שאלון קודגורו 3 – שלב א'

רשומה רגילה

1 .מה מהיר יותר – להעביר CD-Rom מלא במונית מת"א לירושלים, או לשלוח את תכולתו על גבי קו ISDN?

 1. בדר"כ מונית
 2. בדר"כ ISDN
 3. אותו דבר
 4. תלוי בעכבר

2* . בשפת ++C, האם method יכול להיות גם Virtual וגם Inline?

 1. לא, ההגדרות סותרות זו את זו
 2. כן, הקומפיילר יתעלם מאחת ההגדרות
 3. כן, הקומפיילר ישתמש בהגדרה בהתאם למקרה
 4. לא, כי אסור שני qualifier-ים לאותו ה method

3 .סכום של מספרים זוגיים יצא אי-זוגי, התוצאה היא

 1. גדולה יותר ממה שצריך היה לצאת
 2. קטנה יותר ממה שצריך היה לצאת
 3. שגויה בוודאות
 4. אי אפשר לדעת

4 .מדינת ליליפוט בחרה לתת לתושביה מספרי תעודות זהות זוגיים בלבד. בהינתן מספר ת"ז ניתן:

 1. לגלות תמיד שגיאה בודדת
 2. לתקן שגיאה בודדת
 3. לתקן לעיתים שתי שגיאות
 4. אף תשובה לא נכונה

5 .מה משמעות ה W בכינוי לרשת WAN?

 1. Windows
 2. Wireless
 3. Wide
 4. Wysiwyg

6 .בשפת JAVA אם CLASS A מרחיב את CLASS B אז

 1. CLASS לא יכול להרחיב CLASS אחר
 2. CLASS A צריך לספק את הקוד לשיטות של CLASS B
 3. CLASS A יכול לספק את הקוד לשיטות של CLASS B
 4. CLASS B יכול רק להוסיף שיטות חדשות

IBM .7 עוסקת ב

 1. מכירת ציוד מחשבים
 2. מחקר במדעי המחשב
 3. פיתוח תוכנה וחומרה
 4. כל התשובות נכונות

8 .כדאי להשתמש במבנה הנתונים trie כדי

 1. לעבוד ביעילות עם מילונים גדולים
 2. לטפל בהרבה מבנים קטנים ודומים
 3. למיין מערך גדול של אותיות
 4. לממש מערכת RDBM

9 .למה משמשת תוכנת Access של חברת Microsoft?

 1. הגנה על רשת מחשבים
 2. עיבוד בסיסי נתונים
 3. גישה לסרטי ווידאו
 4. משחקי הדמית מלחמה
10. * נתונים שני מערכים x ו y בגודל מליון, ומשתנה m שמאותחל לאפס.
הקטע הבא מורץ כאלף פעם עם ערכי i שונים. מה הוא עושה?

x[i] ← m
x[m] ← i
m ← m + 1
 1. סופר כמה ערכי i זוגיים הופיעו
 2. הופך את התמורה שמיוצגת במערך x
 3. חוסך את איתחול המערך y
 4. בודק תקינות של גישה למערכים

11. בהמשך לשאלה הקודמת, מה תוצאת התנאי הבא?

if ( ( y[i]

 1. האם הופיע כבר ערך זוגי
 2. האם התמורה מסודרת
 3. האם הערך i הופיע כבר
 4. האם ארעה גלישה מהמערך

12. ומה היתרון של המימוש שהוצע בשתי השאלות הקודמות מעבר למימוש הטבעי?

 1. חוסך זמן
 2. חוסך זיכרון
 3. שתי התשובות נכונות
 4. אף תשובה לא נכונה

13 .ושאלה אחרונה בהקשר זה, מה החסרון?

 1. מבזבז זמן
 2. מבזבז זיכרון
 3. שתי התשובות נכונות
 4. אף תשובה לא נכונה
14. מה עושה הקטע הבא?

 1. מחשב מינימום
 2. מחשב מקסימום
 3. ממיין מערך
 4. כל התשובות נכונות

15. ומה יקרה אם נחליף את הסימן > בשאלה הקודמת ב-≥?

 1. לא ישתנה דבר
 2. התוצאה תתהפך
 3. תלוי בזוגיות של n
 4. תלוי בסימן של x

16 .הצורה היעילה ביותר (מבחינת זיכרון) להחזיק את מספרי הטלפון של ילדי הכיתה שלך היא:

 1. ווקטור ביטים, ביט לכל מספר טלפון אפשרי
 2. רשימת מחרוזות, תשעה תווים לכל מספר טלפון
 3. מערך מספרים, long לכל מספר טלפון
 4. עץ בינארי, byth לכל מספר טלפון

17 .מה זה USB?

 1. Un Seen Board
 2. Universal Serial Bus
 3. User Subset Book
 4. Ultra Sensitive Bin

18. מה המשמעות של [תמונה שלא נשתמרה]

 1. נגטיב של חתול
 2. שם תחרות ב ASCII
 3. כתובת IP בינארית
 4. מפת כינרת דיגיטלית

19 .מה זה GNU?

 1. שפת תכנות מחשבים
 2. פיתוח תוכנה באופן חופשי
 3. תוכן גרפי תלת-מימדי
 4. שיטה לתכנון מיסים

20. במערכת הפעלה Unix כיצד ניתן להרוג Zombie?

 1. kill -9
 2. wait( )
 3. init
 4. אי אפשר

21 .איך יוצרים frame צף ב HTML (ללא הגדרת דף עם חלוקה לframe-ים) ?

 1. ע"י שימוש בפקודת colset=float
 2. עם הפרמטר *ע"י שימוש בפקודת rowspan
 3. ע"י שימוש בפקודת < iframe >
 4. ע"י שימוש בטבלה ובתוכה frame

22 .מה זה CSS ?

 1. – חברת בת של IBM Control Sentry software
 2. – בשפת HTML Cascading Style Sheets
 3. – נתב מאובטח עבור DMZ Cisco Secure Socket
 4. – תוכנת גלישה באינטרנטChat Sign Store

23 .איך משנים צבע של LINK ב HTML ?

 1. של CSSפקודת STYLE
 2. ע"י יצירת לינק סטטי
 3. COLOR של תג העוגן ע"י שימוש בפרמטר
 4. HTML אפשר רק בדפדפן,אי אפשר להגדיר את צבע הלינק ב

24 .מה זה I2O?

 1. נוסחת מים
 2. משרד של Intel
 3. שבע אותיות
 4. קלט פלט חכם

25. מי מבין מערכות הקבצים הבאות יוצאת דופן?

 1. FAT 8
 2. FAT 12
 3. FAT 16
 4. FAT 32

26 .בפרוטוקול TCP/IP מה הסדר הנכון?

 1. segment, frame, datagram
 2. frame, segment, packet
 3. cell, frame, token
 4. frame, packet, segment

27 .מהי הרמה השישית במודל OSI?

 1. session
 2. application
 3. presentation
 4. physical

28. 1729 הוא המספר הטבעי הקטן ביותר ש:

 1. ניתן להציגו בשתי דרכים שונות כסכום של שתי קוביות
 2. מתחלק בסכום ספרותיו, וגם בסכום ספרותיו בהיפוך הסדר
 3. גם ראשוני, וגם סכום ספרותיו ראשוני
 4. כל התשובות נכונות

29. מה מקובל לסמן *בין כוכביות?* 

 1. המעטה
 2. הדגשה
 3. בדיחות
 4. ציטוט

30 .מהי המשמעות המקובלת לסימון הבא?

8-(
 1. כתובת אינטרנט
 2. קיר אש
 3. תרגיל חשבון
 4. ממושקף עצוב

31 .מה מהמספרים הבאים הכי קטן?

 1. מספר האטומים ביקום
 2. 52 מליארד ו 13 מליון
 3. מספר האפשרויות לסדר 13 קלפים
 4. מספר האפשרויות לבחור 13 קלפים מתוך חפיסה של 52

32 .אם שולחים קובץ של מגה-ביית שלוש פעמים בזו אחר זו:

 1. אפשר לגלות שגיאה בודדת
 2. אפשר לתקן כל שגיאה בודדת
 3. ניתן לעיתים לתקן גם שתי שגיאות
 4. כל התשובות נכונות

33 .באיזו שפת מחשב כתוב הקטע הבא?

שמאלה 90 קדימה 10 ימינה 90 קדימה 20 ימינה 90 אחורה 10

 1. LOGO
 2. LISP
 3. BASIC
 4. C++

ואיזה אות מצייר הקטע שבשאלה הקודמת?.34

 1. L
 2. ל
 3. C
 4. Z

35 .מה ההבדל בין שתי פקודת ה assembly הבאות?

I)     XCHG CX,BX

II)     XCHG BX,CX

 1. אין שום הבדל
 2. ים שונים אבל הביצוע זהההopcode-
 3. תלוי בערך ההתחלתי של AX
 4. אין קשר בין הפקודות

36 .מה מהבאים הוא הכי גדול?

 1. Nano
 2. Tera
 3. Pico
 4. Giga

37 .למה משמש port 80?

 1. Pop3
 2. Http
 3. Telnet
 4. Secure Telnet

38 .מהי שיטת הגישה למבנה נתונים של מחסנית?

 1. LIFO : אחרון נכנס – ראשון יוצא
 2. FIFO : ראשון נכנס – ראשון יוצא
 3. OINO : לא ניתן להוציא, רק להכניס
 4. GIGO: אפשר לבצע חיפוש בינארי

39 .מה מהבאים איננו מנוע חיפוש?

 1. www.google.co.il
 2. www.altavista.com
 3. www.slashdot.org
 4. search.lycos.com

40. MP3 הוא תקן ל-:

 1. סרטי קולנוע
 2. תוכנות חיפוש
 3. קבצי מוזיקה
 4. עיתונות צהובה

41. עבור n-ים גדולים, איזה מהביטויים הבאים יהיה הכי קטן?

 1. n3
 2. n+333
 3. 333
 4. 3n

כתיבת תגובה