שאלון קודגורו 15 – שלב א'

רשומה רגילה

אלגוריתמיקה ומחשבה

Captionless Image

מערכות הפעלה ו- Low Level

REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoClose"="1"

שפות תכנות

var codeguru = {
  crufho: 9, vctho: this,  
  keusduru: function() {
    return this;
  },
  some_function: (function() {
    return this;
  }())
};
 
var crufho = 999; var reference = codeguru.keusduru;

this.crufho += 1;
codeguru.vctho.crufho += 1;
codeguru.keusduru.crufho -= 1;
reference.crufho -= 1;
codeguru.some_function.crufho += 1;

if(!(impossible == false))
{
if(!impossible)
{
//Logic doesn't apply in CodeGuru! – The program somehow reached here
}
}

תקשורת ואבטחת מידע

שאלות פתוחות

כתיבת תגובה