שאלון קודגורו 13 שלב ב'

רשומה רגילה

1) מה הסיכוי שהיום הראשון של שנה לועזית יתחיל ביום ראשון?

 1. זה לעולם לא יקרה (לא אדו ראש )
 2. שביעית
 3. חצי
 4. תמיד יקרה

2) בשנה לועזית, כמה חודשים, בממוצע, מתחילים ביום ראשון?

 1. פחות מ-1
 2. יותר מ-3
 3. בערך 1.7
 4. כל התשובות נכונות

3) יש שחושבים שכשחל 13 בחודש ביום ששי זהו יום של מזל רע במיוחד. כמה פעמים בשנה, או אחת לכמה שנים יש צירוף מקרים כזה:

 1. בערך אחת לשנתיים
 2. בין פעם לפעמיים בשנה
 3. אחת ל-7 שנים בערך
 4. אף פעם לא מתרחש

4) כמה שיחות טלפון מתנהלות בישראל בממוצע מדי יום?

 1. מאות מיליונים
 2. 10-20 מיליארד
 3. בין מיליון לעשרה מיליון
 4. מעל 100 מיליארד

5) ה"חוק נוסח הופשטטר": אומדן אורכו של כל שיץ קטן מאורכו האמיתי, גם כשלוקחים בחשבון את "החוק נוסח הופשטטר".

 1. החוק יכול להיות תקף במקרים מסוימים
 2. החוק אינו תקף כי לא קיים בעברית המונח שיץ.
 3. החוק לא תקף היות שתמיד השיץ יהיה ארוך מהאומדן שנקבע לו
 4. החוק תקף תמיד

6) במדינה מתוקנת קיבל פקיד האוצר הוראה לעבור בשורה של ערים, לאסוף בכל אחת את סכום המסים שחייבת העירייה לאוצר, ולחלק לכל עירייה כספים שחייב לה האוצר, ע"פ רשימת חובות וזכויות שניתנה לו. לצורך חיסכון בהוצאות הנסיעה הונחה הפקיד לבחור מסלול בו הוא יבקר בכל עיר רק פעם אחת, ומכל עיר יעבור לעיר הקרובה ביותר המופיעה ברשימה בה טרם ביקר. היות שבאוצר מצאו שסך כל הכסף שעליו לגבות שווה לכסף שעליו לחלק, לא ציידו אותו בסכום התחלתי כלשהו. האם ישנו מסלול כנדרש בו לא יחסר לפקיד כסף לשלם לכל עירייה את המגיע לה, גם אם המיסים שעליה לשלם נמוכים יותר?

 1. כן, לכל טבלה של סכומים שעליו לגבות ולחלק יכול הפקיד לבחור מסלול כזה
 2. אף פעם לא קיים מסלול כזה, כי תמיד יגיע הפקיד לעיר בה העודף שעליו לשלם גדול ממה שצבר בערים הקודמות
 3. אין לשאלה פתרון כי לא צוינו הסכומים שעליו לגבות או לתת בכל עיר
 4. רק בחלק מהמקרים יש מסלול כזה, ובמקרים אחרים אין

7) במדינה מתוקנת קיבל פקיד האוצר הוראה לעבור בשורה של ערים, לאסוף בכל אחת את סכום המסים שחייבת העירייה לאוצר, ולחלק לכל עירייה כספים שחייב לה האוצר, ע"פ רשימת חובות וזכויות שניתנה לו. לצורך חיסכון בהוצאות הנסיעה הונחה הפקיד לבחור מסלול מעגלי בו הוא יבקר בכל עיר רק פעם אחת. נקודת ההתחלה\סיום וכיוון הסיבוב הושארו לשיקול דעתו של הפקיד. היות שבאוצר מצאו שסך כל הכסף שעליו לגבות שווה לכסף שעליו לחלק, לא ציידו אותו בסכום התחלתי כלשהו. האם ישנו מסלול כנדרש בו לא יחסר לפקיד כסף לשלם לכל עירייה את המגיע לה, גם אם המיסים שעליה לשלם נמוכים יותר?

 1. רק בחלק מהמקרים יש מסלול כזה, ובמקרים אחרים אין
 2. אף פעם לא קיים מסלול כזה, כי תמיד יגיע הפקיד לעיר בה העודף שעליו לשלם גדול ממה שצבר בערים הקודמות
 3. אין לשאלה פתרון כי לא צוינו הסכומים שעליו לגבות ולחלק בכל עיר
 4. כן, לכל טבלה של סכומים שעליו לגבות ולחלק יכול הפקיד לבחור מסלול כזה

8) אנו רואים גוף מסוים כאשר אור שנפלט (או מוחזר או מפוזר) ממנו מגיע אל העין שלנו ונקלט בה. איך, אם כן, אנו רואים קרני שמש שמגיחות משולי הענן לכיוונים שונים ולא כלפינו?

 1. לגלי האור, ולגלים בכלל, יש תכונת עקיפה המאפשרת לאור להגיע לעין שלנו.
 2. אלומות האור הן טיפות מים זעירות וחלקיקי אבק המפזרים כלפינו את אור השמש הפוגע בהם.
 3. האור עצמו הוא גוף
 4. החוקים התקפים לגבי אור שמקורו כאן, אינם חלים על האור החזק של השמש.

9) חברות התרופות עומדות להכניס לשימוש שתי תרופות אנטיביוטיות חדשות ללא תופעות לוואי. כדי לפתח עמידות לאחת מהתרופות על החיידקים לעבור מוטציה שההסתברות להופעתה היא 1 ל-9^10 גם לתרופה השנייה עלולה להתפתח עמידות באותה הסתברות. שתי המוטציות אינן באותו מקום ב-DNA והינן בלתי תלויות (כלומר הסיכוי להופעת כל אחת אינו תלוי בהופעתה או העדרה של האחרת). בהנחה שהמטרה היא להקטין את הסיכוי להתפתחות זני חיידקים עמידים, האם כדאי להכניס לשימוש תרופה אחת ולהמתין עם האחרת עד שתתגלה עמידות לראשונה, או שכדאי לדרוש תמיד שכל חולה יקבל קוקטייל של שתיהן?

 1. כדאי לתת קוקטייל
 2. כדאי להכניס תחילה את הראשונה ורק אחרי שתתפתח עמידות את השנייה.
 3. אין חשיבות לסדר.
 4. כדאי להכניס לשימוש את שתיהן, אך לא לתת קוקטייל אלא רק אחת מהן לכל חולה.

10) אב קדמון הוליד בן. הבן הוליד בת שילדה אף היא בת (2 דורות). לבת השנייה נולד בן, שהוליד בן, שהוליד אף הוא בן (3 דורות). אח"כ באו 4 דורות בנות, 5 דורות בנים וכן הלאה לסירוגין עד 10 דורות בנות. אפשר שנולדו בכל דור עוד בנים ובנות בנוסף לבן או לבת של שרשרת הדורות. האם הייתה שלשלת דורות כזו.

 1. ייתכן שהייתה שלשלת דורות כזו, אך אין ודאות בכך.
 2. אפשר להוכיח שהייתה בדיוק שלשלת אחת כזו.
 3. אפשר להוכיח שהסיכוי לכך שהייתה אי פעם שלשלת כזו הוא אפסי.
 4. כל אישה בארץ היא צאצא של שלשלת כזו.

11) האם יש מספר שלם חד-ספרתי המתחלק ב-10 עם שארית 9, מתחלק ב-9 עם שארית 8, וכך הלאה עד: מתחלק ב-2 שארית 1.

 1. אין מספר כזה כי לא יתכן מצב בו יש שאריות שהן זוגיות ואחרות שהן אי-זוגיות
 2. יש מספר חיובי כזה בבסיס ספירה 32
 3. יש מספר כזה אך הוא שלילי
 4. אין מספר כזה בבסיסי ספירה מתחת למספר 9*8*7*5-1

12) בתוכנת הניווט WAZE ראיתי שכמות הנקודות הנחוצות למעבר לשלב הבא *עלתה* מאתמול. מה זה אומר?

 1. שהמיקום שלי ירד בוודאות
 2. שיכול להיות שהמיקום שלי עלה
 3. שסביר שהמיקום שלי נשאר זהה
 4. זה לא יכול לקרות, כי אין נקודות שליליות

13) איזו מערכת הפעלה ניתן לצפות שיריץ מכשיר אנדרואיד:

 1. Linux
 2. Windows Embedded
 3. Android
 4. OpenSolaris

14) מהי שיטה נומרית במדעים מדוייקים?

 1. שיטה לפתרון בעיות מספריות עם חישוב מוקדם שנעשה פעם אחת מראש
 2. שיטה למציאת פיתרון לבעיות מדעיות ע"י קירוב מתמטי באמצעות מחשב# שיטה שבה פותרים את הבעיה ע"י הצבת הנוסחאות ומציאת פיתרון מדויק לכל הפרטרים הנדרשים
 3. שם כללי לשיטות מדעיות העובדות מעל מספרים ולא נתונים אבסטרקטיים

15) נתונות החתימות הבאות בשפת C, מה ההבדל ביניהם (התשובה הנכונה ביותר):void foo(char *arr);void bar(char arr[20]); void foobar(char arr[]);מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

 1. ב foo מקבלים מצביע לchar בודד בלבד ובשתי הפונקציות האחרות מקבלים מערך.
 2. ב foo וב-foobar מקבלים מערך למספר chars, באורך לא ידוע וב-bar חקבלים מערך באורך קבוע.
 3. fooba r לא חוקי, bar מקבל מערך באורך 20 ו-foo מקבל כתובת שלchar בודד בלבד.
 4. אין הבדל (פונקציונאלית) כלל.

16) רפרנס למשתנה מחלקה (class member) יאותחל תמיד:

 1. בקובץ הכותר (header file).
 2. בתוכן הבנאי (constructor).
 3. ברשימת איתחולי הבנאי (Member Initialization List).
 4. שגיאת קומפילציה – משתנה מחלקה לא יכול להיות רפרנס.

17) האם קטע הקוד מתוך מופע של המחלקה CTest חוקי? cout << "Kill yourself?" delete this; cout < "Are you still alive?"מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

 1. לא חוקי – יגרום לחריגת זיכרון.
 2. חוקי – מותר לבצע,כל השורות ירוצו כהלכה.
 3. חוקי – אם זאת הקומפיילר יוסיף return מיד לאחר ה-delete
 4. חוקי – כל עוד מנהל הזיכרון לא העיף (swap-off) את זיכרון המחלקה.

18) האם ניתן לשחרר זיכרון מהמחסנית בעזרת הטריק הבא?CTest a; delete &a;מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

 1. לא – מכיוון ש a עלול להיות מוקצה ב frame שונה.
 2. לא – delete מיועד לשחרור הקצאות heap.
 3. כן – מדובר בהרחבה של c99.
 4. כן – מכיוון שמועברת כתובת למשתנה.

19) כמה מילים באורך 3 אותיות עבריות בלבד וללא האות א', מופיעות בשאלון זה? למשל: "שקל", "בור", "מוט" כן עונות להגדרה, אבל "אור", "באר" ו"אהבה" לא.

20) בכיתה של אהובה יש 19 תלמידים. מה יש יותר, תלמידים או תלמידות?

 1. תלמידים
 2. תלמידות
 3. אותו הדבר
 4. ג לא נכון

21) כיצד לא תגדיל את הPageRank שלך?

 1. פרסום האתר שלך בבלוגים מובילים
 2. מיקוד תוכן האתר שלך
 3. שיפור העמידה של האתר שלך בתקני W3C
 4. כיסוי נושאים רבים, שונים ומגוונים בדף שלך

22) איזו אות מופיעה שלישית הכי הרבה בטקסט הבא: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin libero tellus, vestibulum ut imperdiet cursus, rutrum a libero. Fusce eu mauris quam. Etiam mauris lectus, convallis lacinia lacinia a, hendrerit ut magna. Praesent nibh enim, ornare at bibendum eget, ullamcorper sed tellus. Donec sit amet libero eget justo rutrum placerat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin eu diam orci, sed dignissim augue. Vestibulum sollicitudin varius dolor vitae condimentum. Donec non odio leo. Etiam dapibus urna quis justo egestas scelerisque. Vestibulum consectetur dui commodo erat volutpat malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam scelerisque quam nec ultrices. Nulla facilisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer tincidunt nunc at elit semper blandit at a enim. Donec consectetur, lorem eget tristique feugiat, mauris erat iaculis risus, in adipiscing felis lectus ut mi. Nullam dictum congue rutrum. Integer id metus at sem pellentesque dapibus quis a ante. Nullam arcu orci, pretium at convallis eleifend, varius vitae urna. Ut quis metus ac nunc consectetur pretium ut a ligula. Donec adipiscing arcu eget tellus malesuada nec ornare tortor accumsan. Integer consectetur tincidunt elit, nec tempus tortor.

23) איזה מבין הפורמטים הבאים ניתן להגדיל ולהקטין תאורטית ללא פגיעה באיכות התמונה?

 1. SVG
 2. JPEG
 3. PNG
 4. GIF

24) באיזה מבין הפורמטים הבאים לא ניתן להגדיר צבע רקע שקוף?

 1. JPEG
 2. SVG
 3. PNG
 4. GIF

25) בגרפיקה ממוחשבת, מה מהבאים לא ניתן לעשות באמצעות כפל מטריצות

 1. המרה לשחור לבן
 2. החלפת כל האדומים בירוקים
 3. סיבוב ב45 מעלות
 4. שימוש בגודל מטריצה אינסופי
 5.  ה. הגדלה פי 4
 6.  ו. היפוך תמונה

26) מה ההבדל בין GET לPOST בHTTP:

 1. אין הבדל
 2. GET מופיע בשירות הכתובת (הURL), וPOST מוחבא מהמשתמש
 3. GET חדשני יותר, POST זה התקן הישן
 4. GET נועד לאינטרנט אקספלורר ופיירפוקס, POST בשימוש CHROME וSAFARI בלבד
 5.  ה. GET איטי יותר, מאחר והוא דורש גישה לבסיסי נתונים

27) דלתות ישנן בשמיים. לגן עדן אחת מהדלתות מובילה ושתי הדלתות האחרות מובילות לגיהינום. השטן, אשר יודע כל דלת לאן מובילה, טוען שדלת בעלת המספר 2 לגיהינום מובילה. לכל ידוע כי משקר השטן בהסתברות 1/4. מהי ההסתברות שדלת ומספרה 1 מובילה לגן עדן?

 1. רבע
 2. חצי
 3. אפס
 4. 3/8

28) לרשותך כוס עם מים ירוקים וכוס עם מים אדומים. לכמה כוסות נוספות תזדקק אם תרצה להחליף את תוכן הכוסות?

 1. 0
 2. 2
 3. 1
 4. 3

29) מה תהיה תשובתך לשאלה הקודמת, אם במקום מים אדומים, נשתמש בשמן

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3

30) מה קרה למשפט הבא? רבםו חציקטצ בםגקעורו

 1. אצבעות זזו בכתיבה עיוורת
 2. ביט lsb התהפך
 3. כתיבת אנגלית באותיות עבריות
 4. לכל מילה תשובה אחרת

31) איזה מבין מספרי הזהות הבאים לא תקין בודאות:

 1. 702151726
 2. 702151721
 3. 702151311
 4. 702155115

32) בעזרת איזה מכשיר נוכל לקרוא QR CODE?

 1. אינפרא-אדום
 2. רדיו
 3. מצלמה
 4. שן-כחולה

33) אילו מהבאים אינו מסד נתונים בקוד פתוח?

 1. MySQL
 2. Postgresql
 3. SQLIte
 4. SQL Server

34) נתון אוגר בו שנייה מיוצגת על ידי סיבית, כמה סיביות נצטרך בשביל ליצג שנה?

 1. 24
 2. 25
 3. 32
 4. 22

35)מרחק המינג קשור ל..

 1. הצפנה
 2. דחיסה
 3. תיקון שגיאות
 4. גרפיקה

36) בכוונה למעבד soft core היא

 1. מעבד בעל ליבה מוחלשת לצריכת חשמל מופחתת.
 2. מעבד המשמש לתוכנות ווירטואליזציה כגון VirtualBox
 3. מעבד הממומש בקושחה (לדוגמה: VHDL)
 4. מעבד המותאם להרצת תוכנות.

37) בזמן הפעלת המחשב, מדוע משמיע bip כאשר אני לוחץ הרבה פעמים על מקש במקלדת?

 1. העמסת יתר על בקר המקלדת, מנגנון למניעת התחממות.
 2. סיגנאל המורה על תקלה חומרתית (כפתור תקוע)
 3. באפר המקלדת מלא והמחשב מודיע כי אין בו מקום.
 4. מנגנון עזר לעיוורים.

38) שמש וירח גדולים יותר בשעת זריחה או שקיעה. מדוע?

 1. שכבת האטמוספרה העבה יותר קרוב לאופק משמשת כעדשה המגדילה את מראה השמש והירח
 2. בגלל הכבידה השמש והירח גדלים כאשר הם מתקרבים לאדמה
 3. זה סתם נדמה לנו. הם לא באמת נראים גדולים יותר – הכל פסיכולוגיה!
 4. העין שלנו רואה גופים בעלי גוון אדמדם כגדולים יותר

39) ברזולוציית מסך של 320×200, פלטתי 64000 פיקסלים, כל אחד במקום אקראי. מהו הסיכוי שמילאתי את כל המסך?

 1. 1ל – 64000
 2. 1 ל – 64000!
 3. 1 ל – 64000^64000
 4. 64000! ל – 64000^64000

40) כיצד מתבצע תיקון השגיאות ב-CD?

 1. בעזרת קודי האפמן (Huffman Coding)
 2. בעזרת קודי ריד-סולומון (Reed-Solomon Coding)
 3. בעזרת קוד אריתמטי (Arithmetic Coding)
 4. בעזרת קוד דה-וינצ'י (Da-Vinci Code)

 

כתיבת תגובה