שאלון קודגורו 16 – שלב א'

רשומה רגילה

ידע כללי

1) מה השגיאה באתר הבית של קודגורו?
 • א. קניין רוחני עתידי
 • ב. גופן שונה לזוכים
 • ג. תחרות Xtreme כבר לא חדשה
 • ד. כל התשובות נכונות
2) מה יותר יקר, מטר מעוקב זהב או מטר מעוקב שטרות ישראליים?
 • א. זהב
 • ב. שטרות
 • ג. תלוי בסוג השטר
 • ד. אותו הדבר
3) מה מהשפות הבאות היא הישנה ביותר?
 • א. C
 • ב. FORTRAN
 • ג. APL
 • ד. COBOL
4) מה מהמוצרים הבאים הופיע ראשון?
 • א. טלפון נייד
 • ב. דיסק מגנטי
 • ג. מחשב אישי
 • ד. ליזרדיסק
5) מדוע לרופא שיניים יש ריח של ציפורן?
 • א. בזכות גז הצחוק
 • ב. זהו הריח של כספית
 • ג. באשמת האוזון
 • ד. בגלל שמן אתרי אאגונול
6) לפני 50 דורות חי אדם שהוליד בן (ואולי גם ילדים נוספים). גם לבן נולד בן (ואולי גם נוספים), וגם לזה נולד בן (ואולי נוספים), ו…כך הלאה במשך 50 דורות. האם רצף בנים כזה של 50 דורות
 • א. ודאי
 • ב. בלתי אפשרי
 • ג. אפשרי בהסתברות נמוכה מאד.
 • ד. אף לא אחת מהאפשרויות שלעיל
7) זרם המים היוצא מברז (בזרם שאינו חזק במיוחד) הולך ונעשה צר ככל שהוא יורד מטה.
 • א. כי פחות מים מגיעים ככל שיורדים לגובה נמוך.
 • ב. בגלל כוח המשיכה.
 • ג. הטענה אינה נכונה. קוטר הזרם אינו משתנה.
 • ד. קוטר הזרם משתנה רק כשהברז עשוי ממתכת ובהשפעתה.
8) השמש אדומה בזריחה ובשקיעה כי:
 • א. הראייה שלנו נוטה להוסיף גוון אדום לעצמים "בגובה העיניים"
 • ב. מתווספת לאור השמש קרינה אינפרה-אדומה שמגבירה את הגוון האדום.
 • ג. האטמוספירה מפזרת טוב יותר את הצבעים האחרים המרכיבים את אור השמש.
 • ד. הטמפרטורה הגבוהה קרוב לקרקע מחממת את הקרינה.
9) קרני השמש עוברות דרך ארוכה מאד בדרכן אלינו. הן צריכות להיות מקבילות (או כמעט מקבילות, כך שהזווית ביניהן קטנה מאד). ואולם כשאלומות קרני השמש בוקעות מאחורי ענן הן יוצרות זוויות גדולות ומגיחות לכל הכיוונים. הסיבה לכך:
 • א. אור השמש נשבר עם כניסתו לאטמוספירה
 • ב. אור השמש מוחזר לכיוונים שונים מחלקי הענן האחוריים.
 • ג. גם קרניים היוצאות מהשמש ואינן מקבילות (או כמעט מקבילות) מגיעות לאטמוספירת כדור הארץ
 • ד. הזוויות הגדולות הן אשליה ולמעשה קרני השמש מקבילות
10) מהירות הקול באוויר היא כ-300 מטר בשנייה. במים מהירות הקול
 • א. גבוהה יותר
 • ב. שווה למהירות הקול באוויר
 • ג. נמוכה יותר
 • ד. תלוי בטמפרטורת המים
11) נדמה לעצמנו כדור חלק (בלי בליטות ושקעים, ללא הרים ועמקים) בגודל כדור הארץ. אל קו המשווה שלו צמוד חבל המקיף את הכדור בלולאה מעגלית ענקית. כמה חבל יש להוסיף ללולאה כדי שבכל מקום תוכל\י לעבור תחתיה בהליכה זקופה (הלולאה נשארת מעגלית).
 • א. 10-20 מטר
 • ב. כאורך הגוף (פחות משני מטר)
 • ג. רדיוס הכדור (כ-6000 ק"מ)
 • ד. קוטר הכדור = פעמיים הרדיוס
12) במתמטיקה ריצוף הוא כיסוי משטח באריחים כך שכל המשטח מכוסה בלי שצריך לשבור אריחים ולהשתמש בחלקיהם, ובלי שאריח מכסה חלקית אריח אחר. כך למשל, ניתן לרצף ריבוע של 100 משבצות ע"י אריחים מלבניים בגודל של שתי משבצות שכנות (בעלות צלע משותפת). נחוצים לשם כך 50 אריחים. נסתכל על שני מקרים: א) ריבוע של 100 משבצות שגרעו ממנו משבצת פינה אחת (ולכן יש בו רק 99 משבצות) ב) לוח כזה ממנו גרעו שתי משבצות פינה משני קצות אחד האלכסונים (ובו 98 משבצות). אפשר לרצף באריחים המלבניים (2(1x
 • א. גם את א וגם את ב
 • ב. רק את ב
 • ג. לא ניתן לרצף אף לא אחד מהלוחות
 • ד. רק את א
13) כאשר קרח ומים נמצאים באותו מיכל (או באגם או בים)
 • א. הקרח שוקע היות שבמצב מוצק כל החומרים צפופים יותר מאשר במצב נוזלי שלהם
 • ב. הקרח מרחף במים היות שלשניהם אותה צפיפות.
 • ג. הקרח מקפיא מיד את כל המים ולכן אין אפשרות שהאחד ישקע והאחר יצוף מעליו.
 • ד. הקרח צף על פני המים כי צפיפותו קטנה יותר
14) לעתים נראה הירח ברום השמים גדול יותר מהגודל המקובל ולעתים קטן יותר. הסיבה לכך [נא לשים לב שלא מדובר כאן על גודלו בזריחה ולקראת השקיעה]:
 • א. זו אשליה. הירח נראה תמיד באותו גודל.
 • ב. הגודל בו נראה הירח תלוי בתנאים אטמוספריים. כשהאטמוספירה נקייה במיוחד היא פועלת כעדשה מגדילה.
 • ג. אור הירח חזק כאשר אנו והירח קרובים יותר לשמש. האור החזק יותר יוצר אשליה של גוף גדול יותר.
 • ד. המרחק ביננו ובין הירח אינו קבוע. כשהוא קרוב יותר הוא נראה גדול יותר.
15) ליקוי חמה נגרם כאשר הירח מסתיר את השמש (או במלים אחרות: כאשר נמצאים בצלו של הירח). לכן:
 • א. ליקוי חמה יכול להתרחש בראש חודש ירחי (עברי או מוסלמי).
 • ב. ליקוי חמה יכול להתרחש רק באמצע חודש ירחי.
 • ג. ליקוי חמה לא יכול להתרחש בראש חודש או באמצעו.
 • ד. אין קשר בין לוח שנה ירחי לבין מועדי ליקוי חמה.
16) מהי המסה המינימלית הדרושה כדי להבטיח שכוכב יהפוך לחור שחור?
 • א. 20 מסות שמש
 • ב. 1.44 מסות שמש
 • ג. 3 מסות שמש
 • ד. 2.37 מסות שמש

אלגוריתמיקה ומחשבה

17) במגרש כדורגל נמצאות 2 קבוצות ושופט אחד. מה הסיכוי שלפחות שניים מהאנשים הנמצאים במגרש נולדו באותו יום בשנה?
 • א. כ- 10%
 • ב. בערך 25%
 • ג. בין 7% ל 8%
 • ד. קצת יותר מ50%
18) מתי הוכח המשפט שטוען שאין פתרון למשוואה : X^n + Y^n = Z^n , כאשר X,Y,Z הם מספרים טבעיים וn > 2 וטבעי.
 • א. 1637
 • ב. 1992
 • ג. 1995
 • ד. המשפט הזה לא נכון, נמצאו מספרים המקיימים את התנאי.
19) מה מהבאים הוא המיון הכי פחות יעיל?
 • א. מיון בועות
 • ב. מיון מהיר (Quicksort)
 • ג. מיון מיזוג
 • ד. מיון ערימה
20) מה מהבאים הוא המיון הכי פחות יעיל?
 • א. מיון בועות
 • ב. מיון מהיר (Quicksort)
 • ג. מיון מיזוג
 • ד. bogosort

21) נתונה רשימה ובה 1001 משפטים:
אף משפט לא נכון
רק משפט אחד מהמשפטים הוא נכון
בדיוק שני משפטים נכונים
בדיוק שלושה משפטים נכונים
….

כל 1000 המשפטים נכונים
אילו משפטים נכונים?
 • א. כל ה1001 משפטים נכונים.
 • ב. רק המשפט השני נכון.
 • ג. יש אלף משפטים נכונים במגילה.
 • ד. רק משפט אלף נכון.
22) מה היא הספרה האחרונה של שתים בחזקת מיליון?
 • א. 6
 • ב. 1
 • ג. 0
 • ד. 2

תקשורת ואבטחת מידע

23) כאשר אני רוצה להוכיח את הזהות שלי כאשר אני שולח קובץ אשתמש ב:
 • א. אתאם מפתח מעל Diffe Hellman והצפנה
 • ב. אשתמש בסימן מים (Water Mark)
 • ג. אחתום על הקובץ עם המפתח הציבורי שלי
 • ד. אענה נכון על CAPTCH
24) למה תהליך לא יכול סתם כך לפנות לכתובת זיכרון של תהליך אחר ?
 • א. מכיוון שהכתובת וירטואלית.
 • ב. בגלל שמערכת ההפעלה תמנע ממנו
 • ג. מכיוון שהמעבד ימנע ממנו
 • ד. אפשר אם התהליך השני לא מונע ממך
25) כאשר המעבד מנסה לפנות לכתובת זיכרון המשמעות האפשרית היא שהוא מנסה לפנות ל…
 • א. ל-RAM
 • ב. לרכיב חיצוני
 • ג. ל-FLASH
 • ד. כל התשובות נכונות
26) מהו הפורט שבו מתקשרים בפרוטוקול DNS?
 • א. 21
 • ב. 53
 • ג. 60
 • ד. 22
27) איזה פרוטוקול משתמש בשני פורטים שונים?
 • א. SMTP
 • ב. HTTP
 • ג. DNS
 • ד. FTP
28) מה מהבאים הוא הגדול ביותר?
 • א. מספר כתובות הMAC האפשריות.
 • ב. מספר כתובות הipv4 האפשריות.
 • ג. מספר המכשירים המחוברים לחשמל הקיימים בעולם נכון לשנת 2013.
 • ד. מספר כתובות ה ipv6 האפשריות.
29) מהם הSU בסקייפ?
 • א. משתמשים ששלמו כסף לשירותים נלווים של סקייפ.
 • ב. אנשים העובדים בחברה וזוכים להטבות.
 • ג. משתמשים בעלי רוחב פס גבוה, סקייפ מעמיסה אותם במקום את השרתים שלה.
 • ד. משתמשים שנרשמו לסקייפ בשנה הראשונה להתחלתה.
30) מערכת קודגורו קיבלה את ההודעה הבאה: Y29kZWd1cnUgMTY= מהו הפענוח של השורה הזאת?
 • א. codeguru
 • ב. codeguru 16
 • ג. codeguru 16 – here I am
 • ד. כל התשובות נכונות.
31) באיזו הצפנה מקובל להשתמש במפתח הגדול ביותר?
 • א. עקום אליפטי
 • ב. AES
 • ג. RSA
 • ד. צופן קיסר
32) מה היתרון המשמעותי של 2 WPA על WPA?
 • א. WPA2 משתמש בAES .
 • ב. WPA2 כבר לא תומך ב TKIPשהיווה חולשה בWPA, אלא ב .CCMP
 • ג. WPA2 מחייב סיסמא באורך 16 תווים לפחות
 • ד. תשובות א' וב' נכונות

שפות תכנות

33) בהנחה שב Int יש ארבע בתים ורוצים לייצג מספרים חיוביים ושלילים מה התחום הניתן בשיטת המשלים לשתיים
 • א. 2,147,483,648 – 0 לתחום החיובי ו (2,147,483,648-) – (1-) לתחום השלילי
 • ב. 4,294,967,294 – 0 לתחום החיובי ו (4,294,967,295-) – (1-) לתחום השלילי
 • ג. 2,147,483,647 – 0 לתחום החיובי ו (2,147,483,647-) – (1-) לתחום השלילי
 • ד. 2,147,483,647 – 0 לתחום החיובי ו (2,147,483,648-) – (1-) לתחום השלילי
34) מה ההבדל בין UDS ל named PIPE בלינוקס.
 • א. UDS לא טוב להודעות גדולות וPIPE כן .
 • ב. PIPE נותן לך FD חדש כל פעם שמישהו מתחבר וUDS לא.
 • ג. UDS מממש תקשרות דו כיוונית וPIPE חד כיוונית
 • ד. תשובות ב, וג נכונות
35) אם ברצוני להגביל את מספר המופעים של מחלקה מסוימת למופע יחיד. נכון יהיה להשתמש ב:
 • א. תבנית Singleton
 • ב. תבנית Prototype
 • ג. מופע סטטי
 • ד. פולימורפיזם

36) נתון מערך תווים המכיל את כל האותיות באנגלית על פי הסדר שלהם:
int* p = (int*) arr;
printf("%c %c", (char)*p, (char)*(p + 1));
מה יודפס לאחר ביצוע השורות הבאות:
 • א. התו a ולאחריו התו b.
 • ב. התו a ולאחריו התו a.
 • ג. התו a ולאחריו התו e.
 • ד. הקוד לא יתקמפל.
37) בהקשר לשאלה הקודמת, שנו את שורת הקוד: int* p = (int*) arr; כך שיודפסו התווים a וc -.
 • א. char* p = (int*) arr;
 • ב. short* p = (short*) arr;
 • ג. int* p = &arr;
 • ד. char* p = (char*) arr;

סייבר

38) כמה זמן ייקח לנחש סיסמא של עשר ספרות אם לוקח מיקרושניה לנסות כל אפשרות?
 • א. כמה דקות
 • ב. כמה שעות
 • ג. כמה ימים
 • ד. כמה שנים
39) מה הגודל המזערי של תוכנת משחק שרצה על מעבד 8086?
 • א. עשרה ביטים
 • ב. פחות מקילו בית
 • ג. בערך מגה בית
 • ד. יותר מג'יגה בית
40) מה עושה התוכנה BURP
 • א. מנחשת סיסמאות
 • ב. מחביאה מידע
 • ג. מרחרחת תעבורה
 • ד. כותבת אתרים
41) מתקפת SYN מתבצעת ע"י:
 • א. זיוף כתובת ה-IP של הלקוח בפרוטוקול TCP
 • ב. זיוף כתובת ה-IP של השרת.
 • ג. זיוף כתובת ה-IP של הלקוח בפרוטוקול UDP
 • ד. שליחת הודעות SYN רבות לשרת מבלי פתיחת חיבור לפני כן.
42) קובץ hosts משמש:
 • א. כקובץ מטמון המעודכן ישירות משרת ה-DNS
 • ב. כקובץ אליו נרשמים כתובות IP פוגעניות
 • ג. כקובץ הקודם בחשיבותו לרשומות המגיעות משרת ה-DNS
 • ד. כקובץ נמצא במערכת ההפעלה לצרכי תאימות-אחורנית בלבד.
43) מה מבצעת פקודת srand ב C?
 • א. מחזירה ערך מסוג מחרוזת (string) רנדומלי.
 • ב. מחזירה ערך אחד קבוע לאורך כל חיי התוכנית (static rand)
 • ג. מאתחלת לערך ממנו יוחזרו בהמשך ערכים רנדומלים.
 • ד. מבצעת עצירה של מנגנון הערבול (stop rand)
44) כיצד נגן על מידע מפני מתקפת cold boot?
 • א. נשב ליד המחשב עוד כמה דקות לאחר הכיבוי.
 • ב. נדאג לסיסמה חזקה ב-"חלונות"
 • ג. נקבע סיסמה BIOS
 • ד. נכתוב מעל הזיכרון הנדיף טרם הפסקת המתח.
45) מה הוא mbr rootkit?
 • א. תוכנה לגילוי והסרת קוד זדוני הנמצא ב-MBR
 • ב. תוכנה המכילה קוד זדוני הנמצאת ה-MBR
 • ג. תוכנה להגנה מקןד זדוני הנמצא ב-MBR
 • ד. תוכנה האפשרת למשתמש ROOT לבצע עדכון ל-MBR

שאלות פתוחות

46) בכמה דרכים ניתן להרכיב עשרים שקלים ממטבעות ישראלים? שימו לב כי אין סדר למטבעות.
(להבהרה: עבור שישים אגורות הפתרון היה 2: (עשר אגורות,חצי שקל),(עשר אוגורות*6) ).

כתיבת תגובה