שאלון קודגורו 11 שלב א'

רשומה רגילה
1. כמה אפשרויות יש למהלך הראשון (צעד לבן וצעד שחור) במשחק דמקה?
 1. 49
 2. 400
 3. 8,192
 4. 3,628,800
2. כמה ביטים יש בתקליטור רגיל?
 1. מאות אלפים
 2. עשרות מיליונים
 3. מיליארדים
 4. טריליונים
3. בשפת C, מה משמעות x++?
 1. ש-x חייב להיות חיובי
 2. להגדיל את x באחד
 3. לבדוק האם x זוגי
 4. כל התשובות נכונות
4. בביטוי
k = (++c) + (++c)
מה סדר הפעולות שתתבצענה?
 1. הגדלה, הגדלה, חיבור, השמה
 2. הגדלה, חיבור, הגדלה, השמה
 3. השמה, הגדלה, חיבור, הגדלה
 4. חיבור, השמה, הגדלה, הגדלה
5. איזה ישראלי זכה בפרס טיורינג?
 1. בעל שם משפחה כמו ראש ממשלה לשעבר
 2. חוקר בנושא אימות נכונות תוכנה
 3. זכה גם בפרס קוביאשי
 4. כל התשובות נכונות
6. האם שני מרובעים בעלי אותו אורך צלעות חייבים להיות חופפים?
 1. כן, אם הצלעות באותו הסדר
 2. לא, אפילו אם כולן שוות
 3. תלוי במספר הזוויות
 4. כל התשובות נכונות
7. מה יוצא דופן?
 1. struct
 2. static
 3. until
 4. float
8. *מה הייתה התשובה הנכונה לשאלה הפתוחה מספר 69 בשאלון קודוגורו ישן?
 1. משולש שווה צלעות
 2. 69

 3. for (i=0; i<n; i–)
 4. CodeGuru
9. מהו הלוג הטבעי של מספר המורים בישראל?
 1. בערך 9
 2. בערך 12
 3. בערך 15
 4. בערך 18
10. מה יותר זול, לשלם שמונה שקלים לשעת חניה (או חלק ממנה) או שני שקלים ל-16 דקות (או חלק מהן)?
 1. על פי שעה
 2. על פי 16 דקות
 3. אותו הדבר
 4. תלוי בזמן החניה
11. בכמה עולה המפלס בזמן צליחת הכנרת?
 1. בעצם המפלס יורד
 2. לא עולה כלל
 3. כמה מיקרונים
 4. כמה מילימטרים
12. מי מהבאים לא תמך בקודגורו?
 1. יבמ
 2. TIM, מצוינות בניהול
 3. משרד ראש הממשלה
 4. סימנטק
13. כמה קודקודים יש לקוביה?
 1. 2*3
 2. 2^3
 3. 3^2
 4. 2^2 3
14. כמה מספרים ראשוניים תלת-ספרתיים יש?
 1. פחות מ-100
 2. יותר מ-500
 3. בערך 150
 4. כל התשובות נכונות
15. * כמה קיפולים צריך כדי להפוך קרטון שטוח לקרטון מרובע למשלוחי פיצה ?
 1. בערך 6
 2. בערך 10
 3. בערך 14
 4. בערך 18
16. מה מהרשום מטה מגיע רק עם מחשב ישן ?
 1. כונן דיסקטים
 2. כפתור טורבו
 3. תושבת לכרטיסי ISA
 4. כל התשובות נכונות
17. ** איך אומרים בסווהילית "הרחפת שלי מלאה בצלופחים" ?
 1. To ploion mou to meteorizomenon esti pleres encheleon
 2. Mi hydroaeroplano es plen de anguillas
 3. Ta my haagh crowal lane dy astan
 4. Gari langu linaloangama limejaa na mikunga
18. מה שוקל יותר, קילו ניאוביום או קילו ונדיום ?
 1. קילו ונדיום
 2. קילו ניאוביום
 3. אותו דבר
 4. תלוי בטמפרטורה
19. light-pen הוא:
 1. אמצעי פלט.
 2. אמצעי קלט.
 3. אמצעי עיבוד.
 4. כל התשובות נכונות.
20. * מהו הערך של NOP באסמבלי של 8086?
 1. אפס
 2. תשעים הקסה
 3. FF
 4. כל התשובות נכונות
21. * מה יכול להיות היחס בין אורך הצלע הארוכה במשולש לאורך הצלע השנייה באורכה?
 1. כל מספר גדול מ-1
 2. כל מספר חוץ משורש 2
 3. כל מספר בין 1 ל-2
 4. כל מספר שלם
22. בסטנדרט

Full HD (High-Definition)
, מה משמעות הסימול 1080i?
 1. התמונה מוצגת ברזולוציה של 1920×1080, כל פריים מגיע באופן עצמאי.
 2. התמונה מוצגת ברזולוציה של 1920×1080, כל פריים מורכב משני חלקים נפרדים.
 3. זהה לסימול 1080p, אך בשל מאבקים בין מספר חברות בתחום הוידאו הוחלט להפריד לשני שמות שונים.
 4. התמונה יכולה להגיעה במגוון רזולוציות, החל מ-1368×768 ועד 1920×1080 (אך לא יותר).
23. מה ההבדל בין קידוד תמונה בפורמט YUV ל-RGB?
 1. יש התמרה לינארית ביניהם.
 2. מספר הצבעים לפיקסל שונה.
 3. הרזולוציה של YUV גבוהה יותר.
 4. אין שום הבדל.
24. התכונה המאפשרת שיתוף של משאבי המחשב בין מספר תוכניות בשימוש מתחרה נקראת:
 1. ריבוי תוכניות – Multiprogramming
 2. ריבוי משימות – Multitasking
 3. ריבוי מעבדים – Multiprocessing
 4. ריבוי תשובות – Multianswering
25. מחשוב מבוזר ובסיסי נתונים מבוזרים:
 1. הם חידוש של שנות התשעים.
 2. מותנים בתקשורת מחשבים.
 3. א" + ב".
 4. הומצאו במלחמת העולם הראשונה.
26. Downsizing פירושו:
 1. הקטנת ממדי החומרה.
 2. הקטנת נפחי התוכנה.
 3. א" + ב".
 4. פיטורים ממוחשבים.
27. * באיזה מן המקרים הבאים חיפוש בינארי יעיל?
 1. קובץ ממוין השמור על סרט מגנטי.
 2. קובץ ממוין שמוצפן על-ידי צופן בלוקים במוד CBC, כשהוא שמור על תקליטור.
 3. קובץ ממוין השמור על תקליטור.
 4. כל התשובות נכונות.
28. מספר הביטים הנחוץ לייצג שורה זו הוא בערך:
 1. 3
 2. 30
 3. 300
 4. 3000
29. ASCII היא שיטה :
 1. לשידור מורס.
 2. לקידוד תווים.
 3. לשילוב בין מודם ופקס.
 4. שהומצאה על ידי IBM.
30. על תקליטור טיפוסי אפשר לשמור:
 1. מליארדי דיסקטים
 2. מיליוני תמונות
 3. מאות אלפי דפי טקסט
 4. כל התשובות נכונות
31. סרט מגנטי יגבה מהר יותר אם יקושר למחשב בתקשורת:
 1. טורית.
 2. מקבילית.
 3. מקומית.
 4. אלחוטית.
32. בעת עיבוד באצווה (Batch):
 1. הרשומות נשמרות בקובץ תנועות ומעדכנות תקופתית את קובץ האב.
 2. הרשומות מקובץ תנועות מעובדות ומעדכנות מיידית את קובץ האב.
 3. הרשומות מקובץ האב מעדכנות תקופתית את קובץ התנועות.
 4. הרשומות מקובץ האב מעובדות ומעדכנות מיידית את קובץ התנועות.
33. הסדר הנכון של אמצעי האחסון לפי זמן הגישה לנתונים הוא:
 1. דיסק קשיח – סרט מגנטי – זכרון מטמון – זכרון ראשי – רגיסטר
 2. סרט מגנטי – דיסק קשיח – זכרון ראשי – זכרון מטמון – רגיסטר
 3. רגיסטר – סרט מגנטי – דיסק קשיח – זכרון מטמון – זכרון ראשי
 4. זכרון ראשי – דיסק קשיח – רגיסטר – סרט מגנטי – זכרון מטמון
34. בדיסק מגנטי:
 1. מספר הצילינדרים זהה למספר המסילות.
 2. מספר הסקטורים גדול ממספר המסילות.
 3. מספר המסילות גדול ממספר הסקטורים.
 4. מספר ראשי הקריאה גדול ממספר המשטחים המגנטיים.
35. שפת תכנות שפותחה במיוחד עבור עיבוד נתונים אוטומטי היא:
 1. BASIC
 2. FORTRAN
 3. COBOL
 4. PASCAL
36. סדר כרונולוגי נכון לגבי דורות מעבדים:
 1. טרנזיסטורים – שפופרות ואקום – מעגלים משולבים
 2. שפופרות ואקום – מעגלים משולבים – טרנזיסטורים
 3. שפופרות ואקום – טרנזיסטורים – מעגלים משולבים
 4. שפופרות ואקום – כרטיסים מנוקבים – טרנזיסטורים
37. איזו מהטופולוגיות אינה משתמשת במחשב מרכזי?
 1. כוכב
 2. טבעת
 3. ערוץ
 4. ב ו-ג"
38. בחדר סגור ומבודד יש מקרר מחובר לחשמל עם דלת פתוחה, מה יקרה לטמפרטורת החדר לאחר זמן רב?
 1. לא תשתנה
 2. תעלה
 3. תרד
 4. תלוי אם 110 או 220 וולט
39. גרף המצב של תהליך מכיל 3 מצבים בסיסיים: Ready, Blocked, Running:
 1. המעבר מ-Running ל-Ready נובע תמיד מפעולה שבוצעה על ידי התהליך עצמו.
 2. המעבר מ-Blocked ל-Ready נובע תמיד מפעולה שבוצעה על ידי התהליך עצמו.
 3. המעבר מ-Ready ל-Running נובע לרוב מפעולה שבוצעה על ידי תהליך עצמו.
 4. המעבר מ-Running ל-Blocked נובע לרוב מפעולה שבוצעה על ידי התהליך עצמו.
40. כשמשתמשים ב-Socket צורת התקשורת בין לקוח לשרת כוללת בין היתר את השלבים הבאים
 1. שני התהליכים מבצעים פעולת Connect המציינת את התהליך השני.
 2. השרת מבצע Listen על Port מסוים, הלקוח מבצע Connect על ה-Port הזה, ואז השרת מבצע Accept.
 3. הלקוח מבצע Connect על ה-Port של השרת, ואז השרת מבצע Listen.
 4. השרת מבצע Accept על Port, והלקוח מבצע Select בפתיחת הקשר.
41. תפקיד של רמת ה-Transport במודל 7 השכבות היא:
 1. שליטה בזרימת הנתונים בעורק תוך שמירה על כך שחוצצים (Buffers) לא יעלו על גדותיהם.
 2. ניתוב הנתונים בין המחשבים השונים הנמצאים בקודקודי הרשת.
 3. שבירת הודעות ארוכות למנות (Packets), וידוא שכולן אכן הגיעו ליעדן באופן תקין, ואחידן חזרה לתמסורת אחת.
 4. תרגום הנתונים מפורמט אחד למשנהו בהתאם ליצוג הפנימי של המחשב השולח והמקבל.
42. בפרוטוקולים המשמשים באינטרנט:
 1. פרוטוקול UDP אינו אמין, אבל אם הודעה (דאטאגרם) מגיעה מובטח שאין בה טעויות.
 2. פרוטוקול UDP עדיף על TCP לאפליקציות מולטימדיה כגון העברת מוזיקה או וידאו.
 3. אחד ההבדלים בין TCP ל-UDP הוא ש-TCP הוא Connection-oriented בעוד ש-UDP הוא Connectionless.
 4. כל השתשובות נכונות.
43. כאשר Thread מבצע קריאה למערכת ההפעלה מחייבת המתנה (כגון Read), מה קורה לשאר התהליך (Process) שבתוכו הוא רץ?
 1. התהליך כולו נחסם לריצה על לסיום הקריאה.
 2. אם ישנם User Threads נוספים בתהליך, הם ממשיכים לרוץ כרגיל.
 3. אם ישנם Kernel Threads נוספים בתהליך, הם ממשיכים לרוץ כרגיל.
 4. אם ישנם Threads נוספים מסוג כלשהו בתהליך, הם ממשיכים לרוץ כרגיל.
44. כמה קריאות Blocking Read יכולות להתבצע במקביל ע"י תהליך (Process) אחד?
 1. לכל היותר קריאה אחת, שבו התהליך כולו נחסם לריצה עד לסיום הקריאה.
 2. לכל היותר X קריאות, כאשר X הוא מספר ה-User threads בתהליך.
 3. לכל היותר X קריאות, כאשר X הוא מספר ה-Kernel threads בתהליך.
 4. לכל היותר X קריאות, כאשר X הוא מספר ה-Threads מכל סוג שהוא בתהליך.
45. במודל 7 השכבות, אמינות התקשורת נמצאת באחריות הרמות הבאות:
 1. הרמה הפיזית דואגת ליצוג הנכון של כל ביט, ורמת הפרזנטציה אחראית לסמנטיקה של היצוג.
 2. רמת העורק (Data link) אחראית על איתור ותיקון שגיאות במנה בודדת, בעוד רמת ה-Transport אחראית לאיתור מנות חסרות.
 3. רמת הפרזנטציה אחראית לשימוש ביצוג הנכון, ורמת ה-Session אחראית לאיתור בעיות בתקשורת.
 4. רמת הרשת אחראית לכך שהנתונים יגיעו למטרתם, ורמת העורק לכך שקטעי המידע לא ילכו לאיבוד.
46. בעיצוב תכנה, מה ההבדל ב uses ל-inheritance במחלקות?
 1. כאשר משתמשים ב inheritance הקשר בין המחלקות חזק יותר מאשר ב uses.
 2. כאשר משתמשים ב uses הקשר בין מחלקות חזק יותר מאשר inheritance.
 3. כאשר משתמשים ב uses הקישור יכול להיות בין מחלקות סטטיות בלבד לעומת inheritance.
 4. כאשר משתמשים ב inheritance שימוש במחלקות חייב להיות דומה, לעומת uses שאינו מגביל בצורת השימוש של מחלקה.
47. בסקטור ה MBR נשמרים
 1. partition table, boot code, magic number
 2. boot code, post initialization, magic number
 3. boot code, ram initialization, magic number
 4. boot code, magic number
48. מה לא בסדר ב


char * buf = malloc(sizeof(*buf) * 5);
 1. sizeof אינו יכול לקבל משתנה
 2. צריך להיות
  sizeof(buf)
 3. אין התאמה בין הטיפוס המוחזר מ-
  malloc לבין הטיפוס של buf
 4. ההקצאה נעשית לכמות אי-זוגית של בתים
49. קניתי מחשב חדש בעל 4GB של זיכרון נדיף, והתקנתי עליו מערכת הפעלה מסוג "חלונות 32 ביט", אבל אני רואה שהמערכת מזהה רק 3GB
של זיכרון, מדוע?
 1. מערכת ההפעלה שומרת לעצמה את 1GB~ העליונים ל IO ולא ממפה באזור זה זיכרון נגיש.
 2. מערכת ההפעלה שומרת לעצמה את 2GB~ העליונים ל-Kernel mode ולא מאפשרת למשתמש נגישות לאזור זיכרון זה.
 3. צוואר הבקבוק, המקרה הספציפי עלול להיות גודל ה bus של לוח האם לזיכרון, המאפשר מיפוי של 3GB זיכרון.
 4. המחשב ביצע boot עם switch /3GB
50. בשפת
C++
, מה משמעות קטע הקוד הבא?

extern "C" some_function_name(...)

 1. להורות לקומפיילר לא להוסיף C++ decoration לפונקציה some_function_name.
 2. כאשר מופיע לפני מימוש של פונקצייה הפעולה זהה ל virtual
 3. ליחצן מתודות private כפונקציות public כאשר מקמפלים כ-C.
 4. לגרום למשתמש להבחין כי מדובר בקוד C .
51. ** מה יהיה ערך
RCX
לאחר ביצוע הקוד הבא על ארכיטקטורת
x64?


mov ecx, 1
push rcx
 1. ב 64bit, 32 הבתים העליונים מאופסים.
 2. ב 64bit, 32 הבתים העליונים ישארו מהערך הקודם באוגר.
 3. הפעולה איננה תקינה, הפקודה mov מחייבת ששני האופרנדים יהיו בעלי גודל זהה.
 4. הפעולה אינה סטנדרטית, אסמבלרים מסויימים ידחפו 32 ביט למחסנית ואחרים יציגו שגיאה.
52. ** הגנה על מתודות פרטיות ב
C++ נעשת
 1. ברמת הקומפיילר, אשר מוודא שאין שום פנייה מחוץ למחלקה למתודה פרטית.
 2. ברמת הלינקר, נוצרת שגיאה כאשר ננסה ללנק"ג מתודה פרטית במחלקה זרה (unresolved external)
 3. ברמת ה CRT – הוא לא יוכל לגשת לכתובת זיכרון זו, מכיוון שחישובה היה רלוונטי רק שמתוך הפונקציה.
 4. ברמת מערכת ההפעלה – פנייה שכזאת תגרום למנגנוני ההגנה של מערכת ההפעלה לפעול.
53. * מדוע _stdcall c convention אינו מאפשר מספר לא-ידוע של פרמטרים לפונקציה?
 1. הפונקציה אחראית על שחרור המחסנית ואיננה יודעת את מספר הפרמטרים שהועבר אליה.
 2. הפוינטר למחסנית מועבר by value לפונקציה, ולכן גודל הפרמטרים חייב להיות קבוע.
 3. כדי לאפשר תאימות למערכות משובצות, בהם חייבים להגביל את מספר הפרמטרים.
 4. מהסיבה של va_list נוסף ב C89, ועד אז לא הייתה את האפשרות הזו, ולכן העדיפו לאפשר תאימות לאחור.
54. בקידוד האפמן
(Huffman Coding)
מקומו של הסימן הכי שכיח הוא
 1. בשורש העץ
 2. בעלה שנמצא במרחק מינימלי משורש העץ
 3. באחד מהצמתים בעץ
 4. בעלה שנמצא במרחק מירבי משורש העץ

כתיבת תגובה