שאלון קודגורו 14 שלב א'

רשומה רגילה

שאלון קודגורו 14 שלב א'


1)איזו חברה ייצרה את המחשב המהיר ביותר בעולם?
 cray
 יבמ
 מיקרוסופט
 גוגל

2)כמה מתמודדים השתתפו בתחרות IEEEXtreme 5.0 וכמה מהם היו מישראל?
 כ-4,500 משתתפים, אפס מישראל
 כ-1500 משתתפים, יותר ממאה מישראל
 כ-100 משתתפים, כולם מישראל
 כ-10,000 משתתפים, פחות ממאה מישראל

3)מה מהבאים איננה, במקור, שפת תכנות מונחת עצמים?
 פייתון
 ג'אווה
 קובול
 ++C

4)באג Y2K הוא?
 באג שתקף את כל המערכות שנוצרו לאחר שנת 2000.
 באג שגרם למחשבים לחשוב שחזרנו אחורה בזמן.
 באג שגרם למערכות לדלג על שנת 2000.
 באג שתוקן עד שנת 2000.

5)*האם המספר 98765432107370123456789 ראשוני?
 לא, כי לא יכול להיות שפלינדרום יהיה ראשוני
 לא; יש לו גורם שהוא מספר עשר ספרתי
 כן, ואם נחליף את הספרה האמצעית בכל ספרה אחרת הוא יהיה פריק
 כן, ואפשר להחליף את הספרה האמצעית ולקבל מספר ראשוני אחר

6)*מה אפשר לומר על המספר 026132600265 ?
 כמספר עשרוני, הוא מתחלק בשנת הולדתו של מוזיקאי ג'אז בעל שם זהה לאסטרונאוט שנפטר השנה
 כמספר אוקטלי, הוא גרם למיקרוסופט להתנצל
 כמספר הקסדצימלי, כל גורמיו הראשוניים הם קטנים מ-0x200
 כל התשובות נכונות

7)*כמה קודקודים יש לקובייה ארבע מימדית?
 שישה
 שמונה
 שנים עשר
 שש עשרה

8)*מה הסיכוי שבהטלת מטבע הוגן מאה פעמים יצא בדיוק 50 עץ ו-50 פאלי?
 פחות מפרומיל
 בערך שמונה אחוז
 בדיוק אחוז
 לפחות חמישים אחוז

9)איזה מהתוכנות הבאות נועדה כדי להריץ קוד ב-JavaScript?
 Chrome
 HTML
 MySQL
 Python

10)באיזה שפת צד-שרת כתובה Wikipedia?
 ASP.NET
 AJAX
 Ruby
 PHP

11)כיצד youtube מציג את המידה (סרטונים) למשתמש?
 בעזרת Windows Media Player ודומיו.
 בעזרת נגן Flash יעודי.
 בעזרת CSS/JavaScript.
 בעזרת שילוב HTML5 ו- Silverlight.

12)האם הקטע הבא מעמוד HTML תואם לתקן HTML 4,מה עלי לעשות ע"מ להתאימו לתקן XHTML?
<font size=6><b>CodeGuru!</b></font>
 <span style='font-size:medium; font-weight:bold;'>CodeGuru!</span>
 <font size=6 style='text-color: red'>CodeGuru!</font>
 <b>CodeGuru!></b>
 <span style='font-size:xx-small;'>CodeGuru!</span>

13)למה נשתמש ב AJAX?
 לניקוי הלכלוך שהצטבר על המסך שלנו.
 לשם תקשורת בין מספר מופעים של הדפדפן על אותו המחשב.
 לשם תקשורת בין מספר מופעים של הדפדפן על מחשבים שונים.
 לעדכון המידע המצוי בדף אינטרנט ללא רענון יזום של הדף ע"י המשתמש.

14)איזה סוג משתנה (variable types)אינו קיים ב-JavaScript?
 Boolean
 Map
 Object
 String
 Number

15)מאיזה סיבה לא נרצה להשתמש ב eval ב-JavaScript?
 אין סיבה.
 המימוש שלה בגרסאות מוקדמות של JavaScript בעייתי.
 אינה נתמכת על ידי רוב הדפדפנים העדכניים.
 עלולה להוות בעיית אבטחה.

16)ב-JavaScript, מה ההבדל בין & ל- && בתוך משפט if?
 טעות בקוד, & יגרום לשגיאה בריצה.
 הראשון מבוצע ברמת ה-bit, השני ברמה הלוגית.
 טעות בקוד,אך המפענח של JavaScript ישלים את הפקודה ל-&&.
 הראשון במוצע ברמה הלוגית, השני ברמת ה-bit.

17)*JavaScript מאפשרת לבצע Operator Overload בעזרת הפקודה
 האפשרות קיימת, נבצע בעזרת operator_overload
 האפשרות אינה קיימת.
 האפשרות קיימת, אך לא צויינה בשאר התשובות.
 האפשרות קיימת, יש לחליף את שם הפונקצייה באופרטור הרצוי.

18)מדוע הקוד הבא(JavaScript) יכשל במהלך הריצה?
var Names = new Array("Oded","Zvi","Uri","Michael"); var Name = new String(""); foreach (Names as Name) document.write('Hello ' + Name);
 לא ניתן להשתמש בלולאת foreach.
 מכיוון ש Name הוגדר ללא ערך.
 הגדרת מחרוזות חייבת להעזרת בעזרת גרש בודד.
 האובייקט Array אינו מוגדר.
 המתודה write אינה תומכת במערכים.

19)ב-JavaScript, מה הפלט עבור קטע הקוד הבא?
document.write("19" + (41 + (14 * 2)) + "0" + "7" + (80 / 4));
 המספר 19690720
 המספר 1941280720
 לא ניתן לבצע חלוקה בתוך String.
 לא ניתן לבצע פעולות אריתמטיות בתוך String.

20)ההשוואה בין final ל const היא כמו boolean ל?
 case
 bool
 PHP
 C#

21)מה מחשב הביטוי הבא:
x+y+|x-y|
 מינימום
 מקסימום
 פעמיים מקסימום
 פעמיים מינימום

22)מהם assemblies ב .net?
 ספריות קוד לא מקומפלות אשר יבנו לתוך התוכנה שתכלול אותם.
 ספריות קוד מקומפלות אשר יבנו לתוך התוכנה שתכלול אותם.
 ספריות קוד אותם מכינה מיקרוסופט בלבד עבור המפתחים.
 ספריות קוד מכונה אשר ניתן לבנות לתוך תוכנות אחרות.

23)איזה מהבאים אינו משמש לנעילת אזורים לריצה מקבילית?
 Semaphore
 Mutex
 DebugBreakPoint
 Spinlock

24)מה מהבאים הינו תפקידו של ה GC?
 פינוי קטעי קוד שאינם רלוונטים בזמן ריצה.
 פינוי מקום מה-Stack שה-Reference Counter הוא 0.
 פינוי מקום מה-Heap שה-Reference Counter הוא 0.
 פינוי קטעי Data שאינם רלוונטים בזמן ריצה.

25)איזה מהבאים יפגע מבחינת ביצועים ב-JIT?
 ביצוע פעולות מתמטיות.
 ביצוע פעולות הגדולות מגודל מילת המעבד.
 טעינת התוכנה.
 סגירת התוכנה.

26)לאיזה טיפוס ב .net ממופה מילת הקוד int ב C#?
 לטיפוס System.Int32
 לטיפוס int
 לטיפוס System.Int
 לטיפוס Integer

27)*כיצד נאתחל שדות שהם transient לאחר יצירה מ-serialization ב-Java?
 יש לממש את המתודה הפרטית writeObject
 יש לממש את המתודה הפרטית readObject
 יש לממש את המתודה המוגנת finalize
 יש לממש את המתודה הפרטית readResolve

28)ב-Java, מהי הדרך הנכונה להריץ Thread?
 ע"י הפקודה thread.execute()
 ע"י הפקודה thread.run()
 ע"י הפקודה thread.begin()
 ע"י הפקודה thread.start()

29)ב-Java, האם יתכן שבפונקציית main המערך String[] args יהיה ריק?
 לא, מכיוון שתמיד האיבר הראשון הוא הפקודת java
 כן, במידה ולא ניתנו פרמטרים
 לא, מכיוון שתמיד האיבר הראשון הוא שם הClass
 כן, בהנחה ומריצים ע"י double-click ולא משורת פקודה

30)נתון קוד הבא, ב-Java,האם התנאי אמור להתקיים?
int n = 12; Integer n2 = new Integer(n); if (n == n2) { System.out.println("success"); }
 לא, מכיוון שהקוד לא תקין, לא ניתן להשוות בין טיפוס בסיסי לאובייקט
 לא, מכיוון שה-JVM ימיר את ה-int לאובייקט ויעשה השוואה ע"פ בין אובייקטים ע"פ ה-referenceים שלהם ולכן התנאי לא יתקיים
 כן, מכיוון שה-JVM ימיר את האובייקט לטיפוס int, יבצע השוואה רגילה ולכן התנאי יתקיים
 כן, מכיוון שה-JVM ימיר את ה-int לאובייקט ויבצע השוואה ע"פ hashCode ולכן התנאי יתקיים

31)נתון קוד הבא, ב-Java,מה הבעיה בקוד הנ"ל?
int n = 10; Integer n2 = n;
 השורה השניה תיכשל מכיוון ש-n הוא טיפוס בסיסי (primitive) ו-n2 הוא אובייקט. לא ניתן לבצע השמה של טיפוס בסיסי לתוך אובייקט ללא המרת ביניים
 החל מגרסה 1.5 של java ישנה תמיכה ב-autoboxing ולכן הקוד הנ"ל תקין לחלוטין
 החל מגרסה 1.4.2 של java ישנה תמיכה בהשמה כזו ולכן אין כל בעיה
 יש לתקן את השורה השנייה על-ידי קריאה ל-Integer.parseInt

32)מי מהבאים הוא Duke?
 השדון של מערכת BSD
 היצור של שפת Java
 סמל הפינגווין של מערכת לינוקס
 הסמל של טכנולוגית .Net

33)מהי הדרך המומלצת לפתוח קובץ טקסט ב-Python שעובר בין לינוקס ו-Windows?
 file('x.txt', 'rb'), יש לפתוח את הקובץ במוד בינארי כדי לשמר את כל התוים כפי שהם בתוכו
 צריך לפתוח את הקובץ במוד בינארי, ולהמיר אותו למחרוזת ולהפעיל טרנספורמציה שתמיר את סיומות השורה לפי מערכת ההפעלה עליה אנו עובדים
 file('x.txt', 'r'), כך נשמר את התו המסיים של השורה - \n או \r\n
 עוד לא נמצאה דרך פשוטה לבצע את המטלה הזו, עקב תמיכה לקויה של פייתון בשפות Unicode שאינן אנגלית או לטיניות

34)נתון הקוד הבא ב-Python, מה הוא ידפיס?:
print r'\\hello world'
 hello world\\
 hello world\
 r'\\hello world'
 הפקודה לא חוקית, לכן לא יודפס כלום.

35)סדר את תקני התקשורת הבאים מהמהיר לאיטי
 RS232, fire-wire, USB-1
 USB-1, fire-wire, RS232
 fire-wire, USB-1, RS232
 RS232, USB-1,fire-wire

36)בתקשורת מחשבים, מה פרוש NACK?
 ארגון מרוצים בצפון אמריקה
 אישור על כשלון\אי תקינות
 תוכנת אודיו ממוחשבת
 כל התשובות שגויות.

37)איזה מכתובות ה-IP הבאות חוקית:
 אף אחת מהם.
 212.100.0.1.1
 212.256.0.1
 212.255.0.1

38)למה משמש הקובץ /etc/fstab בלינוקס?
 קובץ המתאר לאילו קבצים יכול המשתמש לכתוב.
 קובץ המתאר את סוגי הקבצים בהם המערכת תומכת.
 קובץ המתאר את סוגי הכוננים המותקנים במחשב.
 קובץ המתאר את סוגי מערכות הקבצים במחשב.

39)אילו מהקבצים\סוגי קבצים הבאים אינו שייך ל /boot (כברירת-מחדל, כמובן)?
 vmlinuz
 System.map
 initrd
 אף אחד מהרשומים מעלה.

40)*למה משמש chroot?
 לשנות את שמו של המשתמש root
 לשנות את תיקיית השורש לאחרת.
 לשנות את המיקום הנוכחי לתקייה /root
 לשנות את מיקום תיקיית ה-/root.

41)מהו livecd?
 cd בעל אופי ורצונות משלו.
 cd המקבל עדכונים מהרשת מידי פעם.
 cd שנועד לתקן מערכות פגומות.
 cd המסוגל לבצע boot למערכת.

42)מי מהבאות אינה תוכנת לניהול חבילות בלינוקס?
 apt-get
 lzma
 rpm
 yum

43)כשאומרים vanilla kernel, הכוונה ל?
 הקרנל הטוב ביותר מכל שאר הקרנלים.
 הקרנל כפי שנחתם על ידי לינוקס כולל patchs נוספים.
 אוסף של קרנלים מובחרים.
 הקרנל כפי שנחתם על ידי לינוס ללא patchs נוספים.

44)מהו POSIX?
 תקן עבור מערכות UNIX.
 תקן תקשורת בין מחשבים על גבי TCP/IP.
 תקן לממשק משתמש גרפי.
 תקן נגישות למפתחים בעלי מוגבלויות

45)מה הוא היחס בין Thread ל- Process?
 הראשון מכיל את השני.
 אין בינהם יחס כלל.
 שניהם שקולים לגמרי.
 השני מכיל את הראשון.

46)מה ההבדל בין Background Thread לבין Thread רגיל?
 כאשר בתהליך שרץ נשארו רק background threads הוא נסגר ומסיים את ריצתו
 ההבדל הוא שהעדיפות שניתנת ל-thread רגיל גבוהה משמעותית
 אין הבדל מעשי, קיים הבדל סמנטי שנעוץ בתפקיד שנותנים לכל thread
 כאשר נסתכל על Process שרץ לא נראה את ה-background threads משום שמערכת ההפעלה מסתירה אותם מאחורי הקלעים

47)*נתון הקוד הבא (ב-C), מהו הקלט שהמשתמש יצטרך לספק ע"מ שתודפס ההודעה?
int myNum; printf("enter a number: "); scanf("%x", &myNum); if (3 == myNum % 57) printf("CodeGuru!\n");
 המספר 59
 המספר 57
 המספר 60
 המספר 3c

כתיבת תגובה