שאלון קודגורו 21 – שלב ב'

רשומה רגילה

CodeGuru21B
שאלון שלב ב' של קודגורו 21

מה סיבוכיות של מציאת אסטרטגיה למשחק שח-מט?

הירח מפנה אלינו אותו צד כל הזמן כי

למרות שהירח מפנה אלינו פחות או יותר אותו צד, יש תנודות המאפשרות לנו לראות גם קצת מצידו האחר. התנודות נגרמות על ידי

לא מכבר הודיעו שחללית וויאג'ר-2 (Voyager-2) יצאה ממערכת השמש אל התווך הבין-כוכבי. איזה חלק מהדרך אל הכוכב (מערכת השמש) הקרוב ביותר עברה החללית?

היכן משתמשים במספרים מרוכבים?

מה השגיאה בקוד C הבא שאמור להדפיס עשר כוכביות?

מה יהיה הפלט של פקודת Unix Shell הבאה
echo $((36#ffffffff))

למערכת של 10 משוואות לינאריות ב-10 נעלמים מעל הממשיים יש תמיד

החזקתי בבסיס נתונים שדה שמכיל או מספר טלפון או מספר רכב. והבדלתי בינהם על ידי השוואה ל-20,000,000. פתאום זה הפסיק לעבוד. מתי?

הצפנת RSA משתמשת ב

סכום הזויות במשולש על פני כדור הוא

כדי לקודד בסיס אחד ב-DNA אנושי צריך

מעבד שמבצע מיליארד פעולות לשנייה עובר על כלל הקוד הגנטי האנושי תוך כדי חיפוש מדויק של רצף מסויים של אותיות. כמה זמן בערך יקחו לו עם אלגוריתם מיטבי?

מדוע בשפת ג'אווהסקריפט יש תחביר ייעודי לביטויים רגולריים?

איזה מבסיסי DNA נקרא על שם לשלשת של עופות?

כמה זמן לוקח לחשב MD5 של קובץ בגודל 1TB על מעבד מודרני?

כמה זמן לוקח למיין מאה טרה-בית של מידע על חומרה קיימת כלשהי

ערך ה-md5 של הסיסמא של יוסי הוא d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e. חיים טוען שהסיסמה של יוסי לא בטוחה. תחת אילו הנחות חיים צודק?

לאיזה שימוש MD5 מתאים כיום?

הרצת תוכנת tmux על השרת מאפשרת

תוכנת העזר mosh למסופים טקסטואליים מאפשרת

הביטוי הבא בשפת פייתון ייתן
0b110_101+0o1_2_3_4+0xcafe_food

מפתח ההצפנת תוכן התקשורת בסכימה ecdhe-rsa-aes256-gcm-sha384 נשמר לתקופה של

מה יותר קל למחשב לבצע

הביטוי x==0 בשפת ג'אווה סקריפט נתן ערך אמת. מה מהבאים x יכול להיות?

הביטוי x==0 בשפת C נתן ערך אמת. מה מהבאים x יכול להיות?

מה מהבאים איננו תרגום לעברית של שם של שפת תכנות

איזו מהיישומים הבאים מתאימה למימוש בטכנולוגיה נטולת שרת (server less)

היכן שכיח למצוא קטעי קוד כתשובה לשאלה?

מה הדרך היעילה להוסיף איבר x לרשימה L בפייתון

מה הסכנה בפקודה git push -f?

מה מהבאים git, בגרסה הבסיסית, *לא* נועדה לעשות?

כמה שנים רצה תחרות קודגורו?

מה יותר ארוך: סכום אלכסוני מלבן או היקפו?

כמה אפשרויות יש להטלה של שתי קוביות זהות (שש-חמש וחמש-שש נחשבת אותה הטלה)?

בתקן מספרים ממשיים IEEE 754 מתי יכול להיות ש-x!=x ?

כמה טיפות מים מכילה כינרת מלאה?

יאיר שכח את הקישור שקיבל בסוף שאלון שלב א' של קודגורו שהיה מאפשר לו לערוך את התשובות. מה אפשר לעשות?

איזו משפחת צמחים היא הקסדצימלית?

כמה אפשרויות יש להטלה של שש קוביות זהות?כתיבת תגובה