן יהיה ליצור אובייקט מסוג זה רק מתוך פונקציה סטטית של אותה המחלקה
 • לא ניתן יהיה לרשת ממחלקה זו, ואי אפשר יהיה ליצור אובייקט מסוג זה בכלל

60. מה יודפס לאחר ביצוע קוד C הבא?

int arr[4] = {100,
132,
012,
412};
printf("%d", arr[2]);

 • 132
 • 12
 • 10
 • 4

61. איזה פונקציה מאפשרת להקצות זיכרון על גבי המחסנית בשפת C?

 • malloc
 • _alloca
 • calloc
 • אין כזה דבר

62. איזה מבין התכונות הבאות לא מובנית לתוך שפת Java?

 • הורשה
 • Interfaces
 • פונקציות סטטיות
 • הורשה מרובה

63. כיצד נשחרר מערך שהוקצה ב – C++ בעזרת new?

 • delete []
 • delete
 • free
 • הזיכרון משוחרר אוטומטית

64. איזה מבין השפות העיליות הבאות תומכת בפקודות האסמבלי ROL/ROR?

 • C++
 • Pascal
 • C#
 • אף תשובה לא נכונה

65. Lilo & Grub הם:

 • OS Loaders
 • שחקני קולנוע
 • דמויות ממאטריקס
 • תוכנות אינטרנט

66. איזה מבין הבאים הוא סדר פעולות נכון בעבודה עם אזור בזיכרון הווירטואלי בWin32?

 • Commit, Reserve, Decommit, Free
 • Commit, Reserve, Free
 • Decommit, Reserve, Commit, Free
 • Reserve, Commit, Free

67. בכמה מגה-בתים תומך FAT12 לכל היותר?

 • 8
 • 12
 • 16
 • 32

68. בכמה מגה-בתים תומך FAT16 לכל היותר?

 • 512
 • 1024
 • 2048
 • 4096

69. מה גודל ה – cluster הכי גדול ש – FAT32 תומך בו?

 • 4KB
 • 8KB
 • 32KB
 • 96KB

70. איזה פסיקה בלינוקס שקולה לפסיקה מספר 0x21 של DOS?

 • 0x10
 • 128
 • 7fh
 • $50

71. איזה פסיקה ב – DOS משמשת ל – IPX?

 • 0x14
 • 0x2f
 • 0x21
 • 0x7a

72. באיזה מהבאים Windows איננו משתמש כדי לבצע ring transition (מעבר מ – kernel mode ל – user mode)?

 • SYSENTER
 • SYSEXIT
 • INT 2E
 • INT 21

73. במקום Polling עדיף:

 • לדחוס את הדיסק
 • לבצע Multicast
 • לבצע החלטות בצורה מבוזרת
 • להשתמש במנגנון הפסיקות

74. נבצע profiling כדי:

 • לשפר את מהירות התכנית
 • לאפשר לכמה משתמשים להשתמש באותו מחשב
 • להשוות בין קבצים
 • להעתיק ולתייק קבצים

75. נשתמש ב – CCD כדי:

 • להאיץ גרפיקה
 • לשלוח אימייל
 • לצלם תמונות
 • להאריך את חיי הסוללה של PentiumM

76. Prescott:

 • היה ממציא דגול
 • היה שחקן בייסבול
 • הוא מיקרופרוססור חדש
 • הוא שם קוד לטכנולוגיה חדשה של מיקרוסופט

77. אנו רואים קשת בענן הודות ל –

 • תופעת אי הודאות
 • חוק סנל
 • גרביטציה
 • כל התשובות נכונות

78. נתונות שתי גיטרות, אחת באורך מטר והשנייה באורך מטר וחצי. גיטרה היכולה לנגן את כל הצלילים של שתי הגיטרות הראשונות צריכה להיות בעלת אורך:

 • חצי מטר
 • מטר
 • מטר וחצי
 • שלושה מטרים

79. השמים כחולים היות ו –

 • הים כחול
 • הקרינה הקוסמית מכיוון השמש כחולה
 • השכבה העליונה של האטמוספרה כחולה
 • פיזור האור הכחול המגיע מהשמש

80. הים כחול כי:

 • השמים כחולים
 • קרקעית הים כחולה
 • מתקיים חוק סנל
 • מי הים המלוחים כחולים

81. הכוכבים בשמים נוצצים היות ו –

 • הכוכבים לא נוצצים, זו אשליה אופטית של העין האנושית
 • מדי פעם מסתירים אותם גרמי שמים אחרים
 • לחץ האוויר באטמוספרה לא קבוע
 • עוצמת הכוכבים אינה קבועה בזמן

82. מה עושה קטע הקוד הבא?

mov cx, 1
start:
xchg ax, cx
test bx, bx
jz end
mov di, cx
shr bx, 1
sbb si, si
and di, si
add di, si
inc di
mul di
xchg ax, cx
mul ax
jmp start
end:

 • ריבוב שני אוגרים (על פי אוגר שלישי)
 • העלאה בחזקה
 • פרמוטציה ביטית של אוגר יחיד (לפי האינדקס הלקסיקוגרפי של הפרמוטציה)
 • אף תשובה אינה נכונה

83. ברשותך קערה ובה N כדורים. לכל כדור צבע אחר. בכל שניה נבחרים שני כדורים באקראי, הכדור השני נצבע בצבע של הכדור הראשון והם מוחזרים לקערה. תוך כמה שניות צפויים כל הכדורים להיות באותו הצבע?

שאלון קודגורו 5 – שלב א'

רשומה רגילה

1. מה זה "כרוכית"?

 • &
 • @
 • ©
 • כל התשובות נכונות

2. סדר את שלושת הגדלים על פי הסדר, מהקטן לגדול: גרגירי אורז בק"ג אורז, פיקסלים במסך טלוויזיה, מספר הטרנזיסטורים במעבד פנטיום.

 • גרגרים, פיקסלים, טרנזיסטורים
 • פיקסלים, טרנזיסטורים, גרגרים
 • טרנזיסטורים, גרגרים, פיקסלים
 • כולם שווים

3. מה עושה קוד האסמבלי 80×86 הבא:

not eax
neg eax

 • מוסיף 1 ל eax
 • מחסר 1 מ eax
 • לא משנה את eax
 • ערך מוחלט ל eax

4. מה היא הצורה הגיאומטרית של המשוואה 3x2-y2 =3?

 • מעגל
 • אליפסה
 • משולש
 • היפרבולה

5. מה ידפיס הקטע בשפת C הבא?

int a = 1, b = 2, c = 3, d = 4;
a,b,c,d = d,c,b,a;
printf("%d-%d-%d-%d", a, b, c, d);

 • 4-3-2-1
 • 1-2-3-4
 • 4-3-2-4
 • 1-3-2-1

6. כמה פרשים לכל היותר ניתן להציב על לוח שחמט בלי ש אף אחד מהם יאיים על אחר?

 • 4
 • 8
 • 16
 • 32

7. מה מדפיס קטע הקוד הבא?

int j = 5;
while(j-- >= 2)
{
printf("%s\n", "%%%%%%%"); /* we use %s\n to
printf("%s\n", " %%%%% "); * avoid typing
printf("%s\n", " %%% "); * double percentage
printf("%s\n", " % "); * signs, because
if(j == 1) continue; * printf uses %
printf("%s\n", " %%% "); * as an escape code
printf("%s\n", " %%%%% "); */
printf("%s\n", "%%%%%%%");
printf("\n");
}

 • 4 שעוני חול
 • 3 שעוני חול
 • 4 מלבנים
 • 3 שעוני חול ומשולש אחד

8. מהי הצורה הזולה ביותר להדפיס עמוד שחור-לבן כתוב צפוף?

 • הזרקת דיו
 • מדפסת לייזר
 • לשלם שכר מינימום לאדם שיכתוב בכתב יד
 • אין הבדל

9. מה נמדד בערך ה – BaudRate?

 • כמות הביטים שניתן להעביר בשניה (אין הבדל בין buadrate ל bitrate)
 • כמות הבייטים שניתן להעביר בשניה
 • מספר שינויים באות התקשורת בשניה (כגון שינוי בתדר)
 • כמות הזרם שניתן להעביר דרך קו תקשורת מבלי לשרוף את הרכיבים שבו, ומבלי להכניס שגיאות תקשורת לקו

10. מה הבעיה עם תוכנית C הבאה:

main()
{
double x = 2.5, y = 5.0, z = 0;
double *px = &x, *py = &y, *pz = &z;
*pz=*py/*px;
}

 • יעוף כי יש חלוקה ב 0
 • לא יעבור הידור כי חסר תו-רווח
 • קדימות אופרטורים
 • אין בעיה

11. במה הגדלת רוחב פס לשני הכיוונים לא עוזרת:

 • הורדת מידע מהירה יותר
 • אפשרות לאחסן קבצים גדולים יותר
 • העלאת מידע מהירה יותר
 • שליחת דואר מהירה יותר

12. חבילת SAMBA ביוניקס:

 • מבצעת תזמון תהליכים אדפטיבי
 • מאפשרת שיתוף קבצים ומדפסות בין רשתות יוניקס ומיקרוסופט
 • אחראית על הפצת שמות משתמשים וסיסמאות ברשת המקומית
 • מאפשרת הקמת אתרי אינטרנט

13. מהו זמן הריצה שדרוש כדי לגלות האם קיימים שני מספרים בסדרת קלט של n איברים שסכומם אי-זוגי?

 • (O(1
 • ((O(sqrt(n
 • (O(n
 • (O(n2

14. מה עושה הקוד האסמבלי 80×86 הבא:

neg eax
sbb eax, eax
neg eax

 • ממיר ממספר שלם לערך בוליאני
 • מאפס את ערך האוגר eax
 • משנה את eax ל 1
 • ממיר מספר שלם לערך הנגדי

15. מה מהבאים לא נכון לומר על רשימות מקושרות?

 • כל איבר ברשימה מכיל מצביע לאיבר הבא אחריו
 • ברשימה מקושרת דו-כיוונית יש לכל איבר 2 מצביעים
 • כל רשימה מקושרת(חד כיוונית) היא למעשה מקרה פרטי של עץ בינארי
 • הגישה לאיבר הN ברשימה מתבצעת בסיבוכיות זמן קבועה, בלי תלות ב – N

16. מה מהבאים איננו פיתוח של חברת Sun Microsystems?

 • Solaris
 • Java
 • פרוטוקול NFS
 • Javascript

17. *עבור אילו ערכי BX, יודפס התו 'y' לאחר הרצת קוד האסמבלי 80×86 הבא?

MOV AH,02
MOV DL,'y'
NEG BX
JNO PRINT
MOV DL,'n'
PRINT:
INT 21

 • כל הזוגיים
 • כל השליליים
 • רק איבר אחד
 • קיימים שבעה ערכים

18. בפרוטוקול התקשורת "TCP", מה קורה כאשר הTTL בכתובת IP מגיעה ל0:

 • תשלח הודעת ICMP Destination host unreachable
 • תשלח הודעת Time Exceeded
 • ההודעה תיזרק ללא שום הודעה, שכן שכבה 3 איננה מבטיחה אמינות
 • הTTL יחזור חזרה ל255, ויודלק ביט מיוחד המעיד על Overflow

19. מה זה Heap?

 • מבנה נתונים שמאפשר להכניס נתונים ולשלוף את האיבר המינימלי
 • אזור בזיכרון שמתבצעות בו הקצאות דינמיות
 • מימוש של תור-קדימויות
 • כל התשובות נכונות

20. Java ל Sun, זה כמו C# ל:

 • תפוד
 • מיקרוספט
 • סטיבי וונדר
 • מדפסות
 • 21. *האם ניתן לממש רשימה דו-מקושרת באמצעות מצביע בודד בכל איבר?
 • כן, אבל אז צעידה אחורה חייבת להיות בזמן ליניארי
 • לא, מכיוון שהקשר לאיבר הקודם אובד ולא ניתן לשחזרו
 • כן, צעידה לשני הכיוונים יכולה להתממש בזמן קבוע ע"י שימוש בשני איטרטורים
 • כן, באמצעות שמירת מצביע לסוף הרשימה

22. באיזה שנה הומצא הטרנזיסטור הראשון?

 • 1906
 • 1947
 • 1953
 • 1976

23. מהו המספר המינימאלי של השוואות שמספיק כדי למצוא את גם המינימום וגם את המקסימום מבין 2004 מספרים?

 • 3004
 • 4008
 • 12
 • 3006

24. המשך את הסדרה:

Pascal, readln, println, C, scanf,…

 • 101
 • writeln
 • ++C
 • Bsd UNIX

25. מנגנון ה garbage collection נועד:

 • לנקות את ספרית TEMP במערכת הפעלה חלונות
 • לשחרר את הזיכרון הדינאמי שלא נותרו אליו מצביעים
 • למנוע שליחת חבילות IP כפולות ברשת
 • לסנן דואר זבל בתוכנת "Outlook"

26. המעבדים המודרניים משתמשים בזיכרון מטמון על מנת:

 • לשפר את זמני הגישה לזיכרון תוך הסתמכות על עקרון המקומיות
 • להגדיל את הנפח של הזיכרון ע"י תוספת של זיכרון מהיר אך יקר
 • להגדיל את יתירות הזיכרון ובכך לשפר את שרידות המערכת מפני קרינה אלקטרומגנטית וקוסמית
 • לשפר את הגישה לכרטיסי ההרחבה ע"י תוספת פורטים לזיכרון

27. המחשב שלך תקין לחלוטין , אבל אין לך שליטה על העכבר , וישנה פעילות מוזרה בפורט 12345 , כנראה:

 • DOOM רץ ברגע, לכן אין שליטה בעכבר
 • הפסקת חשמל בין ה-CPU לזיכרון
 • מקש לחוץ במקלדת מרגע הדלקת-המחשב
 • פרצו אליך בעזרת אחד ויש לך סוס טרויאני פעיל במערכת

28. כיצד נשחרר מערך שהוקצה בjava בעזרת new?

 • delete
 • free
 • dealloc
 • הזיכרון משוחרר אוטומטית

29. מה יהיה ערכו של Y לאחר קוד ה-C הבא:

Y = 1;
Y += (Y = 0 ? 5 : 2);

 • 5
 • 4
 • 6
 • 3

30. נשתמש בטכנולוגית השן הכחולה כדי

 • להתחבר לאינטרנט דרך ADSL
 • לתקשר אלחוטית לטווח קצר
 • להקרין תמונה על קיר
 • לשדר אינפורמציה בין יבשות

31. מה משותף ל 0x72, 0x74, 0x76, 0x70?

 • כולם אותיות קטנות ב ASCII
 • כולם קפיצות מותנות באסמבלי של 80×86
 • כולם מספרים פריקים
 • כל התשובות נכונות

32. איזה מהפעולות הבאות תבצע כפל של מספרים בייצוג fixed point 16.16?

 • x>>16)*(y>>16))<<16))
 • x*y)>>16)
 • x>>16)*y)
 • x*y

33. *מה יותר גדול – המשכורת הממוצעת בעולם, או ממוצע המשכורת הממוצעת בכל מדינה?

 • תמיד המשכורת הממוצעת
 • תמיד ממוצע הממוצעים
 • תמיד שווים
 • תלוי בגדלי המדינות

34. מה מחשבת הנוסחה הבאה עבור x שלם בן 32 סיביות:

x - x/2 - x/4 – x/8 – x/16 – x/32 - … - x/232

 • תמיד אפס
 • זוגיות מספר הסיביות הדלוקות
 • מספר הסיביות הדלוקות
 • זוגיות מספר הסיביות הכבויות

35. כשנתחבר לשרת אי-מייל בפרוטוקול SMTP בשביל לשלוח אי-מייל, הדבר הראשון שנשלח הוא:

 • HELO
 • WELCOME
 • SHALOM
 • WYSIWYG

36. מה הבעיה בקוד C הבא:

struct s{
char *x;
int y;
};

struct s list[] = {{"hello", 5}, {"test", 4}, {"end", 3}};
for (int i = 0; i < sizeof(list); i++) {
if (list[i].y > 0) printf("%s(%d)", list[i].x, list[i].y);
}

 • המשתנה i מוגדר ב – scope לא נכון
 • sizeof זה מאקרו שלא מתחשב באיטרטורים
 • list היא מילה שמורה בשפת C
 • בזמן ריצה תהיה חריגה מהמערך

37. התיקון לשאלה הקודמת יהיה:

 • להגדיר "int i;" בשורה חמישית
 • (define sizeof(13 #
 • לשנות מ – list ל – mist
 • (sizeof(list)/sizeof(s

38. מה עושה הביטוי (0xa08a28ac & (1 << x ?

 • בודק האם מספר בן 5 סיביות הוא ראשוני
 • מחלץ פיקסל מתמונה של נגטיב של חתול
 • בודק, לפי אינדקס מצד ימין, האם flag מסוים הוא flag אריתמטי
 • בודק האם x מצביע לזיכרון שהוא "paged-in"

39. כמה זמן ברציפות יכולה סוללה רגילה של 9 וולט להפעיל נורית של 2 וואט?

 • שניות ספורות
 • שעות ספורות
 • ימים ספורים
 • שנים ספורות

40. הרצת "df" ביוניקס:

 • תדפיס את המקום החופשי על ההתקנים במחשב
 • תבצע איחוי לדיסק הקשיח
 • תדפיס את רשימת התהליכים שרצים ברקע
 • תדפיס הודעת שגיאה

41. מה יהיה ערכו בקירוב של הערך 0x4313756D בתור float בסטנדארט IEEE 754?

 • 147.458
 • 123.321
 • 431.375
 • 228.149

42. סיבוכיות מיון אלפא-בתי של n מילים בעלות גודל משתנה הוא לכל הפחות:

 • (O(10*n
 • (O(n*logn
 • (O(logn
 • (O(n2

43. נשתמש בעץ בינארי מאוזן כדי:

 • לבצע חיפוש בסיבוכיות (O(logn
 • להכפיל מספרים ממשיים ביעילות
 • לממש תוכנית שתפקידה חישוב חזקות של מספרים ממשיים
 • לשמור נתונים שאח"כ נצטרך לגשת אליהם בצורה סדרתית

44. פרוטוקול SSL משתמש:

 • בהצפנה סימטרית
 • בהצפנה אסימטרית
 • א ו-ב נכונות
 • בהצפנה קוונטית

45. בסוף הפונקציה (f(long a, long b תתבצע פקודת האסמבלי: RET 8  וזאת על מנת להוריד את שני המשתנים a ו – b מהמחסנית. הפונקציה printf לעומת זאת, יכולה לקבל מספר משתנה של פרמטרים.
כיצד אם כן יודע הקומפיילר איזה ערך לשים בפקודה RET N?

 • הערך נקבע על פי הפרמטר הראשון שמועבר לprintf
 • הפונקציה שקוראת לprintf תתטפל בניקוי המחסנית
 • עבור כל קריאה לprintf, הקומפיילר יודע להכין פונקציה שונה
 • הקומפיילר משתמש בטכניקות של קוד המשנה את עצמו, על מנת לעדכן את הקוד בזמן ריצה

46. מה תפקידה של טבלת ARP?

 • לקשר בין כתובת IP לכתובת פיזית
 • טבלת Gateways
 • טבלת סטטיסטיקה על קצב התקשורת
 • לקשר בין שם Host לבין כתובת הIP

47. מה הבעיה בקטע קוד C הבא?

struct sockaddr_in sin;
int s;
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
sin.sin_port = 8000;
sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
bind(s, (struct sockaddr *) &sin, sizeof(sin));

 • מספר Port של TCP על גבי UDP
 • שימוש ב – AF_INET במקום AF_TCPIP
 • חוסר פורטביליות בין מעבדים
 • sizeof על struct שגודלו נקבע בזמן ריצה

48. מהי עלות החשמל להשאיר מחשב אישי דלוק משך לילה שלם

 • אגורות ספורות
 • שקלים ספורים
 • יותר ממאה ₪
 • תלוי ב screen-saver

49. מה עושה קטע הקוד הבא בשפת 80×86?

XOR AX,AX
XOR DH,DH
TRY: CMP CL,1
JBE LASTA
MOV DL,[SI]
SUB DL,"0"
ADD AX,DX
MOV BX,AX
SHL AX,1
SHL AX,1
SHL AX,1
ADD AX,BX
ADD AX,BX
INC SI
LOOP TRY
LASTA: MOV DL,[SI]
SUB DX,"0"
ADD AX,DX
RET

 • סופר סכום ספרות
 • מבצע כפל של מספרים גדולים
 • ממיר מחרוזת מספרית למספר
 • ממיר מבסיס עשרוני לבסיס אוקטלי

50. ככותב קטע הקוד בחר להשתמש בפקודה XOR DH, DH, שכן הערך בDL משתנה מיידית, ואין צורך לאפסו.
האם במקרה זה XOR DH, DH היא הפקודה הכי קצרה אשר מאפסת את DH(ושאינה פוגעת בתפקוד התוכנית)?

 • כן, וזוהי גם הפקודה הכי מהירה.
 • כן, שכן פעולות אחרות דורשות אופרנד מיידי של בית אחד או יותר
 • לא, עדיף להשתמש בMOV DH, 0
 • לא, ישנה פקודה קצרה יותר אשר תאפס את DH

51. מה הספרות הבאות בסדרה … ,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1 ?

 • 0,0,0
 • 0,1,1
 • 1,0,1
 • 1,1,0

52. * באיזה מקום בסדרה לעיל יופיעו לראשונה עשרה אפסים רצופים?

 • בערך 100
 • בערך 1,000
 • בערך 10,000
 • לעולם לא

53. מה יהיה x כדי שיודפס "ok" בקוד Python הבא:

if type(x) == type(int): print "ok"

 • 0
 • (int(0
 • 0L
 • types.IntType

54. שאלת בונוס בשירה עברית, השלם את המשפט: "… כמו אבן מתגלגלת"

 • "שעומדת במקום"
 • "אני רוצה ליפול"
 • "הכול יכול להיות"
 • "וכמו להיות איילת"